BÀI học vần i h

21 61 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:08

Kiểm tra cũ: ọc: bê ve vè bế bề bề bé vẽ bê Kiểm tra cũ: Viết: Bài 8: l-h Giáo viên: Phơng Hoa l lê l lê lê h ` he l lê lê h ` he hè h ` he l lê hè lê lê he lề hè lễ hẹ h ` he l lê hè lê lê he lề hè lễ hẹ Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểuưhọcưchuưvanưan c họ n ầ v Bài 8: l-h Giáo viên: Phơng Hoa h ` he l lê hè lê lê he lề hè lễ hẹ ve ve ve, hè Luyện đọc SGK le le [...]... h ` he l lê h lê lê he lề h lễ h Luyện viết bảng Viết: Trườngưtiểu h c chuưvanưan c h n ầ v B i 8: l -h Giáo viên: Phơng Hoa h ` he l lê h lê lê he lề h lễ h ve ve ve, h về Luyện đọc SGK le le
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI học vần i h , BÀI học vần i h , BÀI học vần i h

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay