Từ nhiều nghĩa LTVC lớp 5

21 94 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:36

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP: 5A2 I KIỂM TRA BÀI CŨ - Con cò có cổ thật cao - Cổ tay bé Nụ thật tròn trịa *Tìm từ đồng âm câu sau: Nam đá chân vào đá bên đường nên bị đau I/ Nhận xét: Tìm nghĩa cột B thích hợp với từ cột A: A B Răng a/ Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Mũi b/ Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng để cắn, giữ nhai thức ăn Tai c/ Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi B A a Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Răng Mũi Tai b Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng để cắn, giữ nhai thức ăn c Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi 2/ Nghĩa từ in đậm khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập 1? Răng cào Làm nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi gì? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc? Quang Huy 2/ Nghĩa từ in đậm khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập 1? Răng cào Làm nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi gì? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc? Quang Huy Răng cào Mũi thuyền Tai ấm -Răng cào không dùng để nhai người động vật -Mũi thuyền không dùng để ngửi -Tai ấm không dùng để nghe - Nét nghĩa chung: vật nhọn, sắc, thành hàng - Nét nghĩa chung: phận có đầu nhọn nhô phía trước - Nét nghĩa chung: phận mọc hai bên, chìa tai II/ Ghi nhớ: Từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Bài 1: Trong câu nào, từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc câu nào, chúng mang nghĩa chuyển a) Mắt - Đôi mắt bé mở to - Quả na mở mắt b) Chân - Lòng ta vững kiềng ba chân - Bé đau chân c) Đầu - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn * Đôi mắt bé mở to * Quả na mở mắt Lòng ta vững kiềng ba chân * Bé đau chân * Khi viết, em đừng ngoẹo đầu * Nước suối đầu nguồn Bài 2: Các từ phận thể người động vật thường từ nhiều nghĩa Hãy tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng - lưỡi: lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi búa, - miệng: miệng bát, miệng hũ, miệng bình, miệng hố,… LÀM VIỆC NHÓM - cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay, - tay: tay áo, tay ghế, tay quay, tay tre,… - lưng: lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê, AI NHANH HƠN??? - Con cò có cổ thật cao - Cổ tay bé Nụ thật tròn trịa Từ nhiều nghĩa AI NHANH HƠN??? - Mọi người xem tranh - Chúng tranh bóng Từ đồng âm AI NHANH HƠN??? - Bữa tối, nhà Lan thường ăn cơm muộn - Xe ăn xăng tốn Từ nhiều nghĩa Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level XIN CHÀO TẠM BiỆT QUÝ THẦY CÔ Chúc em học sinh chăm ngoan học giỏi [...]...- Nét nghĩa chung: đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều nhau thành hàng - Nét nghĩa chung: cùng chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước - Nét nghĩa chung: cùng chỉ bộ phận mọc ở hai bên, chìa ra như cái tai II/ Ghi nhớ: Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau Bài 1: Trong những câu nào, các từ mắt, chân,... đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê, AI NHANH HƠN??? - Con cò có cái cổ thật cao - Cổ tay bé Nụ thật tròn trịa Từ nhiều nghĩa AI NHANH HƠN??? - Mọi người đang xem tranh - Chúng nó tranh nhau quả bóng Từ đồng âm AI NHANH HƠN??? - Bữa tối, nhà Lan thường ăn cơm muộn - Xe này ăn xăng tốn lắm Từ nhiều nghĩa Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level XIN CHÀO TẠM BiỆT... ta vẫn vững như kiềng ba chân * Bé đau chân * Khi viết, em đừng ngoẹo đầu * Nước suối đầu nguồn rất trong Bài 2: Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng - lưỡi: lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi búa, - miệng: miệng bát, miệng hũ, miệng bình, miệng hố,… LÀM VIỆC NHÓM 3 - cổ:... mang nghĩa gốc và trong những câu nào, chúng mang nghĩa chuyển a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to - Quả na mở mắt b) Chân - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân - Bé đau chân c) Đầu - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn rất trong * Đôi mắt của bé mở to * Quả na mở mắt Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân * Bé đau chân * Khi viết, em đừng ngoẹo đầu * Nước suối đầu nguồn rất trong Bài 2: Các từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ nhiều nghĩa LTVC lớp 5 , Từ nhiều nghĩa LTVC lớp 5 , Từ nhiều nghĩa LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay