Đại từ LTVC lớp 5

20 148 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:48

Thứ ngày tháng 10 năm 2014 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài cũ: Đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê em nơi em sinh sống Nhận xét đoạn văn bạn ( nội dung, nghệ thuật, cách dùng từ ) Đọc hai câu văn sau : Con mèo nhà em đẹp Chú khoác áo màu tro, mượt nhung Từ câu văn thứ hai nói đến đối tượng ? LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐẠI TỪ Từ gọi đại từ Vậy đại từ gì? Dùng đại từ nói viết có tác dụng ? Chúng ta tìm hiểu qua học hôm Hoạt động 1: Phần nhận xét Bài 1: Đọc đoạn văn sau: a) Hùng nói: “ Theo tớ tớ, quí lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” cậu Quý Nam cho có lí b) Chích sà xuống vườn cải.Nó Nó tìm bắt sâu bọ ? Đọc từ in đậm đoạn văn trên? Hoạt động 1: Phần nhận xét Bài 1: Đọc đoạn văn sau: a) Hùng nói: “ Theo tớ, quí lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” Quý Nam cho có lí b) Chích sà xuống vườn cải.Nó tìm bắt sâu bọ Hoạt động nhóm đôi - phút ) Các từ: Tớ, cậu dùng làm đoạn văn? ) Từ dùng để làm ? Đại diện nhóm trả lời : 1) Từ: Tớ , Cậu dùng để xưng hô Tớ thay cho Hùng, Kết luận: Các từ : Tớ, cậu, đại từ Từ tớ,cậu Cậu thay cho Quý Nam dùng để xưng hô thay cho nhân vật truyện Từ dùng thay cho danh từ chích 2)Từ dùng để thay cho chích câu trước câu trước để tránh lặp từ Bài 2: Cách dùng từ in đậm có giống cách dùng từ nêu tập ? a) Tôi thích thơ Em gái b) Lúa gạo hay vàng quí Thời gian Nhưng quí người lao động Hoạt động nhóm ( phút ) Gợi ý : + Đọc kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng tập Bài 2: Cách dùng từ in đậm có giống cách dùng từ nêu tập ? a) b) Tôi thích thơ Em gái Lúa gạo hay vàng quí Thời gian Nhưng quí người lao động Đại diện nhóm trả lời + Từ thay cho từ thích + Từ thay cho từ quí Cách dùng giống tập tránh lặp từ Kết luận: từ vậy, đại từ dùng thay cho động từ, tính từ có câu cho khỏi lặp lại từ Hoạt động : Ghi nhớ Qua tập 1, tập em cho biết đại từ ? Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Em đặt câu có sử dụng đại từ? Hoạt động 3: Luyện tập Bài tập 1: Các từ in đậm đoạn thơ sau dùng để ? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình với Bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người ( Tố Hữu ) Mình với Bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người ( Tố Hữu )  Đọc từ in đậm có thơ Những từ dùng để ? Tại từ lại viết hoa ? Bá c Hồ Bài 2: Tìm đại từ dùng ca dao sau : Cái cò, vạc, nông Sao mày giẫm lúa nhà ông, cò? Không không , đứng bờ, Mẹ diệc đổ ngờ cho Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ nhà ngồi Cò Diệ c Nông Cái cò, vạc, nông Sao mày giẫm lúa nhà ông, cò? Không không , đứng bờ, Mẹ diệc đổ ngờ cho Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ nhà ngồi Thảo luận nhóm đôi phút  Bài ca dao lời đối đáp với ?  Tìm đại từ có ca dao trên? Lời đối đáp nhân vật tự xưng “ông” với “cò” Các đại từ : Mày( cò ) Ông ( người nói ) Tôi ( cò ) Nó ( diệc ) Bài tập 3: Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột không lách qua khe hở Trong mẩu chuyện danh từ lặp lại nhiều lần? Tìm đại từ thích hợp để thay cho từ bị lặp lại nhiều lần đó? Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột không lách qua khe hở Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng phình to Đến sáng, tìm đường trở ổ, bụng to quá, không lách qua khe hở Hoạt động 4: Củng cố Qua học hôm em cho biết đại từ ?  Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Quan sát tranh nói thành lời phần đối thoại có dùng đại từ … thấy Chúng ………… ……ơi,……… Anh chúng Ừ,tớ đâu vậy? đến xem đi! Chúng ……… cành Cậu … nhìn kìa! Đẹp quá! Cho… em xem với! [...]... sao lách qua khe hở được Hoạt động 4: Củng cố Qua bài học hôm nay em hãy cho biết đại từ là gì ?  Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ( hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy Quan sát tranh và nói thành lời phần đối thoại có dùng đại từ mình … thấy rồi Chúng ………… ……ơi,……… Anh chúng Ừ,tớ ở đâu vậy? cùng đến đó xem đi!... luận nhóm đôi 2 phút  Bài ca dao là lời đối đáp giữa ai với ai ?  Tìm các đại từ có trong bài ca dao trên? Lời đối đáp giữa nhân vật tự xưng là “ông” với “cò” Các đại từ : Mày( chỉ cái cò ) Ông ( chỉ người đang nói ) Tôi ( chỉ cái cò ) Nó ( chỉ cái diệc ) Bài tập 3: Dùng đại từ ở những chỗ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: Con chuột tham lam Chuột ta gặm... sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người ( Tố Hữu )  Đọc các từ in đậm có trong bài thơ trên Những từ đó được dùng để chỉ ai ? Tại sao những từ này lại được viết hoa ? Bá c Hồ Bài 2: Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau : Cái cò, cái vạc, cái nông Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò? Không không , tôi đứng trên bờ, Mẹ... nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được Trong mẩu chuyện trên danh từ nào lặp lại nhiều lần? Tìm đại từ thích hợp để thay thế cho từ bị lặp lại nhiều lần đó? Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở hiện ra Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn Là một con chuột tham lam nên...Hoạt động 3: Luyện tập Bài tập 1: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai ? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình về với Bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ LTVC lớp 5 , Đại từ LTVC lớp 5 , Đại từ LTVC lớp 5 , Cái cò, cái vạc, cái nông Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò? Không không , tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay