Rung chuông vàng LTVC lớp 5

20 96 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:49

Tiếng việt(Bổ sung) Nguyễn Thị Là- Tuần 24 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Ai đóng cọc sông Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?? Đáp án: Ngô Quyền(938), Lê Hoàn(981), Trần Hưng Đạo(1288 Ngô Quyền Lê Hoàn Trần Hưng Đạo 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Vua thần tốc quân hành Mùa Xuân đại phá quân Thanh tơi bời ? Đáp án: Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) Vua Quang Trung 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Vua tập trận đùa chơi Cờ lau phất trận thời ấu thơ ? Đáp án: Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Vua thảo Chiếu dời đô ? Đáp án: Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s Vua chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ? Đáp án:Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành) Vua Quang Trung Đinh Tiên Hoàng Lý Thái Tổ Lê Thánh Tông 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y vụ công dân là: 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s A.Điều mà 6.phápNghĩa luật xã hội công nhận cho người dân hưởng, làm, đòi hỏi B.Sự hiểu biết nghĩa vụ quyền lợi người dân đất nước C Điều mà pháp luật hay đạo đức người dân phải làm đất nước , người khác Đáp án: C 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 7: Từ sau từ láy lập lòe, lung linh, long lánh, long lanh, lượn lờ, lụt lội Đáp án: lụt lội- 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu : `Để thể quan hệ tăng tiến vế câu ghép, ta nối chúng cặp quan hệ từ : A Nếu…thì…; giá…thì ; mà…thì…; B Vì…nên…; vì…cho nên…; Do…nên… C Không những…mà…; Chẳng những…mà…; Không chỉ… mà… Đáp án: C 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 9: Điền từ có tiếng phúc vào chỗ chấm? A Gương mặt chị ánh lên niềm vui B Nhăn dịp năm chúc cậu vui vẻ, khỏe mạnh Đáp án: A, phúc hậu B, hạnh phúc 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 10 : Câc câu tục ngữ sau mối quan hệ ? A Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ lăn B Con ho lòng mẹ tan tành Đáp án: tình càm mẹ 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 15 : Từ sau viết sai ta A trả lời B Trả nợ C Bún trả D Trả miếng Đáp án: C 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 17 : Ghi lại dang từ riêng : Phong cảnh đền Hùng Đáp án: Nghĩa Lĩnh, Mị Nương, Phù Đổng, Ngã Ba Hạc… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 18 : Ghi lại từ láy có âm d Đáp án: dìu dắt, dập dờn, dìu dịu, dậm dờ, dóng dỏng… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 19 :Ghi lai từ láy có âm l Đáp án: lập lòe, lượn lờ, líu lo, lung linh… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 20 : Dòng sau đay viết tả A Trường mầm non Chiến Thắng B Trường Mầm non Chiến Thắng C Trường Mầm Non Chiến Thắng Đáp án: B [...]... 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 15 : Từ nào sau đây viết sai chính ta A trả lời B Trả nợ C Bún trả D Trả miếng Đáp án: C 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 17 : Ghi lại 2 dang từ riêng trong bài : Phong cảnh đền Hùng Đáp án: Nghĩa Lĩnh, Mị Nương, Phù Đổng, Ngã Ba Hạc… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y... Không những…mà…; Chẳng những…mà…; Không chỉ… mà… Đáp án: C 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 9: Điền từ có tiếng phúc vào chỗ chấm? A Gương mặt của chị ánh lên niềm vui B Nhăn dịp năm mới mình chúc cậu luôn vui vẻ, khỏe mạnh và Đáp án: A, phúc hậu B, hạnh phúc 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 10 : Câc câu tục ngữ sau chỉ...03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 7: Từ nào sau đây không phải từ láy lập lòe, lung linh, long lánh, long lanh, lượn lờ, lụt lội Đáp án: lụt lội- 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 8 : `Để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép,... b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 18 : Ghi lại 3 từ láy có âm d Đáp án: dìu dắt, dập dờn, dìu dịu, dậm dờ, dóng dỏng… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 19 :Ghi lai 3 từ láy có âm l Đáp án: lập lòe, lượn lờ, líu lo, lung linh… 03s 09s 02s 01s 07s 06s 05s 04s 10s 08s 10· Đ gi©y hÕt b¾t 10 ®Çu gi©y Câu 20 : Dòng nào sau đay viết đúng chính tả A Trường mầm non Chiến Thắng B Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Rung chuông vàng LTVC lớp 5 , Rung chuông vàng LTVC lớp 5 , Rung chuông vàng LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay