Trò chơi nhìn hình đoán chữ

29 116 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:10

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO ViỆT NAM 20 - 11 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Trò chơi " Nhìn hình đoán chữ" "Chữ" Cách Toàn chơi trường luật chiachơi thành như6 sau: đội (Mỗi theoĐội các( tổ lầnchuyên lượt từ, ngữ, thành ngữ, câu ca dao từ môn) Độibao I, II, gồm: III, IV,… ) nhìn hình trả lời, câu tục ngữ, điểm, sai bị điểm - Các Đội khác Đội I: Tổ Đội IV: Tổ nhấn chuông nhanh có quyền trả lời, cộng thêm Đội II: Tổ 23 điểm Đội V:nếu Tổsai bị trừ điểm tổng số điểm đội ( Chú ý: Thời gian Đội III: Tổ Đội VI: Tổ Văn phòng suy nghĩ cho câu 20 giây tính từ lúc đồng hồ bắt đầu chạy) MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 BÚT SA GÀ CHẾT MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 CẦU KHỈ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 HÀNH ĐỘNG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 THẬP PHÂN MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 ĐẦU ĐỀ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide KEM ĐÁNH RĂNG 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI, KHÔNG AI ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 KÉN CÁ CHỌN CANH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide NHẤT TỰ VI SƯ, BÁN TỰ VI SƯ 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 VÒI SEN MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide CON GÁI RƯỢU 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide Vàng thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Lá lành đùm rách MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Heo quay MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide Người đẹp lụa, lúa tốt phân 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide Ngồi mát ăn bát vàng 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 NHÀ MẶT TIỀN Slide 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Ly hôn Slide SAO CHỔI 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Slide THẤT HỌC 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Slide BÚT LÔNG 02 04 05 07 00 09 06 10 01 03 08 18 20 19 14 13 17 16 11 12 15 Slide Thực hiện: Nguyễn Khắc Thêm MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN: 20 - 11 Thành Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Trò chơi nhìn hình đoán chữ , Trò chơi nhìn hình đoán chữ , Trò chơi nhìn hình đoán chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay