HỌC vần UA ưa

16 70 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

Luyện đọc ia mía tờ bia tô tia Luyện đọc ia tờ bia tô tia mía Viết bảng ua c ua ua c ua cua bể ưa ngựa ua ưa c ua ngựa cua bể ngựa gỗ ua c ua cua bể ưư a ngựa ngựa gỗ cà chua ua tre nứa ưa nô đùa ua xư ưa Ngh gia gi ua ưa c ua cua bể ngựa ngựa gỗ cà chua tre nư aa nô đùa ua xưa M i ch mua ua kh, mía,ưdaa, thị cho bé ua c ua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa M i ch mua kh, mía, dừa, thị cho bé Giưa trưa [...]...Ngh gia gi ua ưa c ua cua bể ngựa ngựa gỗ cà chua tre nư aa nô đùa ua xưa kia M i ch mua ua kh, mía,ưdaa, thị cho bé ua c ua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa kia M i ch mua kh, mía, dừa, thị cho bé Giưa trưa
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần UA ưa , HỌC vần UA ưa , HỌC vần UA ưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay