Trò chơi rung chuông vàng khối 4

37 113 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:10

PHÒNG GD&ĐT THẠCH THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH MỸ NĂM HỌC: 2012 - 2013 BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH Thầy Trương Văn Hiền – BTCB - Hiệu trưởng - Trưởng ban Cô Bùi Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban Cô Lê Thị Thương – CTCĐ - Phó Hiệu trưởng – Ban viên Cô Nguyễn Thị Hoài – TPTĐ - Tổ phó tổ 1,2,3 - Ban viên Thiết kế chương trình Cô Lê Thị Hạnh Dẫn chương trình Thầy Bùi Văn Tươi Ban Thư kí Cô Bùi Thị Hương Cô Phí Thị Vân QUY ĐỊNH CUỘC THI: + Thí sinh dự thi ngồi chỗ quy định, tuân theo hướng dẫn Ban tổ chức BGK hội thi + Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh cẩn thận trình trả lời câu hỏi + Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trình thi Không coi bạn + Khi viết xong câu trả lời úp bảng xuống, có tín hiệu hết giơ bảng lên Phải giơ bảng hai tay, không bỏ bảng xuống chưa BGK cho phép CÁCH GHI BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI: - Câu hỏi đúng/sai: Ghi lên bảng chữ Đ (Đúng) chữ S (Sai) - Câu hỏi nhiều lựa chọn: Ghi lên bảng tên chữ đứng trước phương án chọn (a, b, c d) - Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Ghi lên bảng nội dung câu trả lời cho câu hỏi Chúc Bạn thành công Câu 1: Cấu tạo văn miêu tả cối gồm có: A Thân kết B Mở bài, thân kết C Mở thân D Mở kết 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: B B Đáp Câu 2: Trong không khí, loại khí cần thiết cho sống người? A.Các bon B Ni tơ C Oxi 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: C C Đáp Câu 3: Qua ngã tư có đèn báo giao thông gặp đèn qua đường? A Đèn đỏ B Đèn xanh C Đèn vàng 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: B B Đáp Câu : Tính nhanh biểu thức sau : (0 × × × … × 99) : (15 × 10) 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 00 Đáp Câu 17: Ai người dẹp loạn 12 sứ quân ? a Lê Hoàn b Đinh Bộ Lĩnh c Ngô Quyền d Lý Công Uẩn 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: B B Đáp Câu 18: Chọn câu trả lời Số nhỏ có chữ số khác a 1000 b 1234 c 1032 d 1023 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: D D Đáp Câu 19: Từ không loại với từ Còn lại? a Nhân b Nhân hậu 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Nhân loại d Nhân đức Đáp án: án: cc Đáp Câu 20: Tìm biểu thức có giá trị a ( 3+ ) x 10287 b ( 2100 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ + 45 ) x c 946 + 3000 x ( + ) d x 214 Đáp án: án: B B và D D Đáp Câu 21: Chọn đáp án cho câu hỏi sau: Can you swim? a Yes, I can’t b No, I can 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Yes, I can Đáp án: án: C C Đáp Câu 22: Bài tập đọc “Mẹ ốm” nhà thơ nào? a Trần Đăng Khoa b Tố Hữu 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Nguyễn Đình Thi Đáp án: án: A A Đáp Câu 23: Vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư Thăng Long năm nào? a Năm 1009 b Năm 1010 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Năm 1011 Đáp án: án: B B Đáp Câu 24: Bài tập đọc “Chị em tôi” thuộc chủ điểm nào? a Thương người thể thương thân 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b.Măng mọc thẳng c Trên Đôi Cánh ước mơ Đáp án: án: B B Đáp Câu 25: Trong phòng hình chữ nhật, người ta nhốt số mèo Cứ nhìn thấy mèo Trước mặt Hỏi phòng có tất mèo? a mèo 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b 12 mèo c 16 mèo d 32 mèo Đáp án: án: A A Đáp Câu 26 : Đất chè tiếng nước ta nằm tỉnh ? a Bắc Giang b Bắc Ninh c Thái Nguyên d Sơn La 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: C C Đáp Câu 27: Đường giao thông chủ yếu vùng núi cao là: a Đường ô tô b Đường sắt 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Đường sông d Đường mòn Đáp án: án: D D Đáp Câu 28 : Câu “Chú chuồn chuồn nước đẹp làm sao” thuộc kiểu câu đây: a Ai – Là gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Ai – Thế nào? c Ai – Làm gì? Đáp án: án: B B Đáp Câu 29 : Ngô Quyền đánh tan quân giặc sống Bạch Đằng ? a Quân Tống b Quân Nam Hán 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Quân Ngô Đáp án: án: B B Đáp Câu 30: Tên vị tướng thờ Đình Mường Đoòn, thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ a Vũ Duy Dương b Lê Lợi 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Lê Lai Đáp án: án: A A Đáp n ế i h c n g ế n n i ế i h h c m c g c n n n ú ế i ừ h h C úhcúcMm ừng c hiến thắng g c m h C g n Cthắ Chnúgc húc mừn ắ g Cg h t n ắ n ắ h t th [...]... 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ + 45 ) x 4 c 946 + 3000 x ( 4 + 2 ) d 4 x 2 14 5 Đáp án: án: B B và và D D Đáp Câu 21: Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Can you swim? a Yes, I can’t b No, I can 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Yes, I can Đáp án: án: C C Đáp Câu 22: Bài tập đọc “Mẹ ốm” của nhà thơ nào? a Trần Đăng Khoa b Tố Hữu 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12... 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Cả a và b đều đúng Đáp án: án: B B Đáp Câu 13: Bài hát “Em yêu hoà bình” là của tác giả nào? a Nguyễn Đức Toàn b Tô Ngọc Thanh c Phong Nhã d Mộng Lân 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: A A Đáp Câu 14: Nhân vật ngụ ngôn Trung quốc đã từng xẻ núi để mở đường vào nhà có tên là gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11... 23 giây = ………… giây? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 143 143 giây giây Đáp Câu 8: Cây gì tên gọi nghe đau Chậu vàng bày tết một màu đẹp sao? a Đào b Mai c Quất d Roi 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: C C Đáp Câu 9: Tên gọi đầu tiên của nước ta là gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: Văn Văn Lang Lang Đáp Câu... Công Uẩn 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: B B Đáp Câu 18: Chọn câu trả lời đúng Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là a 1000 b 12 34 c 1032 d 1023 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: D D Đáp Câu 19: Từ nào dưới đây không cùng loại với các từ Còn lại? a Nhân ái b Nhân hậu 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Nhân loại d Nhân đức... 25 × 4 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: 100 100 Đáp Câu 16 : Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau How old are you? a I’m fine, thanhk you b I’m ten years olds c I’m ten years old 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: C C Đáp Câu 17: Ai là người đã dẹp loạn 12 sứ quân ? a Lê Hoàn b Đinh Bộ Lĩnh c Ngô Quyền d Lý Công Uẩn 10 09 08 07 06 05 04 03... mèo? a 4 con mèo 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b 12 con mèo c 16 con mèo d 32 con mèo Đáp án: án: A A Đáp Câu 26 : Đất chè nổi tiếng ở nước ta nằm ở tỉnh nào ? a Bắc Giang b Bắc Ninh c Thái Nguyên d Sơn La 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: C C Đáp Câu 27: Đường giao thông chủ yếu ở vùng núi cao là: a Đường ô tô b Đường sắt 10 09 08 07 06 05 04 03... 23: Vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm nào? a Năm 1009 b Năm 1010 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Năm 1011 Đáp án: án: B B Đáp Câu 24: Bài tập đọc “Chị em tôi” thuộc chủ điểm nào? a Thương người như thể thương thân 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b.Măng mọc thẳng c Trên Đôi Cánh ước mơ Đáp án: án: B B Đáp Câu 25: Trong một căn phòng... 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Sáng tạo, ham học hỏi d Tất cả các ý trên Đáp án: án: D D Đáp Câu 6 : Bài tập đọc “Một người chính trực” thuộc chủ điểm nào? a Thương người như thể thương thân b Măng mọc thẳng c Trên đôi cánh ước mơ d Có chí thì nên 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ Đáp án: án: B B Đáp Câu 7: Tính nhanh 2 phút 23 giây = ………… giây? 10 09 08 07 06 05 04 03... 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c Đường sông d Đường mòn Đáp án: án: D D Đáp Câu 28 : Câu “Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao” thuộc kiểu câu nào dưới đây: a Ai – Là gì? 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b Ai – Thế nào? c Ai – Làm gì? Đáp án: án: B B Đáp Câu 29 : Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào trên sống Bạch Đằng ? a Quân Tống b Quân Nam Hán 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12... Câu 10: Chọn đáp án đúng Where are you from? a I’m from Vietnamese 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ b I’m from England c I’m from English Đáp án: án: B B Đáp Câu 11: Từ 3 chữ số 2; 8; 5 lập được số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là: a 825 b 258 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 15 14 13 12 11 HẾT GIỜ c 882 d 852 Đáp án: án: D D Đáp Câu 12: Câu hỏi sau : “ Các bạn có
- Xem thêm -

Xem thêm: Trò chơi rung chuông vàng khối 4 , Trò chơi rung chuông vàng khối 4 , Trò chơi rung chuông vàng khối 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay