học vần bài 81 vần ACH

21 146 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

TRNG TIU HC CHU VN AN HC VN GV: NGUYN TH KHNH Iờc c rc ốn cụng vic thc k cỏ dic cỏi lc Quờ hng l diu bic Chiu chiu th trờn ng Quờ hng l ũ nh ấm m khua nc ven sụng Viết bảng Trường Tiểu học Chu Van An Khối c ọ h n ầ v Bi 81: ach ach sỏch ach ach sỏch cun sỏch ach sỏch cun sỏch kờnh rch viờn gch sch s cõy bch n Trường Tiểu học Chu Van An Khối c ọ h n ầ v Bi 81: ach ach sỏch cun sỏch kờnh rch viờn gch sch s cõy bch n Luyện đọc M, m i cụ dy Phi gi sch ụi tay Bn tay m dõy bn Sỏch, ỏo cng bn Luyện đọc SGK Mời bạn đọc Nghỉ giưa ~ Luyện nói Gi gỡn sỏch v Gi v sch Vit ch p Ngi ỳng t th CHO TM BIT [...]... Trường Tiểu học Chu Van An Khối 1 c ọ h n ầ v Bi 81: ach ach sỏch cun sỏch kờnh rch viờn gch sch s cõy bch n Luyện đọc M, m i cụ dy Phi gi sch ụi tay Bn tay m dõy bn Sỏch, ỏo cng bn ngay Luyện đọc SGK Mời các bạn cùng đọc Nghỉ giưa giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài 81 vần ACH , học vần bài 81 vần ACH , học vần bài 81 vần ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay