HỌC vần iêc ơc

24 189 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:10

Luyện đọc ôc uôc thợ mộc đuốc đôi guốc gốc Luyện đọc uôc ôc thuộc đuốc thợ mộc gốc Mái nhà ốc Tròn vo bên minh Mái nhà em Nghiêng giàn gấc đỏ Luyện đọc xuống dốc khô khốc buộc dây bạch tuộc Em luôn thuộc Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 80: iêc ơc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng iêc x iêc iêc ơc x iêc r ơc xem xiếc iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc lợc công việc thớc kẻ iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc lợc công việc thớc kẻ Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 80: iêc ơc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc lợc công việc thớc kẻ Luyện ưưưư đọc Quê hơng diều biếc Chiều chiều thả đồng Quê hơng đò nhỏ Êm đềm khua nớc ven sông Luyện ưưưư đọc SGK Mờiưcácư Mờiưcácư bạnưcùngư bạnưcùngư đọc đọc Nghỉ gia ~ Luyện ưưưư nói Xiếc, múa rối, ca nhạc ~ Gi ~ Viết ch đẹp Ngồi viết t [...].. .iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc cái lợc công việc thớc kẻ iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc cái lợc công việc thớc kẻ Viết bảng con TrườngưTiểu học ChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 80: iêc ơc Giỏo viờn :Lng Qunh Hng iêc x iêc xem xiếc ơc r ơc rớc đèn cá diếc cái lợc công việc thớc kẻ Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần iêc ơc , HỌC vần iêc ơc , HỌC vần iêc ơc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay