Mở rộng vốn từ thiên nhiên LTVC lớp 5

24 107 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:48

Mụn: Luyờn t va cõu GV: Nguyn Anh Tun Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 LUYN T V CU Kiểm tra cũ: Thế từ nhiều nghĩa? T nhiu ngha l t cú mt ngha gc v mt hay mt s ngha chuyn Cỏc ngha ca t nhiu ngha bao gi cng cú mi liờn h vi Kiểm tra cũ: Câu hỏi 2: t cõu phõn bit ngha ca t chy Em ang chay Dõn lng khn trng chy l ng h chy ỳng gi Thác Cam Ly Thác Cam Ly Thứ ba ngày 25 tháng10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bi 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên? (tho lun nhúm 2) a Tất người tạo b Tất không người tạo c Tất thứ tồn xung quanh người Thứ ba ngày 25 tháng10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: Thác Gia Long-Đăk lăc Thác Easô- Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Hoàng hôn sông Non nước Nha Trang Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tượng thiên nhiên: (Tho lun nhúm 4) a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nước chảy đá mòn d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Thứ ba ngày 25 tháng10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh Gp nhiu khú khn cuc sng b) Góp gió thành bão Tớch nhiu cỏi nh s thnh cỏi ln c) Nước chảy đá mòn Kiờn trỡ bn b vic ln cng lm xong d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Khoai phi trng t l, m phi trng t quen Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm (tho lun nhúm 4) a) Tả chiều rộng M: bao la b) Tả chiều dài (xa) M: tít c) Tả chiều cao M: cao vút d) Tả chiều sõu M: hun hỳt Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian: a) Tả chiều rộng:Bao la , mênh mông, bát ngát , rộng lớn thênh thang b) Tả chiều dài: tít tắp, xa tít, di dằng dặc, di thườn thượt c) Tả chiều cao: cao vút, cao ngất, cao vời vợi, cao chót vót d) Tả chiều sõu: hun hỳt, thm thm, hom t cõu vi mt cỏc t ng va tỡm c Vớ d: Tôi mỏi chân đường dài dằng dặc Bầu trời cao vời vợi Vc sõu hun hỳt Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bi 4: Tìm từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả tiếng sóng b) Tả sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng nước: a) Tả tiếng sóng: ì ầm ; ầm ầm , rì rào, ì oạp b) Tả sóng nhẹ: Lăn tăn , dập dềnh , lững lờ , trườn lên bò lên c) Tả đợt sóng mạnh: Cuồn cuộn, trào dâng , điên cuồng dội t cõu vi mt cỏc t ng va tỡm c Vớ d: Những gợn sóng lăn tăn mặt nước Những đợt sóng cuồn cuộn xô vào bờ Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên -Thiên nhiên tất không người tạo -Mt s t ng t s vt hin tng: thỏc, ghnh, giú, bóo, nc, ỏ, khoai, m, t, -Mt s t ng t khụng gian, súng nc: bao la, mờnh mụng, tớt tp, cao vỳt, chút vút, hun hỳt, ỡ m, ln tn, Chay rng K mt s s vt, hin tng thiờn nhiờn m em bit? Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên -Thiên nhiên tất không người tạo -Mt s t ng t s vt hin tng: thỏc, ghnh, giú, bóo, nc, ỏ, khoai, m, t, -Mt s t ng t khụng gian, súng nc: bao la, mờnh mụng, tớt tp, cao vỳt, chút vút, hun hỳt, ỡ m, ln tn, 1.Về nhà ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; câu thành ngữ, tục ngữ nói thiên nhiên Chuẩn bị sau: Luyện tập từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Kính chúc thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc [...]...Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài tp 2:Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên: (Tho lun nhúm 4) a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nước chảy đá mòn d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Thứ ba ngày 25 tháng10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài tp 2:Tìm... sõu hun hỳt Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bi tp 4: Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được a) Tả tiếng sóng b) Tả làn sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng nước: a)... tả không gian Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được (tho lun nhúm 4) a) Tả chiều rộng M: bao la b) Tả chiều dài (xa) M: tít tắp c) Tả chiều cao M: cao vút d) Tả chiều sõu M: hun hỳt Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian: a) Tả chiều rộng: Bao la , mênh mông, bát ngát , rộng lớn thênh thang b) Tả chiều dài: tít... ngữ sau những từ chỉ các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh Gp nhiu khú khn trong cuc sng b) Góp gió thành bão Tớch nhiu cỏi nh s thnh cỏi ln c) Nước chảy đá mòn Kiờn trỡ bn b vic ln cng lm xong d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Khoai phi trng t l, m phi trng t quen Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài tp 3:Tìm những từ ngữ miêu... năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên -Thiên nhiên là tất cả những gì không do con người tạo ra -Mt s t ng t s vt hin tng: thỏc, ghnh, giú, bóo, nc, ỏ, khoai, m, t, -Mt s t ng t khụng gian, súng nc: bao la, mờnh mụng, tớt tp, cao vỳt, chút vút, hun hỳt, ỡ m, ln tn, 1.Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; các câu thành ngữ, tục ngữ nói về thiên nhiên 2 Chuẩn... Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Tit 15: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên -Thiên nhiên là tất cả những gì không do con người tạo ra -Mt s t ng t s vt hin tng: thỏc, ghnh, giú, bóo, nc, ỏ, khoai, m, t, -Mt s t ng t khụng gian, súng nc: bao la, mờnh mụng, tớt tp, cao vỳt, chút vút, hun hỳt, ỡ m, ln tn, Chay rng K mt s s vt, hin tng trong thiờn nhiờn m em bit? Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm... la, mờnh mụng, tớt tp, cao vỳt, chút vút, hun hỳt, ỡ m, ln tn, 1.Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; các câu thành ngữ, tục ngữ nói về thiên nhiên 2 Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ thiên nhiên LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ thiên nhiên LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ thiên nhiên LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay