Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở tiểu học

20 298 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:12

Sáng kiến cụ thể, chi tiết, theo hướng đổi mới của bậc tiểu học ................................................................................................ ............................................................................................... PHỊNG GD & ĐT TÂN N TRƯỜNG TH CAO XÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ĐỒI VỚI HỌC SINH LỚP Họ tên : Giáo viên chủ nhiệm lớp : 3E Đơn vị cơng tác: NĂM HỌC 2016 – 2017 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I- MỞ ĐẦU 1.1- Lý chọn đề tài Sự nghiệp giáo dục giai đoạn cần phải đổi mục tiêu phương thức đào tạo Đào tạo lực lượng lao động có chất lượng cao sáng tạo có khả tự học, tự nghiên cứu suốt đời Đáp ứng u cầu phát triển đất nước giai đoạn Một vấn đề đặt để thực mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp Trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực cơng dân đáp ứng u cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Với lứa tuổi học sinh bậc Tiểu học nói chung lứa tuổi ngây thơ trắng hay giận hờn, thích đùa giỡn, thích khen, thích u thương Chính em dễ bắt chước xấu, dễ dàng tiếp thu hay, đẹp, để trở thành ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 2, trước hết phải xác định vai trò Đó giáo dục đạo đức truyền thụ kiến thức cho học sinh Bên cạnh phải quản lý việc học tập rèn luyện giáo viên học sinh Là người trực tiếp giảng dạy bậc Tiểu học, trăn trở vấn đề giáo dục học sinh, đưa em vào nề nếp giữ sáng tạo, linh hoạt em Với tơi vấn đề quan trọng mà khơng dạy cho em kiến thức mà cần phải rèn luyện cho học sinh tính kỉ luật, ý thức tốt hoạt động Xuất phát từ lý khn khổ cho phép, tơi định chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số biện pháp làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp học sinh lớp 2” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Mục đích đề tài nhằm góp phần giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt cơng tác chủ nhiệm - Ghi lại việc làm thành cơng để đúc rút kinh nghiệm thân 1.3 Đối tượng nghiên cứu Là học sinh lớp 2A Trường TH năm học 2015-2016 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thơng qua tài liệu giúp tơi có sở lý luận, đề tài nghiên cứu Bằng sở lý luận Tìm hiểu tạp chí giáo dục, điều cơng ước Quốc tế quyền trẻ em qua thơng tin đại chúng Giúp tơi nhận thức phải áp dụng lý luận vào thực tiễn để phục vụ cho cơng tác chủ nhiệm lớp tốt Phương pháp điều tra: Tìm hiểu tính cách em (Đặc biệt học sinh cá biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn) Phương pháp tổng hợp đánh giá: Tổng hợp phân loại học sinh theo giai đoạn: Qua khảo sát chất lượng đầu năm, kiểm tra cuối kỳ , lý giải ngun nhân (chủ quan, khách quan) đề biện pháp khắc phục PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong cơng đổi đất nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đến vai trò giáo dục Đảng ta khẳng định mục tiêu giáo dục “Nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân lực đào tạo nhân tài” để mục tiêu thực có hiệu quả, việc cải tiến phương pháp dạy học “Phát huy tính tích cực học sinh” cần thiết giai đoạn Lớp lớp quan trọng, tảng trang bị kiến thức cho em học lên lớp tốt Để có nhiều trò ngoan giáo viên khơng phải rèn đạo đức cho em mà phải rèn tính cẩn thận cho học sinh Vì với học sinh lớp tư em tư cụ thể Thích tham gia vào hoạt động, thích chứng tỏ trước đám đơng Các em có khả tự điều khiển hoạt động tâm lý thân thể chỗ ngồi im nghe giáo giảng bài, khơng tự chạy nhảy Các em có tính tò mò, muốn biết nhiều thứ thành tính ham biết, ham học Các em kiểm chế tính hiếu động, tính bột phá có khả chuyển chúng thành tính động kỉ cương, nề nếp, nội quy lớp học Ta nói tư em ta cụ thể, học sinh lớp tư tri giác thường gắn liền với hành động, với hoạt động thực tiễn trẻ, em muốn tư duy, tiếp thu tốt cần trực quan, sinh động để em tư tốt hơn, dễ gây ấn tượng tích cực đến em giáo viên cần nắm bắt đặc điểm mà truyền thụ kiến thức, hình thành thói quen cho em giáo viên cần viết mẫu rõ ràng, đúng, đẹp, cử chỉ, hành động giáo viên cần phải chuẩn học sinh bắt chước làm theo II- CƠ SỞ THỰC TIỄN Lâu nhiều hệ thầy trăn trở góp nhiều cơng sức để rèn luyện cho học sinh nhiên gặp nhiều khó khăn vướng mắc Qua dự giờ, kiểm tra tìm hiểu số lớp 2, tơi thấy đa phần em chưa có tính tự quản cao khơng có giáo viên, hay chọc ghẹo bạn, hay nói leo học, tình trạng khơng viết làm nhà nhiều Chữ viết em chưa đẹp, mép quăn, nhiều em chưa bao bọc Về nhà khơng có hướng dẫn, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời phụ huynh Nhiều phụ huynh chưa có quan tâm tới em mình, khơng mua đủ đồ dùng học tập III- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Năm học 2015 - 2016 tơi Ban Giám hiệu nhà trường phân cơng chủ nhiệm lớp 2A Với tổng số học sinh là: 27 em Trong nữ 10 em - Học sinh thuộc hộ nghèo: -Học sinh thuộc hộ cận nghèo : a Thuận lợi: Giáo viên chủ nhiệm nhận đạo, quan tâm sâu sát chi Đảng, Ban Giám Hiệu, Cơng đồn giáo dục sở giúp đỡ tất giáo viên nhà trường Giáo viên chủ nhiệm nổ, thích học hỏi, tìm tòi sáng tạo người trực tiếp dạy buổi nên thời gian học sinh tiếp xúc với lớp chủ nhiệm nhiều Đội ngũ thầy giáo mơn nhiệt tình, u nghề trách nhiệm cao, chun mơn vững vàng Hầu hêt phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học em b Khó khăn: Đầu năm học 2015 - 2016 tơi Ban Giám Hiệu nhà trường phân cơng chủ nhiệm lớp 2A Đây lớp năm 2014 – 2015 có nhiều em lười học, ham chơi đến kết thi đua lớp thấp Nhiều em có hồn cảnh khó khăn bố mẹ làm ăn xa, có điều kiện để quan tâm chăm sóc Một số em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo IV/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Giáo viên xác định vai trò mình: Giáo viên thấy mục đích việc dạy học, dạy dỗ, giáo dục, rèn luyện người Muốn làm việc giáo viên phải người gương mẫu chấp nhận vất vả, khơng quản ngại khó khăn, ln có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, thân phải có nỗ lực lớn, đầu tư nhiều thời gian, phải có tâm huyết với nghề, khơng thối thác bng xi mà phải kiên trì bền bỉ, chịu khó đưa em vào nề nếp Bởi năm học em nhận phương pháp kiến thức mới, tiếp thu hay, đẹp riêng Tìm hiểu hồn cảnh gia đình học sinh: Đây cơng việc xun suốt năm học Đầu tiên tơi theo dõi diễn biến cá nhân học sinh, rà sốt lý lịch học sinh tìm hiểu học sinh có hồn cảnh đặc biệt Giáo viên phải xếp thời gian đến gia đình thăm hỏi tình hình vài lần, tạo điều kiện tốt cho việc thơng tin hai chiều, qua lần họp phụ huynh trao đổi với tình hình học sinh để có phương hướng giải Phân loại học sinh: Qua tuần đầu theo dõi Giáo viên nắm rõ đối tượng học sinh lớp để xếp chỗ ngồi cho em thật hợp lý Mỗi tổ, nhóm phải có đủ đối tượng học sinh khác Đối với học sinh học chậm, yếu giáo viên xếp tạo điều kiện chỗ ngồi thuận lợi bàn đầu bàn thứ để tạo điều kiện cho việc quan sát, theo dõi, uốn nắn kịp thời giáo viên Mỗi nhóm có bạn nhóm trưởng để theo dõi lẫn hoạt động học tập, kiểm tra lẫn nhau, đổi cho để tự chữa Kịp thời thơng báo cho giáo viên nắm tình hình giúp em học tốt Bộ máy Hội đồng tự quản em bầu Các em tự ứng cử vào ban Chủ tịch Hội đồng tự quản có lực, có hạnh kiểm tốt, xơng xáo, hoạt bát, mạnh dạn, nhanh nhẹn hoạt động, ln gương mẫu cho bạn noi theo Giáo viên xây dựng tập thể lớp thực tổ ấm có tinh thần tự học, tự rèn luyện tự quản cao Biết u thương giúp đỡ bạn tiến Giáo viên học sinh tham gia hoạt động: Ở lứa tuổi em nhạy bén giao tiếp Vì em hay so bì, dễ tự Để tránh lòng tin nên giáo viên phải nghiêm túc, thực hoạt động học sinh để khen, chê mức, kịp thời Các nề nếp phải thực liên tục đồng bộ, ln coi trọng ý kiến học sinh, kiên trì lắng nghe học sinh nói, có ý kiến sinh hoạt lớp dù hay chưa thật xác Giáo viên nên khen để em mạnh dạn hơn, tự tin có ý kiến phát biểu tính tập thể Ngồi học cơ, trò trò chuyện dù việc khơng liên quan đến việc học Nhưng từ học sinh thấy thân mật, gần gũi, quan tâm thương u giáo giúp em ham thích học Với u cầu dựa vào mà giáo viên có chứng cụ thể để đánh giá thành tích cho em Một cá nhân em có biểu tốt, giúp giáo viên đánh giá xác cơng Giáo viên quan tâm đến sức khỏe cách ăn mặc học sinh: Giáo viên khơng quan tâm nề nếp, đạo đức học tập học sinh, mà phải thường xun quan tâm đến sức khỏe em Giáo viên hướng dẫn học sinh có lực tự phục vụ thân: biết tự mặc quần áo, biết tự thay đổi quần áo theo thời tiết : nóng biết cới bớt áo, lạnh biết mặc thêm áo Giáo viên quan tâm đến việc rèn kĩ sống, hình thành lực, phẩm chất cho học sinh Hiện kĩ sống vấn đề cộm Các em bước chân vào trường tiểu học, nhiều em rụt rè, nhút nhát, gặp người lạ co rúm, nấp sau lưng bố, mẹ òa lên khóc, có em hét lên giáo hỏi han trả lời trống khơng, gặp thầy giáo mà khơng dạy khơng chào Chính vấn đề rèn kĩ sống cho em cần thiết em bước vào trường Tiểu học Như vai trò giáo viên chủ nhiệm vơ quan trọng việc rèn kĩ sống cho em Dạy em biết cách chào học học về, gặp người lớn, thầy vòng tay lễ phép chào Biết nói cảm ơn cho giúp đỡ, biết kính trọng, lễ phép với người lớn nhường nhịn em nhỏ Đến lớp lắng nghe giáo giảng bài, có ý kiến giơ tay khơng nói chen ngang, giáo viên giúp em tự tin trước đám đơng nhiều hình thức như: sinh hoạt đầu giờ, thảo luận nhóm Đây kĩ sống mà em dần hình thành từ đầu năm học Tranh minh họa Cơng tác phối kết hợp: Mỗi năm học có lần họp phụ huynh học sinh Ban Giám hiệu đạo Nhằm để thơng báo kết học tập học sinh với phụ huynh bàn bạc đưa kế hoạch cụ thể để giáo dục tốt cho học sinh Đồng thời báo cáo cụ thể cho phụ huynh nắm mặt đạo đức, học tập em u cầu phụ huynh tạo điều kiện cho em học tập theo u cầu nhà trường Đề nghị với Chi hội phụ huynh học sinh tạo điều kiện giúp đỡ em học sinh nghèo Nhắc nhở phụ huynh kết hợp giáo viên chủ nhiệm để giáo dục đạo đức cho em nhà Đồng thời giáo viên đến nhà thơng báo cho cho phụ huynh biết tình hình học tập đạo đức có thay đổi lười biếng học, hay qn đồ dùng học tập, gây gổ với bạn bè Giáo viên thường xun đến thăm hỏi gia đình học sinh để hiểu rõ hồn cảnh gia đình trình bày cụ thể tình hình học tập, đạo đức em Đồng thời nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục em Nghiêm túc lĩnh hội ý kiến đạo Ban Giám hiệu nhà trường có vấn đề xảy nghiêm trọng lớp Phối kết hợp với giáo viên tổ khối tìm biện pháp hay để giáo dục em học sinh cá biệt Phối kết hợp với Tổng phụ trách Đội giúp em tham gia sinh hoạt nhi đồng Tóm lại giáo viên học sinh tham gia hoạt động nhà trường đồn thể phát động giúp em quan hệ tốt với bạn bè trường Giáo viên gương sáng cho học sinh noi theo: Ở lứa tuổi em hiếu động dễ bắt chước mau chóng qn Các em xem giáo thần tượng việc cho Vì giáo viên phải cẩn thận nghiêm khắc với thân từ lời ăn tiếng nói, đến tác phong làm việc, giảng dạy phải gương mẫu kiên trì, ân cần cơng với học sinh khơng nên cứng nhắc, nghiêm khắc khơng để em sợ, vui khơng để học sinh q trớn Ngồi học thể vui tươi hòa nhã, gần gũi trò chuyện với học sinh để khơng gây ấn tượng sợ hãi mà ngược lại em ln thấy thoải mái tin tưởng muốn gần gũi bên Giáo viên phải thể lòng nhân ái, u nghề mến trẻ “Tất học sinh thân u” Khơng q nóng nảy, qt tháo, vi phạm nhân cách học sinh Với nhiệm vụ có khó khăn riêng cơng tác chủ nhiệm Tơi ln nghĩ kinh nghiệm hay nhất, hướng giải phù hợp để thay đổi thời điểm gây uy tín học sinh phụ huynh 2/ RÈN LUYỆN THĨI QUEN 2.1/ Ngay từ đầu năm học tơi cho học sinh học thuộc điều bác Hồ dạy Hàng ngày vào đầu tơi cho học sinh đứng nghiêm trang đọc thuộc điều Bác Hồ dạy Tơi giải thích để em hiểu Điều tự thân em thực theo 2.2/ Xây dựng tổ học tập giúp học tập như: bạn học giỏi phần tốn kèm bạn học yếu mơn tốn, bạn đọc tốt kèm bạn đọc yếu 2.3/ Hướng dẫn học sinh có ý thức vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân đầu tơi ln ln kiểm tra vệ sinh tay, chân, quần áo học sinh Để chậu nước, hướng dẫn học sinh rửa tay trước vào lớp, kiểm tra tay trước cầm bút viết 2.4/ Quy định xếp hàng vào lớp theo tổ cho nhanh, đẹp, có thi đua tổ với u cầu em thẳng hàng, khơng xơ đẩy, chen lấn, phải nghiêm túc đến ngồi cổng trường phá hàng 4/.Tập luyện cho em điều sau: Khơng nói tục, chửi thề Khơng xưng hơ mày, tao với bạn bè 10 Khơng xả rác bừa bãi Khơng chọc ghẹo, gây gổ, đánh với bạn 3/ XÂY DỰNG NỀ NẾP Việc xây dựng nề nếp học tập cho em yếu tố quan trọng cơng tác chủ nhiệm lớp Xác định rõ điều nên tơi ý đến biện pháp xây dựng tốt nề nếp học tập cho học sinh để làm tiền đề cho việc nâng cao chấp lượng học sinh cho lớp + Quy định nề nếp sinh hoạt đầu giờ, giờ, tự giác theo điều khiển lớp trưởng hát tập thể Ngồi chăm nghe đọc báo, tập trung nghe chuyện, tự giác điều khiển lẫn để giữ trật tự vắng mặt giáo viên chủ nhiệm phút đầu - Hàng ngày giáo viên tun dương khen ngợi kịp thời cá nhân, tổ có nhiều cố gắng việc giữ gìn tốt nề nếp tốt cho em khác noi theo thật nhẹ nhàng, nghiêm khắc, phê bình cá nhân, tổ mắc sai phạm làm ảnh hưởng đến nề nếp lớp - Xây dựng nề nếp mặc đồng phục vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu Gọi vài em nam nữ ăn mặc chỉnh tề lên trước lớp để làm gương cho học sinh noi theo - Nề nếp giữ vệ sinh lớp từ đầu đến cuối phải có ý thức giữ lớp Trực nhật học sinh phải có phân cơng cụ thể nhóm, giáo viên ln kiểm tra buổi học, có nhận xét phê bình kịp thời học sinh thiếu ý thức đến phiên trực, bên cạnh giáo viên cần có động viên khen ngợi em làm tốt trực nhật - Tư ngồi học lớp nề nếp học sinh Thường học sinh phải ngồi nghiêm chỉnh ý Sau tiết phải có giải lao phút chuyển tiết cho học sinh, giải lao giúp em thoải mái tiết học Khi giảng để học sinh tiếp thu tốt giáo viên uốn nắn sửa chữa kịp thời giúp học sinh 11 tập trung ý vào để học tập tốt, ngồi giải lao 3 phút tiết học - Nề nếp đưa tay phát biểu quan trọng nhiều học sinh hiểu muốn giáo gọi phát biểu học sinh thường đứng dậy “Thưa em”, “ em cơ, em cơ” thật to làm dẫn đến trật tự, thời gian Chúng ta cần qn triệt sửa sai cho học sinh Muốn phát biểu ngồi vị trí đưa tay phải lên tì gối tay lên bàn học thật nghiêm túc, đến có hiệu lệnh giáo viên phát biểu, tuyệt đối khơng nháo nhác, ồn làm trật tự lớp học - Nề nếp tự kiểm tra chấm chữa (bằng bút chì) thơng qua lớp trưởng giáo viên chủ nhiệm - Nề nếp trả lời cần uốn nắn cho học sinh phải trả lời thành câu rõ ràng ngữ pháp - Nề nếp hoạt động nhóm: Hình thành hoạt động nhóm từ đầu năm học Giáo viên dùng kí hiệu “Nh 2” tồn học sinh hoạt động nhóm: (hai bàn quay mặt đối diện nhau) thảo luận theo u cầu giáo viên Thảo luận kênh hình, phiếu học tập … Anh hoat dong nhóm 12 - Thu học sinh để chấm bài: Tập cho học sinh có thói quen nộp theo tổ Tổ trưởng nộp ngắn cho giáo Tránh tình trạng lộn xộn - Một lớp học có nề nếp phải trật tự, tự sửa sai cho bạn, nhắc nhở bạn Nếu q đáng báo cáo giáo để có biện pháp giúp cho học sinh im lặng - Nề nếp học giờ, nghỉ học phải xin phép, cần phải có thói quen kỉ luật Nếu học sinh sai phạm phải điều chỉnh ngay, giúp học sinh có ý thức tốt học tập - Nề nếp làm nhà, giáo viên thường xun nhắc nhở, ln kiểm tra giúp học sinh ý nhiều * Kết : Lớp tơi ln liên đội nhà trường đánh giá cao ln nhận cờ thi đua hàng tuần 4.2 Kết hợp với phụ huynh: Ngay lần họp phụ huynh đầu tiên, tơi thơng báo với phụ huynh học sinh sách cần cho học sinh lớp Nên u cầu cha mẹ cần phải mua đầy đủ loại sách cho em Cũng họp tơi nêu rõ việc “Giữ - Viết chữ đẹp” để phụ huynh nắm được, ngày trước học, cha mẹ nên nhắc nhở em rửa tay chân sẽ, tránh để em tay giơ bẩn sờ vào sách làm giây bẩn đặc biệt tầm quan trọng chữ viết, có viết đẹp rõ ràng em học tốt mơn khác được, chữ viết cẩu thả người khác khơng đọc được, nhà khơng đọc được, khơng biết làm dẫn đến học Phụ huynh cần thường xun kiểm tra viết, nhắc nhở em viết nhà, đặc biệt phải rửa tay trước viết tránh làm bẩn vở.và điều quan trọng cần bao bọc sách cho em đẹp 6/ DUY TRÌ SĨ SỐ Ngồi biện pháp nêu việc trì sĩ số cho học sinh quan trọng cơng tác chủ nhiệm lớp Tỉ lệ học sinh cao em nắm 13 nội dung học cách đầy đủ, từ người giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm đến học sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng em, tìm hiểu ngun nhân em hay nghỉ học để từ có biện pháp phù hợp với trường hợp điều đặc biệt làm tốt cơng tác phối hợp với ban ngành ngồi nhà trường để vận động, động viên em đến lớp * Kết quả: Các em học giờ, nghỉ học có xin phép Lớp trì sĩ số100% *Kết đạt Qua thời gian chưa dài với biện pháp tơi thấy lớp học tơi thật vào nề nếp, chất lượng học tập học sinh tiến rõ rệt Các em hăng say học tập, nhiệt tình phong trào Từ đến cơng tác chủ nhiệm tơi nhẹ nhàng em hình thành sẵn nề nếp, thói quen học tập sinh hoạt Khâu tự quản em cao Lớp ln nhận cờ ln lưu hàng tuần liên đội nhà trường đánh giá lớp có nề nếp, học tập tốt Kết học sinh đạt cuối năm sau : - Lớp đạt danh hiệu : lớp tiên tiến - Học sinh xuất sắc tồn diện : - Học sinh có thành tích vượt bậc : 11 - Học sinh lên lớp 100% - Khơng có học sinh bị trách phạt trước tồn trường; học sinh đến trường ln đảm bảo an tồn học lẫn chơi; khơng có học sinh gây gổ đánh ngồi nhà trường, khơng có học sinh bị tai nạn giao thơng - Đồ dùng dạy học bàn ghế lớp suốt năm qua ln bảo quản tốt, khơng có tình trạng hư hao, mát lớp khác - 100% học sinh lớp tích cực tham gia buổi sinh hoạt tập thể, buổi tham gia trải nghiệm em hoạt động tích cực, vui tươi, lành mạnh 14 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Trong giai đoạn đất nước nay, giáo dục đóng vai trò quan trọng Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương sách giáo dục Về thực tiễn áp dụng số kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm dạy lớp có hiệu Nó kích thích tư tìm tòi học sinh, để giải vấn đề Giáo dục học sinh tính độc lập, tư duy, động, linh hoạt học tập Tuy nhiên áp dụng số kinh nghiệm dạy học khơng phải chìa khóa vạn năng, khơng phải vận dụng vào chỗ ? lúc ? mà đòi hỏi vận dụng phải khéo léo, lúc phù hợp với tâm sinh lý độ tuổi học sinh Bằng chuẩn bị chu đáo linh hoạt giáo viên lớp * Bài học kinh nghiệm: Để hồn thành tốt cơng tác chủ nhiệm lớp tơi rút cho học: Giáo viên phải u nghề mến trẻ, ln thể “Người mẹ mẫu mực”, “người dịu hiền” Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ln gương sáng cho học sinh noi theo Vận dụng linh hoạt khéo léo tình để xử lý ứng xử phù hợp Khơng ngừng học hỏi để vươn lên dân tộc, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, vui vẻ sửa sai góp ý Tận tụy gần gũi với học sinh, tác phong làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Phối kết hợp nhà trường, đồn thể, gia đình xã hội để làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Tham gia hưởng ứng phong trào thi đua tổng kết, nhận xét đánh giá thưởng, phạt cơng minh 15 Trên số sáng kiến thân áp dụng thục đầy đủ bước chất lượng học sinh ngày nâng cao Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục giai đoạn đổi đất nước Kính mong Hội đồng khoa học xét thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi góp ý để sáng kiến hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Cao Xá, ngày 15 tháng 10 năm 2016 Người viết 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Bồi dưỡng thường xun tiểu học: Module TH 34 “Cơng tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học” Thơng tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thơng Thơng tư 30/2014/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học Tạp chí giáo dục thời đại Tài liệu tâm lý học tiểu học 17 MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU TRANG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sỡ lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.4 Kết đạt 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11 3.1.Kết luận 14 3.2 Kiến nghị 14 Danh mục tài liệu tham khảo 16 Nhận xét, đánh giá hội đồng khoa học 17 18 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… 19 20 [...]... quan trọng Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách đối với giáo dục Về thực tiễn áp dụng một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm khi dạy ở lớp 2 có hiệu quả Nó kích thích được sự tư duy tìm tòi của học sinh, để giải quyết các vấn đề Giáo dục học sinh tính độc lập, tư duy, năng động, linh hoạt hơn trong học tập Tuy nhiên khi áp dụng một số kinh nghiệm dạy học không phải là chìa khóa vạn năng,... học sinh ngày một nâng cao Nhằm đáp ứng nhu cầu về giáo dục trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay Kính mong Hội đồng khoa học xét thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi góp ý để sáng kiến được hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Cao Xá, ngày 15 tháng 10 năm 2016 Người viết 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học: Module TH 34 Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu. .. phù hợp với tâm sinh lý độ tuổi của học sinh Bằng sự chuẩn bị chu đáo linh hoạt của giáo viên trên lớp * Bài học kinh nghiệm: Để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp tôi rút ra cho mình bài học: Giáo viên phải yêu nghề mến trẻ, luôn thể hiện “Người mẹ mẫu mực”, “người cô dịu hiền” Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo Vận dụng linh hoạt... ngừng học hỏi để vươn lên trong dân tộc, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, vui vẻ sửa sai khi được góp ý Tận tụy gần gũi với học sinh, tác phong làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Phối kết hợp giữa nhà trường, các đoàn thể, gia đình và xã hội để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua tổng kết, nhận xét đánh giá thưởng, phạt công minh 15 Trên đây là một số sáng kiến. .. được, về nhà không đọc được, không biết làm bài sẽ dẫn đến học kém Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra vở viết, nhắc nhở các em viết bài ở nhà, đặc biệt phải rửa tay sạch trước khi viết bài tránh làm bẩn vở.và điều quan trọng là cần bao bọc sách vở cho các em sạch đẹp 6/ DUY TRÌ SĨ SỐ Ngoài các biện pháp đã nêu trên thì việc duy trì sĩ số cho học sinh cũng rất quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp... ngồi học trong lớp cũng là một nề nếp của học sinh Thường học sinh phải ngồi nghiêm chỉnh chú ý bài Sau mỗi tiết phải có giải lao 5 phút chuyển tiết cho học sinh, giải lao giúp các em thoải mái hơn ở tiết học tiếp theo Khi giảng bài để học sinh tiếp thu bài tốt giáo viên còn uốn nắn sửa chữa kịp thời giúp học sinh 11 tập trung chú ý vào bài để học tập tốt, ngoài ra còn giải lao 2 3 phút giữa tiết học. .. luận kênh hình, phiếu học tập … Anh hoat dong nhóm 12 - Thu vở học sinh để chấm bài: Tập cho học sinh có thói quen nộp bài theo tổ Tổ trưởng nộp bài ngay ngắn cho cô giáo Tránh được tình trạng lộn xộn - Một lớp học có nề nếp là phải trật tự, tự mình sửa sai cho bạn, nhắc nhở bạn Nếu quá đáng báo cáo cô giáo để có biện pháp giúp cho học sinh im lặng - Nề nếp đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, cần...Không xả rác bừa bãi Không chọc ghẹo, gây gổ, đánh nhau với bạn 3/ XÂY DỰNG NỀ NẾP Việc xây dựng nề nếp học tập cho các em cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp Xác định rõ được điều đó nên tôi đã chú ý đến biện pháp xây dựng tốt nề nếp học tập cho học sinh để làm tiền đề cho việc nâng cao chấp lượng học sinh cho lớp mình + Quy định về nề nếp sinh hoạt đầu giờ, giữa... em đến lớp * Kết quả: Các em đi học rất đều và đúng giờ, nghỉ học có xin phép Lớp vẫn duy trì sĩ số100% *Kết quả đạt được Qua một thời gian tuy chưa dài nhưng với những biện pháp trên tôi thấy lớp học của tôi thật sự đi vào nề nếp, chất lượng học tập của học sinh tiến bộ rõ rệt Các em hăng say trong học tập, nhiệt tình trong các phong trào Từ đó đến nay công tác chủ nhiệm của tôi rất nhẹ nhàng vì các... học: Module TH 34 Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học 2 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 3 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 4 Tạp chí giáo dục và thời đại 5 Tài liệu tâm lý học tiểu học 17 MỤC LỤC NỘI DUNG 1 MỞ ĐẦU TRANG 3 1.1 Lý do chọn đề tài 3 1.2 Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở tiểu học, PHẦN THỨ BA: KEÁT LUAÄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay