Bai 12 phan bon hoa hoc

25 169 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

bài giảng sử dụng hình ảnh đẹp mắt. Bằng cách so sánh các loại phân bón với nhau giúp bài giảng trở nên đơn giản, học sinh dễ nhớ bài hơn.Phân đạm được cây trồng hấp thu dưới hai dạng ion là nitrat và amoni Kích thích quá trình sinh trưởng của cây. Làm tăng tỉ lệ protêin thực vật. Trồng cho nhiều trái to Mùa màng bội thu Hoa tươi tốt Chúng ta xem hai hình ảnh sau có nhận xét hình ảnh ? Không dùng phân bón  Cây phát triển Dùng phân bón  Cây phát triển tốt Phân bón có vai trò phát triển cây? BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC Phân bón hoá học hoá chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng, bón cho nhằm nâng cao suất trồng N P K H O C BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC PHÂN BÓN HÓA HỌC PHÂN ĐẠM PHÂN LÂN PHÂN KALI PHÂN BÓN HÓA HỌC Cây sử dụng dạng ion Tác dụng Phân Đạm Phân Lân Phân Kali NO3- NH4+ PO43- K+ - Kích thích trình sinh trưởng - Làm tăng tỉ lệ protêin thực vật Độ dinh dưỡng % N tính dựa + Thúc đẩy - Giúp hấp trình sinh hoá thụ đạm thời kỳ sinh - Cần thiết cho trưởng việc tạo đường, + Làm cho cành chất bột, chất khoẻ, hạt chắc, xơ củ to… - Tắng sức chịu bệnh, chịu rét, chịu hạn cảu % P O5 % K2 O Đạm amoni Điều chế: Cho amoniac tác dụng với axit tương ứng Ví dụ: 2NH3 + H2SO4 Đạm nitrat Cho HNO3 + muối cacbonat kim loại tương ứng Ví dụ: (NH4)2SO4 CaCO3+2HNO3 CO2+ 2NH3 → (NH2)2CO + H2 O * Không bón cho đất kiềm: (NH2)2CO + 2H2O →(NH4)2CO3 (NH4)2CO3 → 2NH4+ + CO32NH4+ + OH- →NH3 + H2O Ca(NO3)2+ CO2+ H2O Tan nhiều nước, dễ hấp thụ dễ bị rửa trôi Đạm ure a Supephotphat đơn: • Điều chế: Quặng photphorit apatit + Axit sunfuric đặc Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 - Cây đồng hoá Ca(H2PO4)2 - Phần CaSO4 ích làm cứng đất b Supephotphat kép - Điều chế axit phophoric Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 2H3PO4 + 3CaSO4 - Cho axit photphoric tác dụng với photphorit quặng apatit Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê PHÂN BÓN HÓA HỌC * Là hỗn hợp photphat silicat canxi magie (chứa 12-14% P2O5) * Điều chế: II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố dinh dưỡng Tác dụng Apatit Than cốc Đá xà vân Độ dinh dưỡng * Ứng dụng: Bón cho loại đất chua Apatit (hay Nơi phân bố 1> làm lạnh photphorit) H2O 10000C Phân loại SP IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN 2> Sấy khô Than cốc BÓN KHÁC 3> Nghiền Đá xà vân Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng thành bột Phân lân nung chảy BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố dinh dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng PHÂN KALI PHÂN KALI - Là loại phân chua sinh lí: + Để khô: độ rời tốt, dễ bón + Để ẩm: phân kết dính lại khó sử dụng • Phân sử dụng thích hợp cho nhiều loại trồng Sử dụng có hiệu cao có dầu, rau cải, thuốc lá, chè, cà phê - Không dùng phân để bón vào đất mặn, chè, cà phê • Kali sunfat loại phân chua sinh lý Sử dụng lâu chân đất làm tăng độ chua đất BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM • Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê • II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy • III PHÂN KALI Nguyên tố dinh dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng • Phân kali – magiê sunphat có dạng bột mịn màu xám Phân có hàm lượng K2O: 20 – 30%; MgO: – 7%; S: 16 – 22% Phân sử dụng có hiệu đất cát nghèo, đất bạc màu Phân “Agripac” Canada có hàm lượng K2O 61% Đây loại phân khô, hạt to, không vón cục, dễ bón, thường dùng làm nguyên liệu để trộn với loại phân bón khác sản xuất phân hỗn hợp Muối kali 40% có dạng muối trắng kết tinh có lẫn vảy màu hồng nhạt Ngoài hàm lượng kali chiếm 40% khối lượng phân, thành phần phân có muối ăn với tỷ lệ cao muối ăn phân clorua kali Phân cần sử dụng hạn chế loại đất mặn NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG KHI BÓN PHÂN KALI MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÓN PHÂN KALI - Bón kali loại đất trung tính dễ làm cho đất trở nên chua Vì loại đất trung tính nên kịp thời bón thêm vôi - Kali nên bón kết hợp với loại phân khác - Kali bón thúc cách phun dung dịch lên vào thời gian kết hoa, làm củ, tạo sợi - Có thể bón tro bếp để thay phân kali - nhiều kali gây tác động xấu lên rễ cây, - Bón làm teo rễ - Nếu bón thừa phân kali nhiều năm, làm cho cân natri, magiê Khi xảy trường hợp cần bón bổ sung nguyên tố vi lượng magiê, natri - Các loại có phản ứng tích cực với phân kali là: chè, mía, thuốc lá, dừa, chuối, khoai, sắn, bông, đay, v.v… PHÂN KALI DẠNG GÓI NHỎ DẠNG CHAI BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy PHÂN BÓN HÓA HỌC * Là loại phân bón chứa đồng thời hai ba nguyên tố dinh dưỡng a Phân hỗn hợp: Ví dụ: Nitrophotka hỗn hợp (NH4)2HPO4 KNO3 III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố b Phân phức hợp: Được sản xuất tương tác hoá học chất Ví dụ: IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN NH3+ H3PO4 (NH4)2HPO4 BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng Phân loại Amophot (hỗn hợp NH 4H2PO4 BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng ( NH4)2HPO4 NH4H2PO4 BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê PHÂN BÓN HÓA HỌC * Cung cấp hợp chất chứa nguyên tố mà trồng cần lượng nhỏ bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn), đồng ( Cu )… dạng hợp chất II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng Mangan Đồng Kẽm BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Urê II PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân nung chảy III PHÂN KALI Nguyên tố ding dưỡng Tác dụng Độ dinh dưỡng Nơi phân bố Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC Niềm vui vụ mùa bội thu BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI TẬP I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni Phân nitratcác loại phân bón cột I cho phù hợp với thành Bài 1:đạm Ghép Urê phần chất chủ yếu chứa loại phân bón cột II II PHÂN LÂN A Phân Kali 1.(NH2)2CO NH4NO3 3.Ca(H2PO4)2 KNO3 III KALI C.PHÂN Supephotphat đơn Ca (PO ) (NH4)2HPO4 IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN D Supe photphat kép Ca(H PO ) , CaSO BÓN KHÁC 4 Supephotphat Urê 2.B Phân lân nung chảy Phân bón hỗn hợp phân phức hợp Phân vi lượng A-4 B-1 C-7 D-3 BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI TẬP I PHÂN ĐẠM Phân đạm amoni 2.Bài Phân2: đạm nitratcác dung dịch phân đạm sau: Cho 3.Amoni Urê clorua, Amoni sunfat, Natri nitrat II PHÂN LÂN Chỉ dùng hóa chất nhận biết dung dịch trên? Supephotphat Hóa Phân lânchất nung chảy III PHÂN KALI NH4Cl Khí bay làm bay làm xanh quỳ tím xanh quỳ tím ẩm, đồng thời có kết tủa ẩm IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC Khí Phân bón hỗn hợp Ba(OH)2, to phân phức hợp Phân vi lượng (NH4 )2SO4 ( NH4)2SO4 + Ba(OH)2 NaNO3 Không có tượng BaSO4 + NH3 + H2O [...]... Amophot (hỗn hợp của NH 4H2PO4 và BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy III PHÂN KALI 1 Nguyên tố ding dưỡng 2 Tác dụng 3 Độ dinh dưỡng 4 Nơi phân bố 5 Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC 1 Phân bón hỗn hợp và phân phức hợp 2 Phân vi lượng ( NH4)2HPO4 NH4H2PO4 BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân... phức hợp 2 Phân vi lượng Mangan Đồng Kẽm BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy III PHÂN KALI 1 Nguyên tố ding dưỡng 2 Tác dụng 3 Độ dinh dưỡng 4 Nơi phân bố 5 Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC 1 Phân bón hỗn hợp và phân phức hợp 2 Phân vi lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat... lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy III PHÂN KALI 1 Nguyên tố ding dưỡng 2 Tác dụng 3 Độ dinh dưỡng 4 Nơi phân bố 5 Phân loại IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC 1 Phân bón hỗn hợp và phân phức hợp 2 Phân vi lượng PHÂN BÓN HÓA HỌC Niềm vui của những vụ mùa bội thu BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI TẬP I PHÂN... bổ sung các nguyên tố vi lượng magiê, natri - Các loại cây có phản ứng tích cực với phân kali là: chè, mía, thuốc lá, dừa, chuối, khoai, sắn, bông, đay, v.v… PHÂN KALI DẠNG GÓI NHỎ DẠNG CHAI BÀI Bµi: 12 12 I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy PHÂN BÓN HÓA HỌC * Là loại phân bón chứa đồng thời hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng a Phân hỗn hợp:...BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy III PHÂN KALI 1 Nguyên tố dinh dưỡng 2 Tác dụng 3 Độ dinh dưỡng 4 Nơi phân bố 5... thuốc lá, chè, cà phê - Không dùng phân này để bón vào đất mặn, các cây như chè, cà phê • Kali sunfat là loại phân chua sinh lý Sử dụng lâu trên một chân đất có thể làm tăng độ chua của đất BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I PHÂN ĐẠM • 1 Phân đạm amoni 2 Phân đạm nitrat 3 Urê • II PHÂN LÂN 1 Supephotphat 2 Phân lân nung chảy • III PHÂN KALI 1 Nguyên tố dinh dưỡng 2 Tác dụng 3 Độ dinh dưỡng 4 Nơi phân... kết hoa, làm củ, tạo sợi - Có thể bón tro bếp để thay thế phân kali - quá nhiều kali có thể gây tác động xấu lên rễ cây, - Bón làm cây teo rễ - Nếu bón quá thừa phân kali trong nhiều năm, có thể làm cho mất cân đối với natri, magiê Khi xảy ra trường hợp này cần bón bổ sung các nguyên tố vi lượng magiê, natri - Các loại cây có phản ứng tích cực với phân kali là: chè, mía, thuốc lá, dừa, chuối, khoai,... 4 2 IV MỘT SỐ LOẠI PHÂN D Supe photphat kép 7 Ca(H PO ) , CaSO BÓN KHÁC 2 4 2 4 1 Supephotphat Urê 2.B Phân lân nung chảy 1 Phân bón hỗn hợp và phân phức hợp 2 Phân vi lượng A-4 B-1 C-7 D-3 BÀI Bµi: 12 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC BÀI TẬP I PHÂN ĐẠM 1 Phân đạm amoni 2.Bài Phân2: đạm nitratcác dung dịch phân đạm sau: Cho 3.Amoni Urê clorua, Amoni sunfat, Natri nitrat II PHÂN LÂN Chỉ dùng một hóa chất nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 phan bon hoa hoc, Bai 12 phan bon hoa hoc, Bai 12 phan bon hoa hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay