Quan hệ từ LTVC lớp 5

21 166 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:47

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GiỜ THĂM LỚP 5B Chuyên đề: Luyện từ câu Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường TH Trần Hưng Đạo Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Kiểm tra cũ 1/ Đại từ xưng hô gì? 2/ Khi xưng hô, em cần lưu ý gì? Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ I Nhận xét: Trong ví dụ đây, từ in đậm dùng để làm gì? a/ Rừng say ngây ấm nóng Thảo luận nhóm Ma Văn Kháng b/ Tiếng hót dìu dặt Họa Mi giục loài chim dạo lên khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đổi Võ Quảng c/ Hoa mai trổ chùm thưa thớt, không đơm đặc hoa đào Nhưng cành mai uyển chuyển cành đào Theo Mùa xuân phong tục Việt Nam Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ a/ Rừng say ngây ấm nóng Ma Văn Kháng Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ b/ Tiếng hót dìu dặt Họa Mi giục loài chim dạo lên khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đổi Võ Quảng Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ c/ Hoa mai trổ chùm thưa thớt, không đơm đặc hoa đào Nhưng cành mai uyển chuyển cành đào Theo Mùa xuân phong tục Việt Nam Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ I Nhận xét: a./ Rừng say ngây ấm nóng b/ Tiếng hót dìu dặt Họa Mi giục loài chim dạo lên khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đổi c/ Hoa mai trổ chùm thưa thớt, không đơm đặc hoa đào Nhưng cành mai uyển chuyển cành đào Tác dụng từ nối say ngây với ấm nóng nối tiếng hót dìu dặt với Họa Mi nối không đơm đặc với hoa đào nối câu văn sau với câu văn trước Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ I Nhận xét: + Các từ và, của, như, quan hệ từ Vậy theo em, quan hệ từ từ nào? Em tìm thêm số quan hệ từ mà em biết Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, bằng, như, để, về… Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ I Nhận xét: Quan hệ ý câu (rừng bị chặt phá - mặt đất thưa vắng bóng chim;mảnh vườn nhỏ bé - bầy chim tụ hội) biểu cặp từ nào? a Nếu rừng bị chặt phá xơ xác mặt đất ngày thưa vắng bóng chim b.Tuy mảnh vườn ban công nhà Thu thật nhỏ bé bầy chim thường rủ tụ hội Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ a.Nếu rừng bị chặt phá xơ xác mặt đất ngày thưa vắng bóng chim + Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ gì? - Nếu… thì… biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Tuy mảnh vườn ban công nhà Thu thật nhỏ bé bầy chim thường rủ tụ hội +Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ gì? Tuy… … biểu thị quan hệ tương phản + Các câu nối với cặp quan hệ từ Em cho biết cặp quan hệ từ thường gặp mà em biết b/ Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 2: Ghi nhớ 1.Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về… Nhiều từ ngữ câu nối với cặp quan hệ từ.Các cặp quan hệ từ thường gặp: Vì …nên ; do…nên…; nhờ…mà… ( biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả) Nếu …thì…; …thì… ( biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả; điều kiện - kết quả) Tuy …nhưng…; …nhưng… ( biểu thị quan hệ tương phản) Không …mà…; không chỉ…mà… (biểu thị quan hệ tăng tiến) Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Trao đổi theo nhóm đôi Hoạt động 3: Luyện tập 1.Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng a Chim, Mây, Nước Hoa cho tiếng hót kì diệu Họa Mi làm cho tất bừng tỉnh giấc Võ Quảng b Những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú c Bé Thu khoái ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loài Theo Vân Long Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 1.Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng a Chim, Mây, Nước Hoa cho tiếng hót kì diệu Họa Mi làm cho tất bừng tỉnh giấc Võ Quảng b Những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú c Bé Thu khoái ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loài Theo Vân Long Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu? Hoạt a/ Vì người tích cực trồng nên quê hương em động có nhiều cánh rừng xanh mát cá b/ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn bạn Hoàng nhân học giỏi Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu? a/ Vì người tích cực trồng nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát Vì… nên … biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Hoạt động 3: Luyện tập QUAN HỆ TỪ Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu? b/ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn bạn Hoàng học giỏi Tuy… … biểu thị quan hệ tương phản Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 3.Đặt câu với quan hệ từ sau: và, nhưng, Trò chơi Đối mặt Thi đặt câu nhanh Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Vì nên Tuy Của Nếu Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ Củng cố - dặn dò +Hôm học từ loại gì? + Quan hệ từ gì? Có nhóm quan hệ từ thường gặp nào? Bài học đến kết thúc Kính chúc quý thầy cô sức khỏe [...]... Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim thường rủ nhau về tụ hội +Cặp quan hệ từ trên biểu thị quan hệ gì? Tuy… nhưng … biểu thị quan hệ tương phản + Các câu trên được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ Em hãy cho biết các cặp quan hệ từ thường gặp mà em biết b/ Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 2: Ghi nhớ 1 .Quan hệ. .. năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 2 Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu? a/ Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát Vì… nên … biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Hoạt động 3: Luyện tập QUAN HỆ TỪ 2 Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau... 1 .Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về… 2 Nhiều khi từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ. Các cặp quan hệ từ thường gặp: Vì …nên ; do…nên…; nhờ…mà… ( biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả) Nếu …thì…; hễ …thì… ( biểu thị quan hệ giả thiết... chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu? b/ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi Tuy… nhưng … biểu thị quan hệ tương phản Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 3.Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: và, nhưng, của Trò chơi Đối mặt Thi đặt câu nhanh Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ và Vì nên... ( biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả; điều kiện - kết quả) Tuy …nhưng…; mặc dù …nhưng… ( biểu thị quan hệ tương phản) Không những …mà…; không chỉ…mà… (biểu thị quan hệ tăng tiến) Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Trao đổi theo nhóm đôi Hoạt động 3: Luyện tập 1.Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng a Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì... ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ và Vì nên Tuy nhưng Của nhưng Nếu thì Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Củng cố - dặn dò +Hôm nay chúng ta học về từ loại gì? + Quan hệ từ là gì? Có những nhóm quan hệ từ thường gặp nào? Bài học đến đây là kết thúc Kính chúc quý thầy cô sức khỏe ... ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú c Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây Theo Vân Long Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 2 Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu? Hoạt a/ Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em động có nhiều cánh rừng... bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào Nguyễn Thị Ngọc Tú c Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây Theo Vân Long Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu QUAN HỆ TỪ Hoạt động 3: Luyện tập 1.Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng a Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ từ LTVC lớp 5 , Quan hệ từ LTVC lớp 5 , Quan hệ từ LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay