Đại từ xưng hô LTVC lớp 5

20 86 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:49

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Hà Trêng TiĨu häc Vạn Giã Mơn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐẠI TỪ XƯNG HƠ Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Đại từ gì? Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Tìm đại từ có câu sau: - Cậu đâu đấy? - Tớ q thăm bà Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Hãy thay từ lặp câu sau: - Mẹ thích hoa hồng Em thích hoa hồng Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Em đọc ca dao có dùng đại từ Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Nhận xét: Trong từ xưng hơ in đậm đây, từ người nói, từ người nghe,những từ người hay vật nhắc tới? Ngày xưa có Hơ Bia đẹp lười, lại khơng biết u q cơm gạo Một hơm Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: - Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ chúng tơi thế? Hơ Bia giận dữ: - Ta đẹp cơng cha cơng mẹ, đâu nhờ Nghe nói vậy, thóc gạo tức Đêm khuya, chúng rủ bỏ vào rừng Theo TRUYỆN CỔ Ê- ĐÊ -Từ người nói: -Từ người nghe: -Từ người hay vật nhắc tới: Chúng tôi, ta Chò, Chúng ĐẠI TỪ XƯNG HƠ Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ • Đại từ xưng hơ từ đựơc người nói dùng để tự hay người khác giao tiếp : tơi, chúng tơi; mày chúng mày; nó, chúng nó,… Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ 2.Theo em cách xưng hơ nhân vật đoạn văn thể thái độ người nói nào? - Cách xưng hơ cơm (gọi chị, xưng chúng tơi): lịch sự, tơn trọng người đối thoại - Cách xưng hơ Hơ Bia( gọi ngươi, xưng ta): kiêu căng, thơ lỗ, coi thường người đối thoại Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ • Khi xưng hơ cần ý chọn từ lịch sự, thể mối quan hệ với người nghe người nhắc tới 3 Tìm từ em dùng để xưng hơ: Đối tượng -Với thầy, cơ: Với thầy, -Với bố, mẹ: Với bố, mẹ -Với anh, chị, em: -Với bạn bè Gọi Tự xưng thầy, em, bố, ba, thầy, cha,mẹ, má, bầm … Với anh, chị, (em) anh, chị, (em) em (anh, chị) Với bạn bè cậu, bạn, đằng tơi,tớ, mình… Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ • Bên cạnh từ nói trên, người Việt Nam dùng nhiều danh từ người làm đại từ xưng hơ để thể rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ơng, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn, … Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Ghi nhớ: Đại từ xưng hơ • Đại từ xưng hơ từ người nói dùng để tự hay người khác giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó… • Bên cạnh từ nói trên, người Việt Nam dùng nhiều danh từ người làm đại từ xưng hơ để thể rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn, … • Khi xưng hơ cần ý chọn từ lịch sự, thể mối quan hệ với người nghe người nhắc tới Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ II.Luyện tập: 1.Tìm đại từ xưng hơ nhân xét thái độ tình cảm nhân vật dùng đại từ đoạn văn sau: Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sơng, rùa cố sức tập chạy Một thỏ thấy liền mỉa mai: - Đã gọi chậm rùa mà đòi tập chạy à! Rùa đáp: - Anh đừng giễu tơi! Anh với tơi thử chạy thi coi hơn! Thỏ ngạc nhiên: -Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp em nửa đường Theo LA PHƠNG- TEN Chọn đại từ xưng hơ tơi, nó, thích hợp với trống: • Bồ Chao hốt hoảng kể với bạn: • Tu Hú bay dọc sơng lớn, Tu Hú gọi: “Kìa, trụ chống trời.” ngước nhìn lên Trước mắt ống thép dọc ngang nối chạy vút tận mây xanh tựa cầu xe lửa đồ sộ khơng phải bắc ngang sơng, mà dựng dứng lên trời cao • Thấy vậy,Bồ Các lên tiếng thong thả nói: • bay qua trụ cao tất ống khói, trụ buồm, cột điện mà thường gặp Đó trụ điện cao xây dựng • Mọi người hiểu rõ thực, sung sướng thở phào Ai cười to thấy Bồ Chao q sợ sệt • Theo VÕ QUẢNG Chọn đại từ xưng hơ tơi, nó, thich hợp với trống: • Bồ Chao hốt hoảng kể với bạn: • - Tơi Tu Hú bay dọc sơng lớn, Tu Hú gọi: “Kìa, trụ chống trời.”Tơi ngước nhìn lên Trước mắt ống thép dọc ngang nối chạy vút tận mây xanh tựa cầu xe lửa đồ sộ khơng phải bắc Nó ngang sơng, mà dựng dứng lên trời cao • Thấy vậy,Bồ Các lên tiếng thong thả nói: • - Tơi bay qua trụ đó.Nó cao tất ống khói, trụ buồm, cột điện màChúng ta thường gặp Đó trụ điện cao xây dựng • Mọi người hiểu rõ thực, sung sướng thở phào Ai cười to thấy Bồ Chao q sợ sệt 2 Chọn đại từ xưng hơ tơi, nó, thich hợp với trống: • Bồ Chao hốt hoảng kể với bạn: • - Tơi Tu Hú bay dọc sơng lớn, Tu Hú gọi: “Kìa, trụ chống trời.”Tơi ngước nhìn lên Trước mắt ống thép dọc ngang nối chạy vút tận mây xanh tựa cầu xe lửa đồ sộ khơng phải bắc Nó ngang sơng, mà dựng dứng lên trời cao • Thấy vậy,Bồ Các lên tiếng thong thả nói: • - Tơi bay qua trụ đó.Nó cao tất ống khói, trụ buồm, cột điện màChúng ta thường gặp Đó trụ điện cao xây dựng • Mọi người hiểu rõ thực, sung sướng thở phào Ai cười to thấy Bồ Chao q sợ sệt Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ Củng cố - dặn dò: Nhắc lại nội dung vừa học * Xem trước bài: Quan hệ từ/109 Đọc nhận xét tìm hiểu xem quan hệ từ Có cặp quan hệ từ thường gặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ xưng hô LTVC lớp 5 , Đại từ xưng hô LTVC lớp 5 , Đại từ xưng hô LTVC lớp 5 , Chọn các đại từ xưng hô tôi, nó, chúng ta thich hợp với mỗi ô trống:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay