hoc vần bài 84 OP AP

24 145 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

Luyện đọc ach viên gạch kênh rạch bạch đàn -Di đến nơi Lời chào trước Lời chào dẫn bước Chang sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa Luyện đọc ich iêc uc lịch giục giã làm việc kịch câm Luyện đọc cóc nước lọc Bác Hồ chục Bác Hồ vị cha già dân tộc Việt Nam Viết bảng Trường Tiểu học Chu Van An Khối Giáo án Học vần Bài 84: op ap Giỏo viờn :Lng Qunh Hng op hop op hop họp nhóm ap sap op hop họp nhóm ap sap múa sạp op hop họp nhóm cọp đóng góp ap sap múa sạp giấy nháp xe đạp op hop họp nhóm cọp đóng góp ap sap múa sạp giấy nháp xe đạp Viết bảng Trường Tiểu học Chu Van An Khối Giáo án Học vần Bài 84: op ap Giỏo viờn :Lng Qunh Hng op hop họp nhóm cọp đóng góp ap sap múa sạp giấy nháp xe đạp Luyện đọc Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác -Dạp vàng khô Luyện đọc SGK Mời bạn đọc Nghỉ giưa ~ Luyện nói Chóp núi, cây, tháp chuông ~ Giư ~ Viết chư đẹp Ngồi viết tư
- Xem thêm -

Xem thêm: hoc vần bài 84 OP AP , hoc vần bài 84 OP AP , hoc vần bài 84 OP AP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay