Trò chơi rung chuông vàng khối 5

37 122 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:11

PHÒNG GD&ĐT THẠCH THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH MỸ NĂM HỌC: 2012 - 2013 BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH Thầy Trương Văn Hiền Cô Bùi Thị Mai Cô Lê Thị Thương Cô Nguyễn Thị Hoài -BTCB-Hiệu trưởng- -Phó Hiệu trưởng- Trưởng ban Phó ban -CTCĐ-Phó Hiệu trưởng – Ban Viên -TPTĐ-Tổ phó tổ 1,2,3-Ban viên Thiết kế chương trình Cô Lê Thị Hạnh Dẫn chương trình Thầy Bùi Văn Tươi Ban Thư kí Cô Bùi Thị Hương Cô Phí Thị Vân Chúc Bạn thành công QUY ĐỊNH CUỘC THI: + Thí sinh dự thi ngồi chỗ quy định, tuân theo hướng dẫn Ban tổ chức BGK hội thi + Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh cẩn thận trình trả lời câu hỏi + Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trình thi Không coi bạn + Khi viết xong câu trả lời úp bảng xuống, có tín hiệu hết giơ bảng lên Phải giơ bảng hai tay, không bỏ bảng xuống chưa BGK cho phép CÁCH GHI BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI: - Câu hỏi đúng/sai: Ghi lên bảng chữ Đ (Đúng) chữ S (Sai) - Câu hỏi nhiều lựa chọn: Ghi lên bảng tên chữ đứng trước phương án chọn (a, b, c d) - Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Ghi lên bảng nội dung câu trả lời cho câu hỏi Câu 1: Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài a, chiều rộng b 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: aaxxbb Đáp Câu 2: Loại bánh thường xuất ngày tết cổ truyền nhân dân ta? a Bánh chưng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Bánh dày c Bánh Lá Đáp án: án: A A Đáp Câu 3: Điền Từ thiếu vào chỗ trống: Muốn sang bắc cầu Kiều Muốn hay chữ yêu lấy … 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Thầy Thầy Đáp Câu 4: Viết kết phép chia 42,5 : 0,1 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 425 425 Đáp Câu 17: Hãy nêu ba loại giặc mà quyền non trẻ phải đương đầu từ cuối năm 1945 a Giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Giặc đói, giặc dốt c Giặc đói, giặc ngoại xâm Đáp án: án: A A Đáp Câu 18: Trong sinh hoạt giao tiếp bình thường với người mắc bệnh HIV/AIDS có bị lây nhiễm HIV/AIDS không? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Không Không Đáp Câu 19: Cọc lim đuổi giặc năm Tên sông vào sử xanh Em cho biết tên sông đó? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Sông Sông Bạch Bạch Đằng Đằng Đáp Câu 20: Người Đội trưởng Đội TNTP Hồ Chí Minh ai? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Kim Kim Đồng Đồng Đáp Câu 21: Chọn đáp án cho câu hỏi sau: What subjects you have today? a I have English and Vietnamese 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b I have a English c I have England Đáp án: án: A A Đáp Câu 22: Số dãy sau số nào? 1,4,5,9,14,23,… 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 37 37 Đáp Câu 23: Hợp kim đồng với kẽm có màu gì? a Nâu b Vàng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Xanh d Đỏ Đáp án: án: B B Đáp Câu 24: Năm điều Bác Hồ dạy thuộc quyền hay bổn phận người học sinh? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Bổn Bổn phận phận Đáp Câu 25: Có 20 hoa, có 12 hoa màu hồng, 20 hoa màu vàng, 13 hoa màu tím 15 hoa màu trắng, ¼ số hoa màu: a Hồng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Vàng c Tím d Trắng Đáp án: án: D D Đáp Câu 26: Sông núi nước Nam vua Nam Rành rành định phận sách trời Cớ lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay bị đánh tơi bời Bài Thơ ai? a Trần Quốc Tuấn 15 13 12 11 01 06 05 04 10 09 08 14 03 02 07 HẾT GIỜ b Nguyễn Trãi c Lý Thường Kiệt Đáp án: án: C C Đáp Câu 27: Võng đưa nhè nhẹ trưa hè Tuổi thơ bé thường nghe hát gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Hát Hát ru ru Đáp Câu 28: Tổng sau có chia hết cho không? 126+342+57 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Không Không chia chia hết hết cho cho 99 Đáp Câu 29: Điều mà pháp luật quy định, công nhận, nhằm bảo vệ lợi ích cho tất trẻ em gọi gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Quyền Quyền trẻ trẻ em em Đáp Câu 30: Trong tranh dân gian Đám cưới chuột - Đàn chuột cống nộp cho mèo vật gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 11 con chim chim và 11 con cá cá Đáp n ế i h c n g ế n n i ế i h h c m c g c n n n ú ế i ừ h h C úhcúcMm ừng c hiến thắng g c m h C g n Cthắ Chnúgc húc mừn ắ g Cg h t n ắ n ắ h t th [...]... 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Hoàng Hoa Thám Đáp án: án: B B Đáp Câu 13: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 15- 05- 1941 15- 05- 1941 Đáp Câu 14: Bài viết chính tả :Tiếng đàn Ba la-lai-ca trên sông Đà thuộc chủ điểm nào? a Con người với thiên nhiên 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11... 1,4 ,5, 9,14,23,… 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 37 37 Đáp Câu 23: Hợp kim của đồng với kẽm có màu gì? a Nâu b Vàng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Xanh d Đỏ Đáp án: án: B B Đáp Câu 24: Năm điều Bác Hồ dạy thuộc quyền hay bổn phận của người học sinh? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Bổn Bổn phận phận Đáp Câu 25: Có... Nam tổ quốc em c Cánh chim hòa bình Đáp án: án: A A Đáp Câu 15: Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: When are you birthday? a it’s on May b it on May 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c It’s in May Đáp án: án: C C Đáp Câu 16: Trong số sau, số nào vừa chia hết cho 2, cho 3 và cho 5? a 29 b 250 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c 290 d 180 Đáp án: án: B B Đáp Câu 17:... hồng, 20 bông hoa màu vàng, 13 bông hoa màu tím và 15 bông hoa màu trắng, như vậy ¼ số bông hoa là màu: a Hồng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Vàng c Tím d Trắng Đáp án: án: D D Đáp Câu 26: Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Bài Thơ trên của ai? a Trần Quốc Tuấn 15 13 12 11 01 06 05 04 10 09 08 14 03... hát gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Hát Hát ru ru Đáp Câu 28: Tổng sau có chia hết cho 9 không? 126+342 +57 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Không Không chia chia hết hết cho cho 99 Đáp Câu 29: Điều mà pháp luật quy định, công nhận, nhằm bảo vệ lợi ích cho tất cả trẻ em gọi là gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ... 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Sông Sông Bạch Bạch Đằng Đằng Đáp Câu 20: Người Đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Kim Kim Đồng Đồng Đáp Câu 21: Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: What subjects do you have today? a I have English and Vietnamese 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11... 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Muỗi Muỗi Vằn Vằn Đáp Câu 8: Nam đi từ tầng 1 lên tầng 2 phải đi 20 bậc cầu Thang Hỏi Nam đi từ tầng 1 đến tầng 5 phải đi bao nhiêu bậc cầu thang? a 40 bậc 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b 80 bậc c 120 bậc Đáp án: án: B B Đáp Câu 9: Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau? How are you? a I’m fines b fine, thank 10 09 08 07 06 05 04... 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c I’m fine Đáp án: án: C C Đáp Câu 10: Bức tranh Thiếu nữ bên hoa Huệ của hoạ sĩ nào? a Nguyễn Thụ b Nguyễn Đỗ Cung 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Tô Ngọc Vân Đáp án: án: C C Đáp Câu 11: Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba Hai câu thơ trên nói đến ngày giỗ ai? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ... non trẻ của chúng ta phải đương đầu từ cuối năm 19 45 a Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Giặc đói, giặc dốt c Giặc đói, giặc ngoại xâm Đáp án: án: A A Đáp Câu 18: Trong sinh hoạt giao tiếp bình thường với người mắc bệnh HIV/AIDS có bị lây nhiễm HIV/AIDS không? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Không Không Đáp Câu...Câu 5: Nhiệt độ cơ thể người bình thường là bao nhiêu độ? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ 00 Đáp án: 37 Đáp án: 37 Câu 6: Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô Là lời của bài hát nào? a Những bông hoa những bài ca b Mái trường mến yêu 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Em yêu trường em Đáp án: án: A
- Xem thêm -

Xem thêm: Trò chơi rung chuông vàng khối 5 , Trò chơi rung chuông vàng khối 5 , Trò chơi rung chuông vàng khối 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay