Cong viec o nha đạo đức

14 126 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

Tr li: - Hãy nêu địa nhà em? - Nhà em có đồ dung gì? 11 22 33 44 Nhng vic lm ú va giỳp cho nh ca sch s, gn gng, va th hin s quan tõm, gn bú ca nhng ngi gia ỡnh Laứm vieọc theo nhoựm ủoõi MiK ngi ỡnh chotrong nhaugia nghe tờnu mt s phi tham gia lm vic nh tu cụng vic nh ca nhng theo sc ca mỡnh ngi gia ỡnh mỡnh Hot ng 3: Quan sỏt tranh - Hóy tỡm nhng im ging v khỏc gia cỏc hỡnh - Hỡnh no em thớch nht? Vỡ sao? 11 22 cú c nh ca gn gng, sch s em phi lm gỡ giỳp b m? - K tờn mt s cụng vic nh ca nhng ngi gia ỡnh mỡnh [...]... Hoạt động 3: Quan sát tranh - Hãy tìm những điểm giống và khác nhau giữa các hình - Hình n o em thích nhất? Vì sao? 11 22 Để có được nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ em phải làm gì giúp bố mẹ? - Kể tên một số công việc ở nhà của những người trong gia đình mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong viec o nha đạo đức , Cong viec o nha đạo đức , Cong viec o nha đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay