HỌC vần ôc uôc

22 148 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:11

Luyện đọc uc c cần trục lực sĩ máy xúc lọ mực Luyện đọc c uc nóng nực cúc vạn thọ lực sĩ cần trục Con gi mào đỏ Lông mợt nh tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi ngời thức dậy Luyện đọc chúc tết ca trực bánh khúc thực phẩm Sáng em thức dậy sớm Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 79: ôc uôc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ôc m ôc ôc uôc m ôc đuôc thợ mộc ôc uôc m ôc đuôc thợ mộc đuốc ôc m ôc thợ mộc uôc đuôc đuốc ốc đôi guốc gốc thuộc ôc m ôc thợ mộc uôc đuôc đuốc ốc đôi guốc gốc thuộc Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 79: ôc- uôc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ôc m ôc thợ mộc uôc đuôc đuốc ốc đôi guốc gốc thuộc Luyện ưưưư đọc Mái nhà ốc Tròn vo bên minh Mái nhà em Nghiêng giàn gấc đỏ Luyện ưưưư đọc SGK Mờiưcácư Mờiưcácư bạnưcùngư bạnưcùngư đọc đọc Nghỉ gia ~ Luyện ưưưư nói Tiêm chủng, uống thuốc ~ Gi ~ Viết ch đẹp Ngồi viết t [...].. .ôc uôc m ôc uôc thợ mộc ngọn đuốc ôc m ôc thợ mộc uôc uôc ngọn đuốc con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài ôc m ôc thợ mộc uôc uôc ngọn đuốc con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Viết bảng con TrườngưTiểu học ChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 79: ôc- uôc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ôc m ôc thợ mộc uôc uôc ngọn đuốc con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần ôc uôc , HỌC vần ôc uôc , HỌC vần ôc uôc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay