điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

9 130 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:13

Thứ tư, ngày 02 tháng năm 2011 Toán I/ Kiểm tra cũ: 1/ Đặt tính tính: 70 – 50 = 70 50 20 50 – 40 = 50 40 10 Tiết 95: ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH P O A N Điểm A hình vuông Điểm O hình tròn Điểm N hình vuông Điểm P hình tròn Đúng ghi đ, sai ghi s E C A B I D Điểm A hình tam giác đ Điểm B hình tam giác s Điểm E hình tam giác đ Điểm C hình tam giác đ Điểm I hình tam giác s Điểm D hình tam giác đ a) Vẽ điểm hình vuông Vẽ điểm hình vuông b) Vẽ điểm hình tròn Vẽ điểm hình tròn 3 Tính: 20 + 10 + 10 = 40 60 – 10 – 20 = 30 30 + 10 + 20 = 60 60 – 20 – 10 = 30 30 + 20 + 10 = 60 70 + 10 – 20 = 60 Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho hoa thêm 20 nhãn Hỏi Hoa có tất nhãn vở? Bài giải Số nhãn Hoa có tất là: 10 + 20 = 30 ( nhãn ) Đáp số: 30 nhãn Trò chơi Nối điểm hình tròn để tạo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình , điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình , điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay