Giải ô chữ trúc xanh ca dao

29 86 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:09

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CÂU : Đàn ông cười hoa, đàn bà   Đáp án : cười nụ CÂU : Chồng khôn vợ đặng  , Vợ khôn   có ngày làm quan Đáp án : giầy , chồng "THÂN EM NHƯ TẤM LỤA ĐÀO, PHẤT PHƠ GIỮA CHỢ BIẾT VÀO TAY AI" CÂU : Lấy chồng xứng lứa vừa đôi, Dù đẹp,   xinh Đáp án : dù ngồi CÂU : Tưởng chò ngã , Ai ngờ  , em bưng miệng cười Đáp án : em nâng, chò ngã CÂU : Chim khôn lựa nhánh  ,   lựa chốn trai lành gởi thân Đáp án : lựa cành ,Gái khôn CÂU : Chồng yêu tóc     nên đẹp, tài nên khôn Đáp án : nên dài, Cái duyên "U NHAU THÁO NHẪN CHO NHAU, VỀ NHÀ MẸ HỎI QUA CẦU ĐÁNH RƠI" CÂU : Chồng giận vợ   Cơm sôi   , đời không khê Đáp án : bớt lời, nhỏ lữa CÂU 14: Nhất mẹ nhì cha, thứ ba   Đáp án : bà ngọai CÂU 15: Có phải khổ   , Có chồng phải    nhà chồng Đáp án : , gánh giang sơn "CĨ TRĂNG QN ĐÈN" CÂU 17: Bởi thương nên   , Không thương em   chi Đáp án : trông, lấy chồng CÂU 18: Chồng ta   ta thương , Chồng người áo gấm   mặc người Đáp án : áo rách , xông hương CÂU 19: Hoa thơm héo   , Em giòn rách áo,   giòn Đáp án : thơm, đói cơm "CÁ CẮN CÂU BIẾT ĐÂU MÀ GỠ, CHIM VÀO LỒNG BIẾT THƯỞ NÀO RA" CÂU 21: Trăng tròn có   , Tình ta tháng tháng , năm năm   Đáp án : đêm rằm, tròn CÂU 22: Tới dầu đói   , Dầu khôn   , đặng dò ý anh Đáp án : giả no, giả dại CÂU 23: Không thiêng thể   , Dầu khôn   chồng em Đáp án : bụt nhà, dầu dại CÂU 24: Trăm năm ghi tạc   , Dù thêu phụng   mặc Đáp án : chữ đồng, vẽ rồng CÂU 25: Trắng da phấn   , Đen da   chợ trưa Đáp án : giồi (dồi), em ngồi CÂU 26: Yêu mắt liếc qua, Kẻo chúng bạn biết, kẻo   ngờ Đáp án: cha mẹ CÂU 27: Chừng muối   , Em dám   lấy chồng Đáp án: chanh thanh,bỏ anh CÂU 28: Xem   ,biết nết đàn bà Đáp án :trong bếp [...]... răng Đáp án : chà là, nuôi mẹ CÂU 14: Nhất mẹ nhì cha, thứ ba   Đáp án : bà ngọai CÂU 15: Có con phải khổ   , Có chồng phải    nhà chồng Đáp án : vì con , gánh giang sơn "CĨ TRĂNG QN ĐÈN" CÂU 17: Bởi thương nên dạ   , Không thương em đã   còn chi Đáp án : mới trông, lấy chồng CÂU 18: Chồng ta   ta thương , Chồng người áo gấm   mặc người Đáp án : áo rách , xông hương CÂU 19: Hoa thơm... Tình ta tháng tháng , năm năm   Đáp án : đêm rằm, vẫn tròn CÂU 22: Tới đây dầu đói   , Dầu khôn   , đặng dò ý anh Đáp án : giả no, giả dại CÂU 23: Không thiêng cũng thể   , Dầu khôn   cũng là chồng em Đáp án : bụt nhà, dầu dại CÂU 24: Trăm năm ghi tạc   , Dù ai thêu phụng   mặc ai Đáp án : chữ đồng, vẽ rồng CÂU 25: Trắng da vì bởi phấn   , Đen da vì bởi   chợ trưa Đáp án : giồi (dồi),
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải ô chữ trúc xanh ca dao , Giải ô chữ trúc xanh ca dao , Giải ô chữ trúc xanh ca dao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay