HỌC vần OI AI

27 180 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:11

Luyện đọc ia mua mía ngựa tía ua a mùa dưa trỉa đỗ Gió lùa kẽ Lá khẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa oi ` ng oi oi nhà ngói ` ` ng oi ưai gai oi nhà ngói ` ` ng oi ưai gai bé gái ` ng oi nhà ngói ưai ` oi gai bé gái ngà voi oi gà mái ưai còi oi ` thế? Chú Bói oi Cá nghĩ gi ~ Chú nghĩ bưa trưa Mời bạn đọc Luyện nói Sẻ, ri, bói cá, le le Chim sẻ Chim ri Bói cá Con le le Chim sẻ Chim ri Bói cá Con le le ~ Giư ~ Viết chư đẹp Ngồi viết tư ` tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi mái mía sai nói chai voi dưa gói ` tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai gói Rất tiếc, sai rồi! ` tiếng có vần học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai gói [...]... ~ Giư vở sạch ~ Viết chư đẹp Ngồi viết đúng tư thế ` nhưng tiếng có vần mới học Tim ~ hái oi oi mái mía sai nói chai voi dưa bài ai gói ` nhưng tiếng có vần mới học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai bài ai gói Rất tiếc, con đã sai mất rồi! ` nhưng tiếng có vần mới học Tim ~ hái oi oi nói mi mía chai sai a vai bài ai gói ...` ng oi nhà ngói ai ` oi gai bé gái ngà voi oi gà mái ai cái còi oi bài ai vở Kiểm tra bài cũ oi ngoi nhà ngói ngà voi cái còi ai gai bé gái gà mái bài vở ` thế? Chú Bói oi Cá nghĩ gi ~ Chú nghĩ về bưa trưa Mời các bạn cùng đọc Luyện nói Sẻ, ri, bói cá, le le Chim sẻ Chim ri Bói cá Con le le Chim sẻ Chim ri Bói cá Con le le ~ Giư vở sạch ~ Viết chư đẹp Ngồi viết đúng tư thế ` nhưng tiếng có vần
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần OI AI , HỌC vần OI AI , HỌC vần OI AI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay