Trò chơi rung chuông vàng khối 1

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:10

RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI Cuộc thi gồm tất thí sinh tham dự khối lớp Các thí sinh ngồi vào sàn thi đấu, chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau Chương trình đưa câu hỏi Thí sinh trả lời vào bảng Nếu trả lời tiếp tục ngồi sàn thi đấu trả lời câu Nếu sai bị loại bước khỏi sàn thi Đội cứu trợ tham gia cứu trợ từ câu số Thí sinh lại cuối người xuất sắc Người trả lời câu hỏi cuối người chiến thắng, rung chuông vàng Điền chữ: r, d hay gi? Thầy….áo dạy học Thầy giáo Thầy Thầy dáo Thầy áo Năm mươi tư viết là: 504 54 51 45 Điền vần “k” hay “c”: Đàn …iến Đàn ciến Đàn kiến Số 67 gồm? chục và chục chục đơn vị Hà hỏi mượn bút ai? ( Trong tập đọc” Người bạn tốt”) Hà Mai Nụ Cúc Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé số: 79, 80, 75, 91 80, 91, 79,75 91, 80, 75, 79 91, 75, 80, 79 91, 80, 79, 75 Điền vào chỗ trống: Là từ gì( Trong Tập đọc “ Tặng cháu” Vở ta tặng….yêu ta Tỏ chút lòng yêu….gọi Mong…ra công mà học tập Mai sau…giúp nước non nhà Cháu Bạn Giang viết lên nhãn vở? ( Trong tập đọc “Cái nhãn vở”) Tên trường Viết tên trường, lớp, họ vàTên em Tên trường, tên lớp Tên trường, họ tên Số bé có hai chữ số 12 11 10 13 Nụ hoa Ngọc Lan màu gì? Trong tập đọc “hoa Ngọc Lan” Bạc trắng Bạc phếch Trắng tinh Trắng ngần Kết phép tính : 35 + 54 87 79 89 Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ nói với Mèo: Trong tập đọc “ Mưu Sẻ” Đừng ăn thịt Hãy thả Sao anh không rửa mặt 99 - 50 -9 = ? 39 40 41 38 Bố bạn nhỏ đội đâu bài: “ Quà bố” Vùng quê Miền quê Miền núi Đảo xa 32 + 30 + 16= ? 77 78 80 Biển Lagi có đảo nào? Hòn rơm Hòn bà Hòn chồng Lớp 1A có 34 học sinh, lớp 1B có 35 học sinh Hai lớp có tất học sinh? 68 69 78 Điền chữ “l” hay “n” hay “m”vào câu sau:” Con cò bay ….ả bay la.” n l m Đàn gà, vịt có 54 có 32 vịt Số gà là? 23 22 20 Cái bình cổ viện bảo tàng có đính hạt ngọc cổ bình Căp từ “cổ” câu thuộc cặp từ gì? Số nhỏ có chữ số số mấy? Nhà em có 45 gà, bán 14 gà Hỏi nhà em lại gà? 32 31 33 [...]...Số lớn nhất là: 97, 89, 99, 75, 91 97 99 91 Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở? ( Trong bài tập đọc “Cái nhãn vở”) Tên trường Viết tên trường, lớp, họ vàTên của em Tên trường, tên lớp Tên trường, họ và tên Số bé nhất có hai chữ số là 12 11 10 13 Nụ hoa Ngọc Lan màu gì? Trong bài tập đọc “hoa Ngọc Lan” Bạc trắng Bạc phếch Trắng tinh Trắng... Trong bài tập đọc “ Mưu chú Sẻ” Đừng ăn thịt tôi Hãy thả tôi ra Sao anh không rửa mặt 99 - 50 -9 = ? 39 40 41 38 Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu trong bài: “ Quà của bố” Vùng quê Miền quê Miền núi Đảo xa 32 + 30 + 16 = ? 77 78 80 Biển Lagi có hòn đảo nào? Hòn rơm Hòn bà Hòn chồng Lớp 1A có 34 học sinh, lớp 1B có 35 học sinh Hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? 68 69 78 Điền chữ “l” hay “n” hay “m”vào câu sau:”... Số con gà là? 23 22 20 Cái bình cổ trong viện bảo tàng có đính hạt ngọc ở cổ bình Căp từ “cổ” trong câu thuộc cặp từ gì? Số nhỏ nhất có một chữ số là số mấy? 2 0 1 Nhà em có 45 con gà, đã bán 14 con gà Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà? 32 31 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Trò chơi rung chuông vàng khối 1 , Trò chơi rung chuông vàng khối 1 , Trò chơi rung chuông vàng khối 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay