học vần OI AI

17 41 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

TrườngưTiểuưhọcưChuưVnưAn Khốiư1 c ọ đ p tư2 ậ T Tiế Bài 32: oi -ai Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Kiểm tra cũ oi ngoi nhà ngói ngà voi còi gai bé gái gà mái ` thế? Chú Bói oi Cá nghĩ gi ~ Chú nghĩ ba tra Mờiưcácư Mờiưcácư bạnưcùngư bạnưcùngư đọc đọc Luyệnưnói ưưưư Sẻ, ri, bói cá, le le Chim sẻ Chimưri Bói cá Con le le Chimưsẻ Chimưri Bóiưcá Conưleưle ~ Gi ~ Viết ch đẹp Ngồi viết t ` nhng tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi mái mía sai nói chai voi da gói ` nhng tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai gói Rất Rấttiếc, tiếc, con đãsai saimất mấtrồi! rồi! ` nhng tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai gói
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần OI AI , học vần OI AI , học vần OI AI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay