học vần bài ô ơ

18 108 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

Kiểm tra cũ: ọc: bò bó cỏ cọ bó cỏ vó bè bò bê có bó cỏ Kiểm tra cũ: Viết: Bài 10: ô-ơ Giáo viên: Phơng Hoa ô cô ô cô cô ` ô cô ` cô cờ ô cô ` cô hô bơ cờ hổ bở hồ bờ Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểuưhọcưchuưvanưan c họ n ầ v Bài 10: ô-ơ Giáo viên: Phơng Hoa ô cô ` cô hô bơ cờ hổ bở hồ bờ bé có vẽ Luyện đọc SGK bờ hồ [...]... Trườngưtiểu học chuưvanưan c họ n ầ v Bài 10: ô- ơ Giáo viên: Phơng Hoa ô cô ơ ` cơ cô hô bơ cờ hổ bở hồ bờ bé có vở vẽ Luyện đọc SGK bờ hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài ô ơ , học vần bài ô ơ , học vần bài ô ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay