HỌC vần d đ

19 124 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:10

Kiểm tra cũ: ọc: n m ca nô mở bó mạ bò bê có cỏ Kiểm tra cũ: ọc: n m ca nô nổ bò bê no nê bó mạ mợ Kiểm tra cũ: ọc: mở ca nô nở bó mạ bò bê có cỏ, bò bê no nê Kiểm tra cũ: Viết: Bài 14: d- đ Giáo viên: Phơng Hoa d dê d dê dê đ đ o` d dê dê đ ` đo đò d dê đ ` đo đò dê da de đa đe đo da dê Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểuưhọcưchuưvanưan c họ n ầ v Bài 14: d- đ Giáo viên: Phơng Hoa d dê đ ` đo đò dê da de đa đe đo da dê di` na đò,bé mẹ Luyện đọc SGK dế, cá cờ,bi ve, đa [...]... d dê đ ` đo đ d da de do đa đe đo da d đi bộ Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểu học chuưvanưan c họ n ầ v Bài 14: d- đ Giáo viên: Phơng Hoa d dê đ ` đo đ d da de do đa đe đo da d đi bộ di` na đi đ ,bé và mẹ đi bộ Luyện đ c SGK d , cá cờ,bi ve, lá đa
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần d đ , HỌC vần d đ , HỌC vần d đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay