Trò chơi rung chuông vàng khối 2

29 135 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:10

RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI Cuộc thi gồm tất thí sinh tham dự khối lớp Các thí sinh ngồi vào sàn thi đấu, chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau Chương trình đưa câu hỏi Thí sinh trả lời vào bảng Nếu trả lời tiếp tục ngồi sàn thi đấu trả lời câu Nếu sai bị loại bước khỏi sàn thi Đội cứu trợ tham gia cứu trợ từ câu số Thí sinh lại cuối người xuất sắc Người trả lời câu hỏi cuối người chiến thắng, rung chuông vàng Trước ông lão qua đời, ông lão dặn hai điều gì? Đào kho báu ruộng lên mà dùng Cần cuốc bẫm, cày sâu quanh năm Cần làm đất kĩ để vụ mùa bội thu a b Số gồm có bảy chục, tám trăm chín đơn vị số? 897 879 708009 789 Vì hai người có vụ mùa liền bội thu? Vì hai người quanh năm hai sương nắng,cuốc bẫm cày sâu Vì hai người không ngại làm ruộng vất vả a b Vì hai người đào kho báu khiến cho đất ruộng làm kĩ ng ta phải làm để bảo vệ môi trường Trồng xanh Tiết kiệm nước Không xả rác bừa bãi Tất ý Số lớn gồm chữ số khác 897 879 999 987 Câu đặt câu hỏi cho cụm từ “ Khi nào?” Bố trồng bàng để có bóng mát Vẹt bắt chước tiếng người giỏi Vào đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp tranh vẽ Cả a c Với ba chữ số 0,1,2 ta viết số gồm ba chữ số khác nhau? số số số số Bác Hồ đến thăm nơi trại nhi đồng? Phòng ngủ Phòng ngủ, phòng ăn Nơi tắm rửa, nhà bếp b c Ngày lễ Nô – en 25 tháng 12 ngày thứ ba.Hỏi ngày 31 tháng 12 năm ngày thứ mấy? Chủ nhật Thứ ba Thứ hai Tại Tộ không dám nhận kẹo Bác chia Vì Tộ học chưa giỏi Vì Tộ biết nhận lỗi Vì hôm Tộ chưa lời cô nên không chia kẹo Bác a c Vì nhân vật Quốc Toản “bóp nát cam” lại vô tình bóp nát cam? Vì vua xem Quốc Toản trẻ Vì Quốc Toản nghĩ đến quân giặc lăm le đè đầu lưỡi cổ dân Vì Quốc Toản anh hùng a b Một hình tam giác có độ dài cạnh cm, 13 cm, 11 cm Chu vi tam giác là? 19 20 26 30 Tìm X: X= 37 X = 63 x = 36 100 – x = 37 Câu câu hỏi có cụm từ “như nào?” Vào chơi, Hà thường giúp bạn giải toán khó Sư tử giao việc cho bề hợp lý Cuối năm lớp một, Hoàng nhận phần thưởng đạt học sinh giỏi 653 l + 111 kg =…… Số cần điền vào chổ chấm 764 kg số 764 l Một xí nghiệp có 478 công nhân Trong có 235 công nhân nữ Hỏi có công nhân nam? 234 công nhân nam 243 công nhân nam 244 công nhân nam Cái bình cổ viện bảo tàng có đính hạt ngọc cổ bình Căp từ “cổ” câu thuộc cặp từ gì? Có 800 đồng mua tờ giấy thủ công Tính giá tiền mua tờ giấy thủ công? 400 đồng 200 đồng 300 đồng Tìm X: X + 421 = 869 X= 824 X = 448 X= 248 Một trang trại nuôi 425 trâu 414 b Hỏi số bò số trâu con? 112 111 738 Mép thuyền cao mặt nước 2dm Hỏi kh mặt nước dâng cao thêm 3dm mép thuyề cao mép thuyện đề - xi- mét? dm dm dm Cần điền vào chổ chấm? 300 đồng X + 100 đồng =… 600 đồng 700 đồng 800 đồng [...]... X = 22 2 X = 20 0 Câu nào dưới đây có các từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam? Vui mừng, cao lớn, anh hùng Anh hùng, gan dạ, đoàn kết, anh dũng cần cù, thông minh, vui mừng b và c đều đúng 3m 5dm 2 cm = …… cm Cần điền vào chổ chấm số: 3 52 35 dm 3 52 cm 52 cm Bác Hồ đến thăm những nơi nào trong trại nhi đồng? Phòng ngủ Phòng ngủ, phòng ăn Nơi tắm rửa, nhà bếp b và c đúng Ngày lễ Nô – en 25 tháng 12 là... nhân nam? 23 4 công nhân nam 24 3 công nhân nam 24 4 công nhân nam Cái bình cổ trong viện bảo tàng có đính hạt ngọc ở cổ bình Căp từ “cổ” trong câu thuộc cặp từ gì? Có 800 đồng mua được 4 tờ giấy thủ công Tính giá tiền mua 1 tờ giấy thủ công? 400 đồng 20 0 đồng 300 đồng Tìm X: X + 421 = 869 X= 824 X = 448 X= 24 8 Một trang trại nuôi 425 con trâu và 414 con b Hỏi số bò ít hơn số trâu bao nhiêu con? 1 12 con... là? 19 20 26 30 Tìm X: X= 37 X = 63 x = 36 100 – x = 37 Câu nào dưới đây được câu hỏi có cụm từ “như thế nào?” Vào giờ ra chơi, Hà thường giúp các bạn giải bài toán khó Sư tử giao việc cho bề tôi rất hợp lý Cuối năm lớp một, Hoàng được nhận phần thưởng vì đạt học sinh giỏi 653 l + 111 kg =…… Số cần điền vào chổ chấm là 764 kg không có số nào 764 l Một xí nghiệp có 478 công nhân Trong đó có 23 5 công... trại nuôi 425 con trâu và 414 con b Hỏi số bò ít hơn số trâu bao nhiêu con? 1 12 con 111 con 738 con Mép thuyền cao hơn mặt nước 2dm Hỏi kh mặt nước dâng cao thêm 3dm thì mép thuyề cao hơn mép thuyện bao nhiêu đề - xi- mét? 3 dm 2 dm 5 dm Cần điền vào chổ chấm? 300 đồng X 2 + 100 đồng =… 600 đồng 700 đồng 800 đồng ... số: 3 52 35 dm 3 52 cm 52 cm Bác Hồ đến thăm những nơi nào trong trại nhi đồng? Phòng ngủ Phòng ngủ, phòng ăn Nơi tắm rửa, nhà bếp b và c đúng Ngày lễ Nô – en 25 tháng 12 là ngày thứ ba.Hỏi ngày 31 tháng 12 của năm đó là ngày thứ mấy? Chủ nhật Thứ ba Thứ hai Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia Vì Tộ học chưa giỏi Vì Tộ biết nhận lỗi Vì hôm nay Tộ chưa vâng lời cô nên không được chia kẹo của Bác a và
- Xem thêm -

Xem thêm: Trò chơi rung chuông vàng khối 2 , Trò chơi rung chuông vàng khối 2 , Trò chơi rung chuông vàng khối 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay