HỌC vần i a

22 114 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:10

Kiểm tra cũ: ọc: lò cò vơ cỏ bé vẽ cô, bé vẽ cờ Kiểm tra cũ: ọc: lọ hồ cỏ bé vẽ cô, bé vẽ cờ Kiểm tra cũ: Viết: Bài 12: i- a Giáo viên: Phương Hoa i bi i bi bi a, ca i bi bi a, ca cá i bi bi a, ca cá i bi bi bi ba bi ve a, ca cá vi li va la ba lô Luyện viết bảng Viết: Trường tiểu học chu van an c họ n ầ v Bài 12: i- a Giáo viên: Phương Hoa i bi bi bi ba bi ve a, ca cá vi li va la ba lô bé hà có ô li Luyện đọc SGK cờ cờ [...]... i bi bi bi ba bi ve a, ca cá vi li va la ba lô Luyện viết bảng Viết: Trường tiểu học chu van an c họ n ầ v B i 12: i- a Giáo viên: Phương Hoa i bi bi bi ba bi ve a, ca cá vi li va la ba lô bé hà có vở ô li Luyện đọc SGK lá cờ lá cờ
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần i a , HỌC vần i a , HỌC vần i a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay