HOC VAN t TH

21 164 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:11

Kiểm tra cũ: ọc: d đ dê da dê đa cờ đỏ Kiểm tra cũ: ọc: d đ dê da dê cờ đỏ đa Kiểm tra cũ: ọc: d đ dê da dê đa cờ đỏ ` na đò,bé mẹ di Kiểm tra cũ: Viết: Bài 15: t - th Giáo viên: Phơng Hoa t tô ổ t tô ổ tổ th thỏ o t ổ tô tổ th thỏ thỏ t ổ tô tổ to tho ti vi th thỏ thỏ tơ ta thơ tha thợ mỏ t ổ tô tổ to tho ti vi th thỏ thỏ tơ ta thơ tha thợ mỏ Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểuưhọcưchuưvanưan c họ n ầ v Bài 15: t - th Giáo viên: Phơng Hoa t ổ tô tổ to tho ti vi th thỏ thỏ tơ ta thơ tha thợ mỏ bố thả cá mè, bé thả cá cờ Luyện đọc SGK ổ, tổ [...].. .t ổ t t to tho ti vi th thỏ th t ta th tha th mỏ t ổ t t to tho ti vi th thỏ th t ta th tha th mỏ Luyện vi t bảng Vi t: Trườngưtiểuưhọcưchu van an c họ n ầ v Bài 15: t - th Giáo viên: Phơng Hoa t ổ t t to tho ti vi th thỏ th t ta th tha th mỏ bố th cá mè, bé th cá cờ Luyện đọc SGK ổ, t
- Xem thêm -

Xem thêm: HOC VAN t TH , HOC VAN t TH , HOC VAN t TH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay