Bài giảng Phân số môn Toán lớp 4

13 170 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:42

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Trường : Tiểu học Phú An I Môn : Toán Bài : Lớp: Bốn GV thực hiện: Trần Thò Ngọc Loan Thứ năm , ngày tháng năm 2007 Toán Phân số Mỗi phân số có tử số mẫu số Tử số số tự nhiên viết gạch ngang Mẫu số số tự nhiên khác viết gạch ngang Viết đọc phân số phần tô màu hình : Hình Hình 2 5 Hình Hình 3 Hình 10 Hình 10 Tử số cho biết số phần tô màu hình Mẫu số cho biết tổng số phần hình Viết theo mẫu: Phân số 11 10 12 Tử số Mẫu số Phân số 11 Tử số Mẫu số 12 55 18 25 Đọc phân số: Năm phần chín Tám phần mười bảy 17 19 33 80 100 Mười chín phần ba mươi ba Tám mươi phần trăm Trò chơi [...]...Đọc các phân số: 5 9 Năm phần chín 8 Tám phần mười bảy 17 19 33 80 100 Mười chín phần ba mươi ba Tám mươi phần một trăm Trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phân số môn Toán lớp 4, Bài giảng Phân số môn Toán lớp 4, Bài giảng Phân số môn Toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay