Phân tích các phong cách lãnh đạo( tâm lý quản trị kinh doanh )

20 295 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:05

Ngày nay, các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển hoặc là bị phá sản đều phụ thuộc nhiều vào người lãnh đạo của họ, người lãnh đạo có sáng suốt, có công bằng, minh bạch thì mới có thể dẫn dắt nhân viên đi tới thành công, đạt dược mục tiêu đã đặt ra, ngược lại người lãnh đạo quá độc đoán, thiếu công bằng, dân chủ sẽ làm cho nhân viên của họ có thể chống đối, kháng cự mà không hoàn thành trách nhiệm được giao. Vì vậy, để thành công , nhà quản trị hôm nay và tương lai cần có năng lực quản trị cần thiết, trong đó phải kể đến năng lực lãnh đạo, năng lục lãnh đạo là một trong những yếu tố quan trong quyết định đến sự thành công của nhà quản trị. LỜI MỞ ĐẦU: Ngày nay, doanh nghiệp tồn phát triển bị phá sản phụ thuộc nhiều vào người lãnh đạo họ, người lãnh đạo có sáng suốt, có công bằng, minh bạch dẫn dắt nhân viên tới thành công, đạt dược mục tiêu đặt ra, ngược lại người lãnh đạo độc đoán, thiếu công bằng, dân chủ làm cho nhân viên họ chống đối, kháng cự mà không hoàn thành trách nhiệm giao Vì vậy, để thành công , nhà quản trị hôm tương lai cần có lực quản trị cần thiết, phải kể đến lực lãnh đạo, lục lãnh đạo yếu tố quan định đến thành công nhà quản trị Chương 1: Tổng quan lý thuyết phong cách lãnh đạo 1.1 Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo 1.1.1 Khái niệm Phong cách lãnh đạo hệ thống phương pháp người lãnh đạo sử dụng tác động đến người quyền Các phương pháp tác động mặt bị chi phối điều kiện khách quan môi trường bên ngoài,mặt khác bị phụ thuộc đặc điểm tâm lý cá nhân người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo coi nhân tố quan trọng, tính khoa học tổ chức, mà thể tài năng, chí hướng nghệ thuật huy người lãnh đạo Trong trình lãnh đạo, kết công việc phần lớn phụ thuộc vào phương pháp cách thức làm việc người lãn đạo nghệ thuật người lãnh đạo thể chỗ họ biết lựa chọn cho phương pháp cách thức làm việc tối ưu Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp, khoa học giúp người lãnh đạo thực có hiệu mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, ngược lại cản trở trình đạt đến mục tiêu va làm giảm hiệu làm việc, thực nhiệm vụ người lãnh đạo 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng Trong thực tế, người ta thường nói nhiều đến cá tính phong cách người lãnh đạo vậy, người ta bỏ qua yếu tố môi trường, phong cách thể kết hợp hài hòa cá tính môi trường cá tính khó thay đổi, người độ tuổi trưởng thành, môi trường thay đổi vậy, người lãnh đạo cần phải nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng để chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với cá tính môi trường hoạt động cụ thể - Cá tính nói riêng, tâm lý cá nhân nói chung có ảnh hưởng mạnh bền vững đến phong cách lãnh đạo điều thể qua việc nhà lãnh đạo thường thích phong cách lãnh đạo điều kiện bình thường họ cảm thấy phong cách tự nhiên, thoải mái, hiệu so với phong cách khác Thực tế cho thấy, nhà lãnh đạo có lực vượt trội, có ý chí cao, nóng tính… thường có phong cách lãnh đạo độc đoán Ngược lại, nhà lãnh đạo linh hoạt, đứng đầu tập thể lãnh đạo bao gồm người động, có trình độ đoàn kết, thường điều công việc theo cách dân chủ - Môi trường bao gồm nhiều yếu tố chi phối phong cách lãnh đạo, trước hết phải kể đến khung cảnh tại, tập hợp thói quen truyền thống tạo nên đặc trưng riêng doanh nghiệp, đặc điểm tâm lý cá nhân tập thể lao động, tình khẩn cấp, thay đổi có tác động tích cực tiêu cực, chi phối tồn phát triển tổ chức trước hết,đặc điểm cụ thể cá nhân quyền đòi hỏi người lãnh đạo phải có phong cách lãnh đạo thích hợp với người phù hợp với tình cụ thể Chẳng hạn, với cấp người cao tuổi, có kiến thức kinh nghiệm công tác lãnh đạo theo phong cách tự dân chủ thích hợp ; với người có thái độ chống đối, thiếu trách nhiệm, thụ động cần phải lãnh đạo theo phong cách độc đoán - Đặc điểm mức độ phát triển tập thể lao động chi phối phong cách lãnh đạo ví dụ, với tập thể giai đoạn đầu phát triển, tồn mâu thuẫn sâu sắc nhóm thành viên phần lớn phụ nữ…thì phong cách lãnh đạo độc đoán thường thích hợp hiệu Hoặc, tình cấp bách đòi hỏi phải đưa định nhanh chóng, xác để giải cần phong cách lãnh đạo độc đoán nhà lãnh đạo có lĩnh,cứng rắn đoán - Khi nghiên cứu người lãnh đạo, nét đặc trưng, riêng biệt cá nhân, rút nét điển hình phong cách lãnh đạo,phản ánh yếu tố khách quan chủ quan tác động đến hoạt động họ người lãnh đạo, tìm thấy nét chung kiểu người lãnh đạo nét riêng biệt người 1.2 Phân loại phong cách lãnh đạo 1.2.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán - Khái niệm Phong cách lãnh đạo độc đoán phong cách mà theo nhà quản trị triệt để sử dụng quyền lực có tay đưa mệnh lện thị đòi hỏi cấp phải tuân thủ - Đặc điểm + Khi giao việc cho cấp chủ yếu mện lệnh, sử dụng quyền uy để ép buộc đe dọa cấp giao công việc + Thái độ ứng xử lạnh nhạt, quan cách, khen chê thiếu khách quan + Có thói quen can thiệp vào công việc người + Không ý nghe ý kiến phê bình, góp ý người, hay để ý trù úm người phê bình, góp ý, đem long thù oán , tìm cách trả thù +Là người tự cao, tự đại, cho cao thượng phải tôn trọng - Ưu điểm Ưu điểm phong cách lãnh đạo độc đoán cho phép giải nhanh nhanh chóng nhiệm vụ, người lãnh đạo thường đoán định - Nhược điểm + Người lãnh đạo theo phong cách thường gây tình trạng bất ổn định đơn vị công tác, tạo sở để phát sinh bè phái người lịnh bợ người trung thực, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc tập thể + Người lãnh đạo theo phong cách không tận dụng sáng tạo nhân viên cấp dưới, làm cho nhân viên cấp có tâm lý lo sợ, dẫn tới chống đối nhân viên cấp - Giải pháp + người lãnh đạo phải ý nắng nghe ý kiến tập thể, tiếp thu ý kiến đắn nhân viên + tạo môi trường làm việc thân thiện để nhân viên phát huy sức sáng tạo + tin tưởng giao nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới, tránh tình trạng can thiệp sâu vào công việc nhân viên 1.2.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ - Khái niệm Người lãnh đạo theo phong cách dân chủ người biết phân chia quyền lực cho cấp dưới, thu hút người tập thể tham gia vào công việc chung, sở tôn trọng ý kiến đóng góp kết hoạt động họ - Đặc điểm + Cho phép nhân viên tham gia đóng góp ý kiến triển khai công việc theo theo lực người + Luôn tham khảo ý kiến nhân viên công việc có liên quan đến chuyên môn nhân viên + Xây dựng chế để nhân viên có quyền hạn định, chủ động việc định công việc phụ trách + Người có phong cách lãnh đạo dân chủ thường người hiền hòa, cáu giận, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa giải cách thấu đáo + Một môi trường làm việc thoải mái, động, chủ động thường nơi có người lãnh đạo dân chủ - Ưu điểm + Nhân viên làm việc hiệu hơn: nhân viên chủ động việc định công việc phụ trách nên công việc xử lý cách nhanh chóng hơn, xác hiệu + Không khí thân thiện, định hướng nhóm, định hướng nhiệm vụ: người tập trung vào việc xử lý công việc, phối hợp thực công việc thay ganh ghét, đố kỵ + Hiệu công việc liên tục nâng cao người lãnh đạo dân chủ có định đắn, bám sát với thực tế + Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện có triển vọng nên nhân viên gắn bó làm việc lâu dài, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc công ty + Công ty có nhiều ưu cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh phát huy sức mạnh tập thể - Nhược điểm + Nhà quản trị trở thành ba phải, dễ theo chân cấp dưới, làm tính dân chủ, đoán cần có người lãnh đạo, dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào ý kiến tập thể, khó lựa chọn định cho + Phong cách lãnh đạo dân chủ nhiều thời gian để đưa định, thống ý kiến nhân viên dễ đánh bỏ lỡ hội kinh doanh + Nếu tài thực không dám chịu trách nhiệm + Xảy tình trạng “dân chủ giả tạo” - Giải pháp + Nhà quản trị phải nhạy bén, toán, biết phân tích, lắng nghe ý kiến có ích cho tập thể, từ dẫn dắt tập thể để đạt dược mục tiêu tổ chức + Mặc dù nhân viên tham gia đóng góp ý kiến nhà lãnh đạo phải người đưa định đắn cuối cùng, mà không nên phụ thuộc nhiều vào nhân viên đồng thời cần phải có biện pháp yêu cầu nhân viên phải chịu trách nhiệm việc làm + Nhà quản trị phải có kiến thức chuyên môn, kiến riêng thân, đồng thời phải có phương pháp đổi quản lý 1.2.3 Phong cách lãnh đạo tự - Khái niệm Nhà lãnh đạo theo phong cách tự người cung cấp thông tin, tham gia vào hoạt động tập thể Sự có mặt người lãnh đạo chủ yếu đểtruyền đạt thông tin kiện Quyền hành người lãnh đạo đượcsử dụng Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo cho phép nhân viênđược quyền tham gia định, nhà lãnh đạo chịu trách nhiệmđối với định đưa - Đặc điểm + Phong cách lãnh đạo thường áp dụng với hàng ngũ cố vấn, chuyên gia cao cấp người lãnh đạođã giao quyền điều chỉnh công việc cho cấp + Công việc đòi hỏi tính Sáng tạo mức độ cao + Nhân viên thích lãnh đạo, nhân viên cao cấp, giàu kinh nghiệm, trình độ, có động lực, đoán tự tin, sáng tạo mạnh + Không khí tổ chức thân thiện, định hướng nhóm, định hướng vuichơi + Người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên - Ưu điểm + Mỗi thành viên nhóm có khuynh hướng trở thành chủ thể cung cấp tư tưởng, ý kiến để giải vấn đề cốt lõi thực tiễn đặt + Các thành viên có quyền tham gia vào định việc lớn tổ chức nên khai thác tính sáng tạo thành viên, có nhiều phương án để lựa chọn giải vấn đề + Phong cách tạo cho nhân viên thoải mái công việc, không bị gò bó dẫn đến hiệu công việc cao + Phong cách phù hợp với nhà quản trị khả đoán cao xác, việc đưa bàn bạc giảm sai lầm quyếtđịnh nhà quản trị - Nhược điểm + Đôi tạo dân chủ chớn, người ý kiến, dẫn đến không thống được, dẫn đến mục tiêu chung không hoàn thành + Dễ tạo tâm lý buồn chán cho người lãnh đạo, dẫn tới tình cảm cô đơn , tùy tiện, lơ công việc cho dù thân phù hợp với công việc + Nếu thả lỏng, thực tế nhân viên có cảm giác mát dễ nhàm chán - Giải pháp + Thấu hiểu nhân viên: • Giả sử đội ngũ nhân viên qua đào tạo có kinh nghiệm làm việc, họ biết họ phải làm, họ làm việc với nhiều lần khứ nhàlãnh đạo cần phải đạo, họ không muốn không cần giám sát liên tục lúc cần phải biết cân nhắc hoàn cảnh cụ thể lực đối tượng nhân viên để áp dụng mức độ quản lý • Khi nhân viên thiếu kinh nghiệm, họ không chắn phương hướng thực công việc, công ty yêu cầu họ.Trong tình trạng này, nhân viên cần hướng dẫn nhà lãnh đạo người lãnh đạo không buông bỏ tự do, kiểm soát mà cần quản lý thường xuyên theo dõi, đốc thúc nhân viên làm việc hiệu + Nghiên cứu rõ hoàn cảnh, tình huống: Người lãnh đạo cần tùy vào tình để lựa chọn hình thức lãnh đạo như: • Khi nhân viên cần môi trường làm việc sáng tạođể ý tưởng, kế hoạch cho công ty lúc phong cách lãnh đạo nênđược thể để giúp nhân viên thoải mái làm việc đạt hiệu tốt • Khi bắt tay làm dựán cần xác tuyệt đối quản lý, kiểm soát công việc nhân viên lãnh đạo vô cần thiếtđể hoàn thành công việc chất lượng + Một nhà quản lý sáng suốt người không nên áp dụng phong cách lãnh đạo nói chung phong cách lãnh đạo tự cách cực đoan, chúng chắn hữu ích phù hợp với tùy tình huống, tùy nhân viên + Hãy quan sát kỹ nhân viên, nghiên cứu cẩn thận tình giải Sau chọn phương pháp có khả đem lại hiệu tốt Chương 2: Ứng dụng quản trị kinh doanh 2.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán 2.1.1 Sự xuất phong cách lãnh đạo độc đoán Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán đặc trưng việc tập trung quyền lực vào tay người quản lý, người lãnh đạo – quản lý ý chí mình, trấn áp ý chí sáng kiến thành viên tập thể Phong cách lãnh đạo xuất nhà lãnh đạo nói với nhân viên xác họ muốn nhân viên làm làm mà không kèm theo lời khuyên hay hướng dẫn 2.1.2 Phân tích phong cách lãnh đạo độc đoán Steve Jobs công ty Apple - Đôi nét công ty Apple Steve Jobs Steve Jobs nhà lãnh đạo khác thường Phong cách quản lý ông không xuất phát từ sách đại học hay ông đến phương pháp xây dựng nghệ thuật lãnh đạo hay tìm kiếm đồng thuận cụ thể Steve Jobs người có khả giữ nhân tài xuất sắc biết đến người thường đưa trích nặng nề.Nhưng điều kết hợp tài ông thể rõ tầm nhìn Steve Jobs với nhân viên, nhà đầu tư khách hàng Apple Để hiểu rõ phong cách làm quản lý Steve Jobs cần lật lại hành trình biến Apple thành ông vua làng công nghệ giới ông Từng sinh viên bỏ học đại học để làm việc Atari du lịch tới Ấn Độ trước nhìn thấy hội kinh doanh với thị trường máy tính Năm 1976 Steve Jobs lập Apple bạn thân thời trung học Steve Wozniak Họ bắt đầu công ty có vốn đầu tư 1.300 USD đưa Apple vào danh sách Fortune 500 năm 1983 Năm tuyển dụng cựu giám đốc điều hành Pepsi John Sculley đảm nhiệm vị trí điều hành bị tước bỏ tất quyền lực vào năm 1985 việc sa thải Theo tác giả Steven Levy, điều máy tính Macintosh không bán chạy mong đợi phong cách quản lý khó chịu Jobs - Phân tích phong cách lãnh đạo Steve Jobs Trong 12 năm Apple với cương vị giám đốc điều hành, với lãnh đạo tài tình Steve Jobs , Apple tạo sản phẩm vô tuyệt vời Ipod, Iphone, Imac, Macbook Air,…nhưng phong cách lãnh đạo chuyên quyền ông gây hệ tiêu cực ông thường áp đặt suy nghĩ lên cho người khác, không lần khiến người sững sờ suy nghĩ Sự đời máy iMac năm 1997 minh chứng cho độc đoán ông Với ý tưởng kỳ lạ thiết kế cầu phim khoa học viễn tưởng, Jobs nhận 38 lý từ chối từ phận kỹ sư, họ cho ý tưởng thực Nhưng Jobs gạt khẳng định " Tôi tổng giám đốc nghĩ làm được" Tuy nhiên, lúc Jobs Việc định mang tính độc đoán mà không bàn bạc kỹ lưỡng tham khảo ý kiến người đưa Jobs đối mặt với sai lầm chết người Một ví dụ điển hình vào trước 1985, hãng máy tính sản xuất phần cứng khác ứng dụng phần mềm điều hành Microsoft, Jobs lại khăng khăng tự nghiên cứu sản xuất phần mềm điều hành riêng cho máy Tuy nhiên, sản xuất phần mềm lỗi thời so với đối thủ cạnh tranh khác Trước Jobs tiếp quản, khu công sở có bầu không khí thoải mái Các nhân vên thích loanh quanh hút thuốc tán gẫu sân khu liên hiệp R&D Vài nhân viên tiêu phí hầu hết thời gian để ném thức ăn cho chó họ Jobs bắt buộc phải có nguyên tắc Ông lệnh không cho hút thuốc nơi tổ chức Rồi ông cấm chó vào công sở, lấy cớ chó bẩn thỉu vài người dị ứng với Các nhân viên bất bình cho Jobs không hiểu họ Mọi người nhận thức Jobs khẳng định uy quyền mặt công ty Mọi việc Apple đã, theo tầm nhìn nhà giám đốc độc đoán này, từ quy định cấm hút thuốc, cách nấu nướng có lợi cho sức khỏe đến việc biên tập mẩu quảng cáo truyền hình Steve Jobs có thái độ khắt khe nhân viên mình, ông đòi hỏi hoàn hảo đến chi tiết không chấp nhận sai sót dù nhỏ Ông tiếng với tính lạm quyền cá nhân, ông sa thải nhân viên nóng giận Nhiều nhân viên cấp cao ông Apple làm việc với Jobs nhiều năm liền, số số người phải ngậm ngùi đi, họ cho rằng, Jobs tàn bạo, bên ông, họ chưa làm việc tốt Ông khét tiếng việc la hét giám đốc nhân viên công ty cách không thương tiếc Bên cạnh đó, Jobs người tiếng khắt khe với công đoàn, ông áp dụng nhiều biện pháp để đàm phán với đại diện công đoàn, như: dọa phá sản, thuê để đạt thỏa thuận có lợi cho Apple Chính vậy, không khí làm việc căng thẳng nghẹt thở áp lực công việc đòi hỏi nghiêm khắc từ vị giám đốc Cách thức điều hành Jobs công việc: Là cha đẻ 103 quyền Apple, thứ từ giao diện iPod đến hệ thống hỗ trợ cho thang máy dùng cửa hàng bán lẻ Apple, ông có tham gia giám sát đến chi tiết nhỏ Ông yên tâm thứ hoàn hảo giám sát chặt chẽ khâu Biện pháp trừng phạt Apple nghiêm khắc: Với vi phạm nguyên tắc im lặng, dù vô tình vi phạm "chút xíu" phải hận án phạt thường sa thải Điển hình Edward Eigerman - người có năm kinh nghiệm làm kĩ sư cho Apple bị đuổi khỏi hãng hồi năm 2005 đồng nghiệp anh dính líu vào vụ tiết lộ vài phác thảo phần mềm cho khách hàng Mặc dù không liên quan Eigerman bị đuổi bạn thủ phạm Nhìn chung, đôi lúc phong cách lãnh đạo Steve có dấy lên không dư luận thấy lãnh đạo Steve, Apple lấy lại vị thủ lĩnh đột phá công nghệ số Năm 1997, Jobs quay trở lại với "Quả táo" tạo nên sốt lớn thị trường, nhanh chóng đưa Apple sánh vai với đối thủ Dell, Hewlett - Packard Nhờ tài cầm quân Steve Jobs, Apple phát triển mạnh mẽ, liên tục vươn tới "lãnh địa" vốn mạnh họ với phát minh độc đáo _ Trên thị trường máy tính: Phải kể đến trở lại "đường đua" thị trường máy tính Apple Steve Jobs tiếp quản lại vào năm 1997 - 1998 với dòng máy tính thay đổi kiểu dáng sản xuất với nhiều màu sác khác Hệ diều hành max Of X apple hoàn thiện không ngừng với giao diện người dùng ấn tượng window - Thành công đạt phong cách lãnh đạo Steve Jobs nay, Apple ông trùm dẫn đầu thị trường download nhạc hợp pháp internet Sản phẩm apple đẳng cấp thiêt kế không giống sản phẩm nghe nhìn giải trí điện tử Những đòi hỏi khắt khe Jobs công việc, với việc không ngần ngại nhân viên không đáp ứng đủ yêu cầu tạo sức ép lên nhân viên để thân họ phải thật cố gắng, hoàn thành công việc giao mà hoàn thành cách xuất sắc Khi Jobs tiếp quản Apple, công ty tình trang tuột dốc thảm hại, đội ngũ nhân viên kỷ luật thấp, nghị lực, thiếu tính sáng tạo, máy hoạt động quan liêu Lúc này, cách điều hành độc đoán Jobs đưa nhân viên vào khuôn khổ, mội người làm việc mội môi trường chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao, máy công ty vận hành mội cách hiệu Việc tham gia giám sát đến tưng chi tiết nhỏ Steve Jods đóng góp phần giảm thiểu đến mức tối đa sai sót, tiết kiệm chi phí, tạo sản phẩm tương đối hoàn hảo, mang tính vượt trội Apple so với đối thủ cạnh tranh - Hạn chế phong cách lãnh đạo Steve Jobs: Việc áp đặt suy nghĩ lên người khác đưa định mang tính độc đoán mà không bàn bạc không tham khảo ý kiến ai, làm tăng rủ ro định , xác suất xảy sai lầm lớn Việc Steve jobs việc đưa định áp đặt ý kiến cho nhân viên khiến cho họ bất mãn khó chịu ý kiến không tôn trọng, làm cho họ thấy nhà lãnh đạo không hiểu tâm lý nguyện vọng họ, từ quan hệ cấp cấp ngày xa cách Hậu công ty bỏ phí nguồn ý tưởng dồi sáng tạo từ nhân viên Việc đòi hỏi khắt khe Jobs công việc tạo áp lực lớn lên nhân viên, kiến nhân viên dễ xảy tình trạng stress, không khí làm việc lúc đầy căng thẳng, nhân viên đôi lúc mội trường làm việc thoải mái, hiệu qur công việc giảm sút Phong cách lãnh đạo độc đoán jobs làm cho ông có tầm ảnh hưởng lớn apple mội đông tĩnh ông dẫn đến mội hệ lớn công ty Chẳng hạn sau nghe tin ông bị ung thư giá cổ phiếu Apple giảm xuống nhanh chóng 2.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ 2.2.1 Sự xuất phong cách lãnh đạo dân chủ Với phong cách lãnh đạo khác nhau, nhà lãnh đạo dành thành công hạn chế định, phong cách lãnh đạo dân chủ vậy, bị chi phối cá tính riêng nhà quản lý Ngày nay, muốn thành công kinh, nhà quản lý lệnh dợi cấp tuân thủ, mà nhà quản lý cần phải có biện pháp quản lý phù hợp Với bối cảnh kinh tế cạnh tranh liệt tại, để tồn thị trường, công ty bên cạnh việc đổi công nghệ, kỹ thuật việc đổi công tác quản lý cần thiết, điều có nghĩa nhà lãnh đạo phải có nhìn thực tế công việc, nhân viên để đưa cách lãnh đạo hợp lý Với phong cách lãnh đạo dân chủ, nhà quản lý biết phân chia quyền lực mình, biết nắng nghe ý kiến cấp dưới, tạo điều kiện cho cấp phát huy sáng kiến mình, tham gia vào việc lập kế hoạch thực kế hoạch, đồng thời tạo bầu không khí tâm lý tích cực trình quản lý Nhà quản lý để vài nhân viên tham gia vào trình định, nhiên nhà quản lý trì quyền định cuối Phong cách thường xuất nhà quản lý không tất thông tin công ty lĩnh vực liên quan , mà cần có tham gia nhân viên Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ để đạt hiệu cao Phong cách lãnh đạo dân chủ áp dụng ngành nghề kinh doanh có tính đoán không cao sản xuất tiêu dùng, với ngành nghề có tính biến động cao chứng khoán, bất động sản,…phong cách lãnh đạo thường dùng 2.2.2 Phân tích phong cách lãnh đạo dân chủ Mai bà Kiểu Liên công ty Vinamilk - Đôi nét công ty Vinamilk: Thành lập từ năm 1976 đến nay, vinamilk trở thành công ty hàng đầu Việt Nam chế biến cung cấp sản phẩm sữa xếp tốp 10 thương hiệu mạnh Việt nam Vinamilk chiếm 75% thị trường sữa nước mà xuất sản phẩm sữa nước Pháp, Mỹ, Canada,… Vinamilk thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng , công ty có 180 nhà phân phối, 80000 nghìn nhà bán lể phủ rộng khắp toàn quốc Đạt được thành tựu to lớn vị trí đặc biệt thương hiệu bật Vinamilk nước trường quốc tế ngày nay, lãnh đạo cán công nhân viên toàn công ty thể đầy đủ lĩnh trị trình độ chuyên môn kiến thức kiểm nghiệm thương trường đặc điểm tạo nên giá trị thương hiệu tiếng suốt nhiều năm qua - Đôi nét bà Mai Kiều Liên: Bà Mai Kiều Liên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinamilk, bà sinh trưởng Pháp tốt nghiệp kĩ sư chuyên ngành chế biến sữa Nga Năm 1976, sau tốt nghiệp, bà Mai Kiều Liên trở Việt Nam trở thành kĩ sư sữa cà phê miền nam, tiền thân công ty sữa Vinamilk Từ vị trí kĩ sư, bà phân công trưởng ca, phó giám đốc kĩ thuật, phó tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị sau doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa - Phân tích phong cách lãnh đạo bà Mai Kiều Liên Dưới áp lực cạnh tranh công ty sữa lớn nước TH Truemilk công ty sữa lớn toàn cầu khác, Vinamilk giữ vị trí công ty hàng đầu chế biến cung cấp sản phẩm từ sữa Trong khối doanh nghiệp tư nhân, Vinamilk tiếp tục có mặt tốp doanh nghiệp có doanh thu lớn từ năm 2008 đến Có thành công lớn ngày nhờ Vinamilk có lãnh đạo tài giỏi, đặc biệt bà Mai Kiều Liên Bà biết đến người phụ nữ đoán có suy nghĩ cấp tiến Người phụ nữ đưa định kịp thời đầu tư vùng nguyên liệu từ sớm, tiến hành tái cấu trúc Vinamilk, đưa công ty niêm yết thị trường chứng khoán,…Bà xử lý phần lớn công việc qua email, khuyến khích tư phản biện nhân viên ghét họp hành Bà Liên cho rằng: Người lãnh đạo không độc đoán thay vào đoán, tránh dao động sau định Văn hóa Vinamilk sẵn sàng lắng nghe từ toàn thể người lao động họ gửi mail cho bà lúc Bà nói “chúng có hộp thư riêng để tất người phản ánh xúc có phận kiểm tra, trả lời” Từ Vinamilk lên sàn chứng khoán trở thành công ty đại chúng Các cổ đông công ty quan tâm đến hoặt động sản xuất, lãnh đạo Vinamilk nhận nhiều đóng góp cổ đông qua email Muốn trôi chảy công việc công ty cần có kế hoạch cụ thể, Vinamilk thường lập kế hoạch thông qua số liệu nghiên cứu thị trường, bà Liên cho rằng: “Tôi nghĩ người lãnh đạo phải có tầm nhìn Nhưng tầm nhìn chưa đủ, cần phải có kế hoạch chi tiết để hoàn thiện tầm nhìn”, bà thường nhắc nhở nhân viên nên trọng làm theo kế hoạch phải thay đổi linh hoặt với môi trường, nhân viên phải kiểm soát vùng quản lý mình, nhân viên, hoạt động nằm kiểm soát từ hệ thống công ty Là thương hiệu nọt vào top 200 doanh nghiệp suất sắc Forbes bình chọn, bão khủng hoảng melamine Chính bà người đứng truyền thông tạo dựng lòng tin cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tạo niềm tin cho nhân viên tiếp tục cống hiến cho công ty…Bà cho với tầm nhìn chiến lược, hành sử công chuẩn mực tạo dựng lòng tin cho toàn nhân viên, cổ đông, làm tảng để thực lời hứa thương hiệu với khách hàng - Những thành công đạt phong cách lãnh đạo bà Mai Kiều Liên: Với phong cách lãnh đạo dân chủ bà Mai Kiều Liên sau 37 năm gắn bó với Vinamilk, 20 năm cương vị người đứng đầu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đưa Vinamilk trở thành thương hiệu lớn, lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình dương từ năm 2010 thực hóa tham vọng đưa Vinamilk đạt doanh thu tỷ USD, nằm top 50 doanh nghiệp sữa lớn giới vào năm 2017 Bằng việc triển khai hàng chục nhà máy, rải khắp toàn quốc, thu mua sản lượng sữa bò dân làm ra, nhà máy Vinamilk đồng loạt nhả khói đạt 60% 100% sản lượng sau – năm vào hoạt động Cùng với đó, 200.000 điểm bán lẻ dần Vinamilk xây dựng Với quan tâm đến người tiêu dùng Việt, giá thành, thấp mà chất lượng ngang với sản phẩm ngoại nhập nên sản phẩm sữa Vinamilk dần chiếm lĩnh thị trường Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, Vinamilk tăng trưởng phát triển vững mạnh Phong cách đặc biệt ấn tượng tốt đẹp người cảm nhận nữ doanh nhân Mai Kiều Liên Quyết đoán, linh hoạt xử lý tình theo kiểu "kỹ trị” thiên hướng "nhân trị” châu Á làm cho bà "nổi” trẻ so với tuổi tác - Hạn chế phong cách lãnh đạo bà Mai Kiều Liên: Tất phong cách lãnh đạo có ưu nhược điểm lãnh đạo theo phong cách dân chủ bà Mai kiều Liên không ngoại lệ có hạn chế định cụ thể là: Vinamilk chuyển sang kinh doanh lĩnh vực bia cà phê cách vài năm không thành công + lĩnh vực bia, với dẫn dắt bà trước Vinamilk đặt vấn đề hợp tác với Saigon Beer thấy ngành tiềm lại không đạt thỏa thuận hợp tác + Tương tự lĩnh vực cà phê Tiền thân Vinamilk có kinh doanh cà phê (trước kia, Café Biên Hòa thuộc Vinamilk tên gọi “Xí nghiệp Liên hợp Sữa - Cà phê - Bánh kẹo 1”) bà Mai kiều Liên đặt vấn đề hợp tác lại với Vinacafé để tham gia vào ngành hàng không thành công 2.3 Phong cách lãnh đạo tự 2.3.1 Sự xuất phong cách lãnh đạo tự Phong cách lãnh đạo tự sử dụng nhân viên có khả phân tích vấn đề,xác định việc cần làm biết cách thực chúng Phong cách lãnh đạo thường áp dụng cho hàng ngũ cố vấn, chuyên gia cao cấp người lãnh đạo giao quyền điều hành công việc cho cấp dưới, dành cho cấp mức độ tự cao Phong cách lãnh đạo tạo môi trường làm việc”mở” nhóm,tổ chức Mỗi thành viên có khuynh hướng trở thành chủ thể cung cấp ý tưởng,ý kiến để giải công việc Nhưng phong cách có nhiều nhược điểm dễ tạo tâm lý buồn chán,cô đơn, không thực tế người lãnh đạo,dẫn tới tùy tiện, lơ là, khoán trắng công việc cho cấp mà không đạo,kiểm tra,giúp đỡ cần thiết 2.3.2 Phân tích phong cách lãnh đạo tự Bill Gate công ty Microsoft - Đôi nét công ty Microsoft Bill Gates Microsoft tập đoàn hàng đầu giới lĩnh vực phầm mềm, dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin Ngày nay, Microsoft có mặt toàn giới Microsoft đặt chi nhánh 90 quốc gia trung tâm điều hành Dublin, Ireland; Humacao,Puerto Rico; Reno, Nevada, USA Singapore William Henry “Bill” Gates doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông với Paul Allen sáng lập Trong nghiệp Microsoft, Gates làm CEO kiến trúc sư trưởng định hướng cho phát triển tập đoàn - Phân tích phong cách lãnh đạo Bill Gates nhà lãnh đạo điển hình pha trộn nhiều phong cách, có phong cách tự phong cách tự ông thể độc đáo Điều thể thông qua cách quản lý ông công ty.Ở Microsoft, sáng thứ bẩy hàng tuần, Bill thường dành tiếng mời vị phó chủ tịch đến, nghe trình bày “thọc” vào chi tiết dự án Bill đặc biệt quan tâm hiệu suất công việc Bill giữ kiểm soát tới phận thông qua phó chủ tịch công ty Điều chứng tỏ ông lắngnghe ý kiến người giúp cho công việc quản lý dễ dàng hơn.Bill Gates giám đốc điều hành để để xe bãi chung, ăn nhà ănchung phòng làm việc, tự làm công việc đáng dành cho cácthư ký xem thư, soạn thư, chuyển thư Nhờ đó, họ huỷ bỏ "tầngnhân tạo" làm chậm lại việc giao dịch định.Từ ngày đầu thành lập công ty, Bill Gates Paul Alen đưa tác phonglàm việc thành “chuẩn mực” Microsoft Họ muốn làm cho cácnhân viên thật thoải mái, hiệu suất sung sướng trongcông việc Tất người đềucó không gian riêng tư Đó họ Họ đóng cửa lại, bật nhạclên, điều chỉnh ánh sáng làm việc.Không có luật quy định ăn mặc tạiMicrosoft Thay cho comlê carvat mà ta thấy công ty khác, Microsoft, mùa hè, lại thấy kiểu áo cộc, áo phông thứ khác ỞMicrosoft việc quy định làm việc với nhà lập trình điều hành Các nhân viên chọn làm việc phải có khoảngthời gian xác định hàng ngày Mọi người bắt đầu vào thời gian khácnhau làm việc theo khác ngày Điều thể rõ phong cách quản lý theo kiểu tự Bill Gate Ông biết cách tạo cho nhânviên thoái cần thiết để họ phát huy khả sức sáng tạo đóng gópchung vào thành công cho công ty Sự thành công phong cách lãnh đạo Bill Gate thể rõ buổi chia tay với Microsoft nước mắt ông toàn thể nhân viên cộng ông vào ngày 27/06/2008 minh chứng rõ cho thành công không lĩnh vực công nghệ mà thể khả thu phục lòng người Bill Gates Đặc biệt Bill Gates đặc biệt quan tâm đến sách đãi ngộ cho nhân viên Ông cung cấp cho nhân viên đãi ngộ cổ phiếu, cung cấp phát triển nghiệp, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên để khuyến khích họ Bill Gates làm điều đó, ông hiểu giá trị việc đầu tư vào tương lai nhân viên Nhờ Chiến lược lương thưởng hay khen thưởng cho nhân viên cách thích hợp (thậm chí ông làm cho nhiều nhân viên giàu CEO khác), Bill Gates giúp nhân viên yên tâm dốc sức cho công việc trung thành với công ty - Những thành công phong cách lãnh đạo Bill Gates + Tuyển dụng người tài giỏi phù hợp Công ty Microsoft cố gắng thuê người nằm số 5% thông minh hành tinh lĩnh vực chuyên môn họ Đây chiến lược mà Gates cố ý đề nhằm bảo đảm công ty thu hút não ưu tú ngành Một điều thú vị làm việc Microsoft cho dù người thông minh đến mức họ phải để tương xứng với công việc Họ phải không ngừng cống hiến lực tài cho công việc hãng bù vào đền đáp cách xứng đáng + Trân trọng ý kiến nhân viên Không nhà quản lý giỏi, Bill Gates người biết khuyến khích đầu óc sáng tạo nhân viên cách lắng nghe trân trọng ý kiến đóng góp họ cho công ty Đây bí đáng giá Bill Gates mà nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên tham khảo Bill Gates người đề cao tầm quan trọng việc dành thời gian học hỏi từ nhân viên cấp Ông sẵn sàng lắng nghe ý tưởng họ, đầu tư suy nghĩ, cân nhắc hướng phát triển có lợi cho Microsoft Bất kỳ nhân viên có ý tưởng trình bày Bill Gates dành thời gian để trả lời kiến nghị Một ý tưởng hay ông nhận xét cách gửi email cho hàng trăm nhân Microsoft toàn cầu đề nghị họ tham gia góp ý Điều giúp cho tất nhân viên Microsoft hăng say đóng góp ý kiến cống hiến công ty + Có tầm nhìn xa Ngay từ công ty phần mềm bắt đầu Gates mong muốn đặt mục tiêu biến công ty nhỏ bé thành gã khổng lồ tiếng giới Điều cốt lõi thành công Microsoft nhãn quan tầm nhìn chiến lược Bill Gates vai trò định công nghệ tin học truyền thông, máy tính mạng Internet toàn đời sống kinh tế xã hội tương lai loài người + Xây dựng công ty gồm đơn vị nhỏ Microsoft công ty to lớn đơn lẻ mà tập hợp công ty nhỏ độc lập, chuyên trách nhiệm vụ khác Xét nội bộ, công ty thường xuyên chia thành đơn vị, dự án nhỏ để trì môi trường kinh doanh Microsoft trì độc lập động công ty nhỏ lúc tận dụng nguồn tài chính, hệ thống tiếp thị hướng chiến lược công ty lớn Điều giúp tăng khả cạnh tranh công ty, đồng thời khai thác triệt để mạnh công ty nhỏ + Phương thức điều hành sâu sát Bill Gates với Paul Allen sáng lập công ty Microsoft với số vốn ban đầu 16.005 đô la để phát triển phần mềm cho máy tính cá nhân Nhờ bước nhỏ lẻ ban đầu, ông hiểu vai trò quan trọng phương thức quản lý điều hành Ông yêu câu viên chức điều hành cao cấp Microsoft phải biết rõ diễn tập đoàn thông qua báo cáo hàng tháng Do nắm vững diễn Công ty, Gates thường đưa định xác phù hợp với hướng chiến lược Microsoft + Học hỏi từ thất bại Tất nhiên, Bill không người hoàn hảo Ông không tránh khỏi thất bại cay đắng Ngay buổi chia tay Microsoft, Gates không quên thừa nhận rằng: "Không nhận sức mạnh Internet" sai lầm lớn ông Tuy nhiên, ông học hỏi kinh nghiệm từ thất bại Một câu nói tiếng Bill "Thành công người thầy tồi Nó khiến cho người thông minh nghĩ thất bại” Điều thể rõ cách thức đối mặt với thất bại nhân viên Microsoft Trong công ty có quy tắc bất thành văn tin tức xấu phải phát tán, loan báo nhanh chóng cho người rút kinh nghiệm Sau dự án hoàn tất, Microsoft họp tổng kết dự án để bàn luận điều làm điều để làm tốt - Hạn chế phong cách lãnh đạo Bill Gates Mặc dù Gates đánh giá cao vai trò lãnh đạo với khả nhìn xa trông rộng, ông bị trích số nhà phân tích Các nhà phê bình cho rằng, Bill Gates bị cảm xúc chi phối làm lu mờ lý trí suy nghĩ hợp lý Sự cạnh tranh khốc liệt Gates với số đối thủ làm ông cá nhân hoá “trận đánh” thương trường Microsoft Đối với Bill Gates chiến thắng quan trọng, ông làm cấp độ để đánh bại đối thủ Trong họp với quản lý cấp cao Microsoft, ông mô tả hiếu chiến có lời lẽ nhiếc móc tệ với nhà quản lý lỗ hổng nhận thức họ chiến lược kinh doanh… Đôi khi, ông cắt ngang người thuyết trình câu nói khó nghe như: “Đó điều ngu ngốc mà nghe!” Bill Gates nhận thấy ông phải làm theo cách để điều khiển hướng Microsoft sản phẩm chất lượng cao Với phong cách quản lý vậy, tránh khỏi việc nhân viên cho ông hống hách độc đoán Và Microsoft lúc Bill Gate ca tụng, nhiều nhân viên thấy sợ tư thiên tài Gates, ông đòi hỏi nhân viên cao thiếu kiên nhẫn với nhân viên cấp đến mức khắc nghiệt KẾT LUẬN: Sự vận động phát triển khoa học kỹ thuật với toàn cầu hóa diễn tất quốc gia tạo môi trường cạnh tranh gay gắt nước Yêu cầu đặt nhà quản trị phải lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với công việc, cá nhân với doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp hiệu để làm điều nhà quản trị phải bắt tình hình nhân viên, doanh nghiệp,thay đổi linh hoạt, với thay đổi môi trường, đổi phương thức lãnh đạo cách phù hợp để dẫn dắt nhân viên Việc nâng cao, củng cố uy tín nhà quản trị cần thiết, uy tín lãnh đạo yếu tố quan trọng nhân viên, nhân viên làm theo thị nhà quản trị nhà quản trị có đủ uy tin với họ, đường nhà quản trị có uy tín họ phải tự bồi dưỡng, trang bị cho tri thức, kỹ lãnh đạo quản lý, phải có tầm nhìn xa, trông rộng [...]... Tùy vào từng ngành nghề kinh doanh mà áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ để đạt được hiệu quả cao nhất Phong cách lãnh đạo dân chủ áp dụng trong ngành nghề kinh doanh có tính quyết đoán không cao như sản xuất tiêu dùng, với ngành nghề có tính biến động cao như chứng khoán, bất động sản, phong cách lãnh đạo này ít thường ít dùng 2.2.2 Phân tích phong cách lãnh đạo dân chủ của Mai bà Kiểu Liên trong công... nhà lãnh đạo điển hình của sự pha trộn nhiều phong cách, trong đó có phong cách tự do và phong cách tự do đã được ông thể hiện khá độc đáo Điều này được thể hiện thông qua các cách quản lý của ông trong công ty.Ở Microsoft, sáng thứ bẩy hàng tuần, Bill thường dành ít nhất một tiếng mời các vị phó chủ tịch đến, nghe trình bày và “thọc” vào các chi tiết của từng dự án Bill đặc biệt rất quan tâm về các. .. "nổi” và trẻ hơn so với tuổi tác của mình - Hạn chế trong phong cách lãnh đạo của bà Mai Kiều Liên: Tất cả các phong cách lãnh đạo đều có ưu và nhược điểm của nó và sự lãnh đạo theo phong cách dân chủ của bà Mai kiều Liên cũng không ngoại lệ và có những hạn chế nhất định cụ thể là: Vinamilk từng chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực bia và cà phê cách đây vài năm nhưng không thành công + ở lĩnh vực bia,... cũng đã có kinh doanh cà phê (trước kia, Café Biên Hòa thuộc Vinamilk trong tên gọi “Xí nghiệp Liên hợp Sữa - Cà phê - Bánh kẹo 1 ) bà Mai kiều Liên đã đặt vấn đề hợp tác lại với Vinacafé để tham gia vào ngành hàng này nhưng không thành công 2.3 Phong cách lãnh đạo tự do 2.3.1 Sự xuất hiện của phong cách lãnh đạo tự do Phong cách lãnh đạo tự do được sử dụng khi các nhân viên có khả năng phân tích vấn... phong cách lãnh đạo khác nhau, các nhà lãnh đạo đã dành được những thành công hoặc những hạn chế nhất định, và phong cách lãnh đạo dân chủ cũng vậy, nó bị chi phối bởi cá tính riêng của nhà quản lý Ngày nay, muốn thành công trong kinh, các nhà quản lý không chỉ biết ra lệnh rồi dợi cấp dưới tuân thủ, mà các nhà quản lý cần phải có những biện pháp quản lý phù hợp Với bối cảnh kinh tế cạnh tranh quyết liệt... giảm sút Phong cách lãnh đạo độc đoán của jobs làm cho ông có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với apple đến nỗi bất cứ mội đông tĩnh nào của ông cũng dẫn đến mội hệ quả rất lớn đối với công ty Chẳng hạn như sau khi nghe tin ông bị ung thư thì ngay lập tức giá cổ phiếu của Apple giảm xuống nhanh chóng 2.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ 2.2.1 Sự xuất hiện của phong cách lãnh đạo dân chủ Với các phong cách lãnh đạo... không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lý Nhà quản lý sẽ để một hoặc một số vài nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định, tuy nhiên nhà quản lý vẫn duy trì quyền ra quyết định cuối cùng Phong cách này thường xuất hiện khi nhà quản lý không lắm được tất cả các thông tin trong công ty cũng như lĩnh vực liên quan , vì vậy mà cần có sự tham gia của nhân viên Tùy vào từng ngành nghề kinh doanh. .. quyết liệt như hiện tại, để tồn tại được trên thị trường, các công ty bên cạnh việc đổi mới công nghệ, kỹ thuật thì việc đổi mới công tác quản lý là hết sức cần thiết, điều đó cũng có nghĩa là các nhà lãnh đạo phải có cái nhìn thực tế hơn về công việc, về nhân viên để đưa ra cách lãnh đạo hợp lý Với phong cách lãnh đạo dân chủ, nhà quản lý biết phân chia quyền lực của mình, biết nắng nghe ý kiến của... hóa diễn ra ở tất cả các quốc gia đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt trong và ngoài nước Yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản trị là phải lựa chọn được phong cách lãnh đạo phù hợp với mỗi công việc, mỗi cá nhân cũng như với mỗi doanh nghiệp để có thể lãnh đạo được doanh nghiệp hiệu quả nhất để làm được điều đó thì các nhà quản trị phải lắm bắt được tình hình của nhân viên, của doanh nghiệp,thay đổi... biết cách thực hiện chúng Phong cách lãnh đạo này thường áp dụng cho hàng ngũ cố vấn, các chuyên gia cao cấp hoặc khi người lãnh đạo đã giao quyền điều hành công việc nào đó cho cấp dưới, dành cho cấp dưới mức độ tự do cao Phong cách lãnh đạo này tạo ra môi trường làm việc”mở” trong nhóm,tổ chức Mỗi thành viên đều có khuynh hướng trở thành chủ thể cung cấp ý tưởng,ý kiến để giải quyết công việc Nhưng phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các phong cách lãnh đạo( tâm lý quản trị kinh doanh ), Phân tích các phong cách lãnh đạo( tâm lý quản trị kinh doanh ), Phân tích các phong cách lãnh đạo( tâm lý quản trị kinh doanh )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay