BÀI học vần o c

17 136 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:14

Kiểm tra cũ: ọc: bê ve vè bế bề bề bé vẽ bê Kiểm tra cũ: Viết: Bài 9: o-c Giáo viên: Phơng Hoa o ` bo o ` bo bò c ỏ co o ` bo c ỏ co ` bo cỏ c co ỏ o ` bo ` bo bo co bò cò cỏ bó cọ Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểuưhọcưchuưvanưan c họ n ầ v Bài 9: o-c Giáo viên: Phơng Hoa c co ỏ o ` bo ` bo bo co bò cò cỏ bó cọ bò bê có bó cỏ Luyện đọc SGK vó bè [...]...Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểu h c chuưvanưan c họ n ầ v Bài 9: o- c Gi o viên: Phơng Hoa c co ỏ o ` bo ` bo bo co bò c c bó c bò bê c bó c Luyện đ c SGK vó bè
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI học vần o c , BÀI học vần o c , BÀI học vần o c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay