Mở rộng vốn từ hoà bình LTVC lớp 5

25 123 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:36

lao động sản xuất lễ hội Thành phố Lớ p Mở rộng vốn từ: Hòa bình Bài tập1: Dòng nêu nghĩa từ “hòa bình”? a) Trạng thái bình thản b) Trạng thái không chiến tranh c) Trạng thái hiền hòa, yên ả (Yêu cầu: thảo luận nhóm 2) Bài tập1: Dòng nêu nghĩa từ “hòa bình”? a) Trạng thái bình thản X b) Trạng thái không chiến tranh c) Trạng thái hiền hòa, yên ả a) Trạng thái bình thản? ? c) Trạng thái hiền hòa, yên ả? a) Trạng thái bình thản? Là trạng thái tinh thần người, không biểu lộ xúc động c) Trạng thái hiền hòa, yên ả? Là trạng thái người cảnh vật Bài tập 2: Những từ đồng nghĩa với từ “hòa bình”? a) Bình yên e) Bình thản b) Lặng yên h) Thái bình c) Hiền hòa g) Thanh thản d) Thanh bình i) Yên tĩnh (Yêu cầu: Thảo luận theo nhóm 4) Bài tập 2: Những từ đồng nghĩa với từ “hòa bình”? X a) Bình yên b) Lặng yên X e) Bình thản X h) Thái bình c) Hiền hòa g) Thanh thản d) Thanh bình i) Yên tĩnh a b c d e h g i Bình yên? Yên lành, không gặp điều rủi ro, tai họa Lặng yên? Trạng thái yên tiếng động Hiền hòa? Hiền lành ôn hòa Thanh bình? Yên vui cảnh hòa bình Bình thản? Tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, điều áy náy lo nghĩ Thái bình? Yên ổn, chiến tranh, loạn lạc Thanh thản? Tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, lo lắng Yên tĩnh? Trạng thái tiếng ồn, tiếng động, không bị xáo trộn Bài tập 3: Em viết đoạn văn từ đến câu miêu tả cảnh bình miền quê thành phố mà em biết Bài tập 3: Em viết đoạn văn từ đến câu miêu tả cảnh bình miền quê thành phố mà em biết Em có suy nghĩ sống cảnh hòa bình chiến tranh? [...]...Bài tập 2: Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “hòa bình ? X a) Bình yên b) Lặng yên X e) Bình thản X h) Thái bình c) Hiền hòa g) Thanh thản d) Thanh bình i) Yên tĩnh a b c d e h g i Bình yên? Yên lành, không gặp điều gì rủi ro, tai họa Lặng yên? Trạng thái yên và không có tiếng động Hiền hòa? Hiền lành và ôn hòa Thanh bình? Yên vui trong cảnh hòa bình Bình thản? Tâm trạng nhẹ nhàng,... náy lo nghĩ Thái bình? Yên ổn, không có chiến tranh, loạn lạc Thanh thản? Tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì lo lắng Yên tĩnh? Trạng thái không có tiếng ồn, tiếng động, không bị xáo trộn Bài tập 3: Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết Bài tập 3: Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền... quê hoặc thành phố mà em biết Bài tập 3: Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết Em có suy nghĩ gì khi mình được sống trong cảnh hòa bình không có chiến tranh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ hoà bình LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ hoà bình LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ hoà bình LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay