Luyện tập về từ đông nghĩa LTVC lớp 5

19 106 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:37

Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Tìm số từ bắt đầu tiếng đồng (có nghĩa “cùng”) đồng hương, đồng thanh, đồng nghiệp, đồng đội… Đặt câu có từ bắt đầu tiếng đồng ? Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Thế từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hồn tồn từ đồng nghĩa khơng hồn tồn ? Từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống Từ đồng nghĩa hồn tồn từ thay cho lời nói Từ đồng nghĩa khơng hồn tồn từ biểu thị sắc thái tình cảm hay hành động khác nên dùng ta phải lựa chọn cho Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp với trống đây: Chúng tơi hành qn tới nơi cắm trại – thắng cảnh đất nước Bạn Lệ  vai ba lơ cóc, hai tay vung vẩy, vừa vừa hát véo von Bạn Thư điệu đà  túi đàn ghi ta Bạn Tuấn “đơ vật” vai  thùng giấy đựng nước uống đồ ăn Hai bạn Tân Hưng to, khoẻ hăm hở  thứ đồ lỉnh kỉnh lều trại Bạn Phượng bé nhỏ  tờ báo Nhi đồng cười, đến chỗ nghỉ giở đọc cho nhóm nghe (xách, đeo, khiêng, kẹp, vác) Đinh Nam Việt vác khiêng Thứ sáu ngà y 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu kẹp xách Đinh Nam Việt (kẹp, xách, đeo, vác, khiêng) đeo Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập1/32 Các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác có nghĩa chung ? Các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác có nghĩa chung mang vật đến nơi khác Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập1/32 Tại khơng nói: Bạn Lệ vác vai ba lơ cóc ? Vì: đeo nghĩa mang đồ vật kiểu dễ tháo cởi, vác nghĩa chuyển vật nặng cồng kềnh cách đặt lên vai Chiếc ba lơ cóc nhỏ nhẹ nên dùng từ đeo phù hợp Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ sau: Đây hình ảnh rụng cội Vậy, cội có nghĩa (hiểu theo nghĩa gốc) ? a) Cáo chết ba năm quay đầu núi Cội: có nghĩa gốc (làm người phải thuỷ chung; gắn bó với q hương tình cảm tự nhiên; lồi vật thường nhớ nơi cũ) Đinh Nam Việt b) Lá rụng cội c) Trâu bảy năm nhớ chuồng Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Đặt câu có sử dụng câu tục ngữ VD: Ơng tơi nước ngồi nước sống gia đình tơi Ơng bảo: “Lá rụng cội, ơng muốn chết nơi q cha đất tổ.” Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em u, viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật mà em u thích Trong đoạn văn, ý sử dụng từ đồng nghĩa Em chọn khổ thơ thơ để miêu tả Khổ thơ có màu sắc vật ? Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Đinh Nam Việt màu Việtlẫy, Nam emtrọng thích CóTrong nhữngcác màu sắcsắc lộng sang màu vàng tươi tao hoa có màuMàu sắc vàng bình dị, cúc nhớmàu mùađen thu Gây Em gợi u ấn lành, tượngmát nhấtmẻ Những nắng rảiđen nhẹ màu đenánh nhánh củavàng than –hoe vàng củatrên tổ đường Màuđen vàng bình màu n quốc, màu láy gợi đơino mắtấm, bé u, Những cánhcủa đồng chín đen ngòm bầulúatrời khivàng rực mưaTrong bão vườn, lắcđêm lư khế, Những khơngchùm có trăng, cam mọivàng vật lịm đen trùi trũi, đến chó, mèo màu đen nhẻm Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu TRỊ CHƠI: * Mỗi tổ tìm từ đồng nghĩa đặt câu với từ tìm VD: tặng, biếu; sinh, đẻ; quả, trái; VD: Em sẽ tặng chị mợt chiếc mũ đỏ nếu chị sinh gái Em sẽ biếu chị mợt chiếc mũ xanh nếu chị đẻ trai Đinh Nam Việt 18 Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2012 Luyện từ câu Đinh Nam Việt [...]... ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Đặt câu có sử dụng 1 trong 3 câu tục ngữ trên VD: Ơng tơi ở nước ngồi sắp về nước sống cùng gia đình tơi Ơng bảo: “Lá rụng về cội, ơng muốn về chết ở nơi q cha đất tổ.” Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Dựa theo ý một... những từ đồng nghĩa Em chọn khổ thơ nào trong bài thơ để miêu tả Khổ thơ đó có màu sắc của những sự vật nào ? Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện. .. năm 2012 Luyện từ và câu TRỊ CHƠI: * Mỗi tổ tìm ít nhất 2 từ đồng nghĩa và đặt ít nhất 2 câu với từ về tìm được VD: tặng, biếu; sinh, đẻ; quả, trái; VD: Em sẽ tặng chị mợt chiếc mũ đỏ nếu chị sinh con gái Em sẽ biếu chị mợt chiếc mũ xanh nếu chị đẻ con trai Đinh Nam Việt 18 Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu... câu Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Đinh Nam Việt Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa Bài tập 1/32 Bài tập 2/33 Bài tập 3/33 Đinh Nam Việt màu Việtlẫy, Nam emtrọng thích CóTrong nhữngcác màu sắcsắc lộng sang nhất là cũng màu vàng tươi của tao hoa nhưng có màuMàu sắc vàng bình dị, thanh cúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về từ đông nghĩa LTVC lớp 5 , Luyện tập về từ đông nghĩa LTVC lớp 5 , Luyện tập về từ đông nghĩa LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay