Xây dựng mô hình ban quản lý chuyên trách – tối ưu hóa hoạt động cho vay các chương trình cấp nước tại ngân hàng phát triển việt nam

16 166 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:08

BÀI TẬP CÁ NHÂN QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI TẬP CÁ NHÂN Yêu cầu “Phát triển dự án đổi hình quản cá nhân nhóm làm việc cho doanh nghiệp nơi bạn làm việc” Đề tài lựa chọn: “Xây dựng hình Ban Quản Chuyên trách Tối ưu hóa hoạt động cho vay Chương trình cấp nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam” ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG HÌNH BAN QUẢN CHUYÊN TRÁCH TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM” NỘI DUNG LỜI NÓI ĐẦU I.BỐI CẢNH QUẢN 1.Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động cho vay dự án cấp nước 2.Yêu cầu hình quản tập trung II.THÁCH THỨC TỪ QUY TRÌNH QUẢN HIỆN TẠI 1.Đối với nguồn vốn Tín dụng Đầu tư 2.Đối với nguồn vốn ODA đặc biệt III.ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG BAN QUẢN CHUYÊN TRÁCH 10 1.Sơ đồ tổ chức 10 2.Phân nhiệm rõ ràng thành viên BQL 10 3.Xây dựng Kế hoạch triển khai 13 IV.KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc LỜI NÓI ĐẦU Bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế với yêu cầu phát triển toàn xã hội, doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân tự ý thức yêu cầu đổi mới, tất yếu cho tồn phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam công cụ quản Nhà nước, thực sách đầu tư phát triển Chính phủ, phát triển sở hạ tầng, đáp ứng điều kiện dân sinh, thực chiến lược kinh tế xã hội Đảng Nhà nước Trước yêu cầu đó, việc đổi mình, tìm hình quản có hiệu nhiệm vụ thiết yếu Bản thân công tác Ban quản Vốn nước ngoài, chuyên trách chương trình cấp nước vay vốn ODA, thực tế diễn BQL có nhiều chương trình cấp nước tách biệt nhau, cán đảm nhiệm vị trí tương tự chương trình này, dẫn đến việc chưa tối ưu hóa nguồn lực hiệu triển khai Qua kiến thức thu lượm từ môn học Quản trị Hành vi Tổ chức, tự nhận thấy có nhiều hướng phát triển cho hình quản đơn vị nhằm tối ưu hóa hoạt động Việc hợp ban quản chương trình cấp nước vừa tối ưu hóa nhân đơn vị, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm đáp ứng điều kiện vay vốn, sớm triển khai chương trình cấp nước, góp phần đạt mục tiêu quốc gia cấp nước nói riêng định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc XÂY DỰNG HÌNH BAN QUẢN CHUYÊN TRÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN CẤP NƯỚC I BỐI CẢNH QUẢN Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động cho vay dự án cấp nước Ngân hàng phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank) thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ, NHPTVN tổ chức tài thực sách Nhà nước, có nhiệm vụ cung cấp tín dụng đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng Ngân hàng có Hội sở Hà Nội, văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh, hai Sở giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh 62 chi nhánh 62 tỉnh, thành phố, có chi nhánh khu vực (tại Đăk Lăk Cần Thơ) Tổng số cán toàn hệ thống 2.800 người Hiện toàn hệ thống, NHPTVN quản gần 200 dự án/chương trình đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mạng lưới đường ống, nhà máy cấp nước đầu tư nguồn vốn tín dụng phát triển Nhà nước nguồn vốn ODA Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước: việc quản phòng nghiệp vụ Sở giao dịch, Chi nhánh NHPTVN tỉnh, thành phố Ban nghiệp vụ NHPTVN trực tiếp thực Đối với nguồn vốn ODA thông thường: NHPTVN thực quản cho vay lại theo ủy quyền Bộ Tài chính, không thực trách nhiệm thẩm định rủi ro tín dụng Đối với nguồn vốn ODA đặc biệt: NHPTVN trực tiếp tham gia trình thẩm định, định cho vay, trực tiếp giải ngân dự án Để quản lý, NHPTVN thành lập BQL Chương trình với Giám đốc Phó Tổng Ngân hàng, thành viên kiêm nhiệm đại diện lãnh đạo từ Ban nghiệp vụ Với chương trình, có đơn vị tư vấn độc lập thực việc biên soạn xây dựng sổ tay quản vận hành chương trình để áp dụng thống Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Yêu cầu hình quản tập trung Tháng 11/2009, Chính phủ phê duyệt định hướng cấp nước tới năm 2025 tầm nhìn đến 2050, đặc biệt nhấn mạnh vai trò thành lập Quỹ đầu tư ngành nước NHPTVN đơn vị Chính phủ tin tưởng giao xây dựng chế, tạo lập hình hoạt động tối ưu cho Quỹ ngành nước quốc gia Sự tin tưởng Đảng, Chính phủ, ngành quản nhà tài trợ đặt cho NHPT nhiều hội: khẳng định mình, khẳng định vị vai trò công cụ quản Nhà nước, đồng thời đặt cho NHPT nhiều thách thức: dự án chưa gắn kết hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm lẫn Các BQL Chương trình tồn độc lập, vận hành theo quy trình riêng khó áp dụng thống Khi Quỹ ngành nước Quốc gia đưa vào triển khai, nguồn vốn hợp nhất, đó, cần có chế quản dự án chung, hiệu linh hoạt Việc tồn nhiều BQL chương trình tách biệt không còn, thay vào ban quản có đầy đủ chức năng, quản mặt quy trình dự án Các nhân làm việc cố định gắn kết Trước yêu cầu này, việc xây dựng “mô hình quản chuyên trách” coi hướng đắn cho Quỹ ngành nước quốc gia Sẽ có nhiều điều mới, nhiều điều chưa biết phải đối mặt, thay đổi yêu cầu tất yếu, động lực định hướng trì phát triển Điều quan trọng Ngân hàng cần nhận điểm yếu quy trình quản mình, để chế ngự hoàn thiện hình Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc II THÁCH THỨC TỪ QUY TRÌNH QUẢN HIỆN TẠI Đối với nguồn vốn Tín dụng Đầu tư Quy trình quản chia theo hai cấp: cấp chi nhánh cấp hội sở Thông thường Chi nhánh thực bước thẩm định sơ yêu cầu chủ đầu tư hòan thiện hồ sơ duyệt vay, ký hợp đồng tín dụng, giải ngân thu nợ thực báo cáo định kỳ lên hội sở Hội sở thực bước duyệt vay cuối, xếp bố trí nguồn có đề nghị giải ngân, chuyển trả nợ cho Bộ Tài Quy trình quản vận dụng theo quy trình quản dự án tín dụng đầu tư chung NHPT Quy trình bộc lộ số hạn chế sau: Quy trình tín dụng đầu tư chung cho tất ngành, quy định cụ thể cấp nước, đặc biệt định mức ngành, gây khó khăn trình thẩm định, duyệt vay lại áp dụng quy chế nguồn vốn khác văn quy định cụ thể Công tác quản theo dựa vào quy trình tương tự làm lĩnh vực khác lĩnh vực diễn gần Quản dự án không theo chuyên môn cán mà theo địa giới hành chính: cán giao quản nhiều tỉnh, dự án phát sinh địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản cán bộ, cho dù dự án cà phê, cao su hay dự án cấp nước Điều làm giảm chuyên sâu quản dự án cán Một cán chuyên quản Hội Sở có nhiều đầu mối liên lạc chi nhánh đầu mối không cố định, phân nhiệm công việc Lãnh đạo chi nhánh Điều khiến việc theo dõi dự án gặp nhiều khó khăn khó kết nối Các cán quản dự án đến từ nhiều mảng chuyên môn nên kiến thức chuyên sâu cấp nước thường yếu có điều kiện cập nhật thông tin Hồ sơ luân chuyển qua ban nghiệp vụ không xem xét đồng thời Điều khiến tiến độ xử hồ sơ bị chậm, đặc biệt Hội Sở tiếp nhận toàn dự án từ chi nhánh gửi về, nhiều cán quản tới 50 dự án dự án tình trạng cần ưu tiên hàng đầu Ngoài ra, phận quản chuyên biệt, nên thông thường dự án quản đơn lẻ, kế hoạch Cán phụ trách dự án mang tính thời vụ, công việc phát sinh xử lý, định hướng tầm nhìn trước cho công việc Các dự án xếp, phân loại không đồng bộ, khó tìm kiếm chiết suất số liệu Các cán không phân công nhiệm vụ cách rõ ràng luân chuyên công việc theo năm làm cho trình theo dõi giám sát dự án bị ngắt quãng Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Đối với nguồn vốn ODA đặc biệt Hiện NHPT thực quản 04 Chương trình dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn ODA (Chương trình cấp nước đô thị Việt Nam Chương trình cấp nước Đồng sông Hồng WB tài trợ, Quỹ Quay vòng cấp nước Phần Lan, Chương trình cấp nước Đồng sông Cửu Long) với tổng nguồn vốn xấp xỉ 4.600 tỷ đồng Triển khai, NHPT thành lập BQL Chương trình với Giám đốc BQL Phó Tổng NHPT, thành viên BQL lãnh đạo ban nghiệp với vài cán chuyên quản từ Ban Quản Vốn nước (quản trực tiếp nguồn ODA) Các chương trình có tư vấn hỗ trợ để xây dựng sổ tay quản Hạn chế gặp phải BQL Chương trình/dự án gồm có: Lãnh đạo thành viên cán kiêm nhiệm, bên cạnh nhiệm vụ BQL Chương trình tham gia nghiệp vụ khác Ban chuyên môn nên gần đóng góp cho sách trình hoạt động BQL Chương trình Phần lớn công việc Chuyên quản BQL Vốn nước nghiên cứu báo cáo lên Lãnh đạo Ban tự triển khai mà không nhận hỗ trợ ý kiến chuyên môn từ ban nghiệp vụ liên quan Các cán chuyên quản với chuyên môn kinh tế ngoại ngữ dường có phần hạn chế kỹ thuật cấp nước, vốn đặc thù chương trình dự án Tiếp nhận dự án, chuyên quản phải xin ý kiến ban nghiệp vụ thường nhiều thời gian Khi yếu tố hình thành tổng mức đầu tư dự án thay đổi ngày quy trình thẩm định kéo dài nhiều tháng trước có kết cuối cùng, điều gây nhiều ảnh hưởng đến tính xác công tác thẩm định giá sau Chuyên quản thụ động quản dự án địa bàn đầu tư dự án xa, chưa có chế giám sát linh hoạt báo cáo giải ngân thu nợ gửi lên hàng tháng Mỗi BQL dự án có sổ tay quản riêng, lập dựa quy định Nhà tài trợ Và thông thường áp dụng cho chương trình dự án khác Và thân đơn vị tư vấn xây dựng sổ tay quản đủ thời gian để hiểu rõ quy trình vận hành NHPT, để đánh giá có hỗ trợ với thực tế triển khai ngân hàng Các nguồn ODA với ưu đãi vốn, thời gian vay lại chưa chặt chẽ pháp tạo kẽ hở cho chủ đầu tư chiếm dụng vốn, sử dụng vốn sai mục đích, làm ý nghĩa dòng vốn ODA Hơn thế, nguồn thường yêu cầu mức độ tài sản bảo đảm thấp (thông thường tài sản hình thành từ vốn vay với tính khoản thấp), làm tăng yếu tố rủi ro cho công tác quản nguồn ODA Bên cạnh đó, điểm yếu khác chế lương cho cán chưa hợp rào cản giữ chân cán làm việc lâu dài Cơ chế trả lương theo quy định nhà nước dựa hệ số bậc lương đa thấp so với ngân hàng khác Trong tương lai cải thiện chế lương này, khó đảm bảo động lực cho cán làm việc lâu dài Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Từ thách thức, hạn chế từ nội thân doanh nghiệp, cần có cải tổ quy cách xây dựng ban quản Chương trình, nhân cần rà soát đảm bảo chuyên môn, phân quyền quan trọng phải tạo điều kiện gắn kết ổn định với công việc, nắm công việc hàng ngày Đây sở hình thành nên BQL chuyên trách, có chế hoạt động riêng làm hạt nhân mở rộng cho hình quản Quỹ ngành nước quốc gia Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc III ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG BAN QUẢN CHUYÊN TRÁCH Sơ đồ tổ chức Để tối ưu hóa hoạt động, BQL chuyên trách hoạt động giống ngân hàng thu nhỏ nơi bước triển khai dự án gắn kết, tập trung BQL chuyên trách có đủ nhân tương ứng cho nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quy trình dự án cấp nước Cụ thể: Trong thời gian đầu vận hành BQL Chương trình, có đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, thực nhiệm vụ nâng cao lực cho BQL Chương trình Phân nhiệm rõ ràng thành viên BQL BQL hoạt động phân nhóm chức năng: Nhóm điều hành, Nhóm chức Nhóm hỗ trợ Nhóm điều hành: Giám đốc BQL Chương trình:  Quản chung hoạt động Chương trình; Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 10 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế   Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Định hướng phê duyệt kế hoạch hoạt động, quản thực Chương trình; thực việc định duyệt vay dự án; giải ngân, thu nợ, gia hạn nợ, đạo thực giải pháp tín dụng, phương án khoanh nợ, xóa nợ, bán nợ, định xử Tài sản bảo đảm tiền vay Dự án; Chỉ đạo quản giám sát việc sử dụng vốn tín dụng hoàn trả vốn cho nhà tài trợ, phủ, nhà đầu tư tài tham gia quỹ đầu tư ngành nước Cán điều phối dự án:   Tham mưu cho Giám đốc BQLCT việc định để thực hoạt động Chương trình; Điều hành công việc liên quan tới hoạt động Chương trình theo ủy quyền Giám đốc BQLCT; Quản lý, điều phối nhân BQLCT;   Rà soát kế hoạch hoạt động BQL Chương trình, phụ trách báo cáo từ cán chức năng, tổng hợp hoạt động BQL Chương trình để báo cáo lên lãnh đạo BQL Nhóm chức năng: Cán Tín dụng:     Soạn thảo hướng dẫn nội dung liên quan tới quy trình tín dụng đảm bảo phù hợp yêu cầu Chương trình; Thực đánh giá lực chủ đầu tư phục vụ bước thẩm định duyệt vay; Tổng hợp vướng mắc trình giải ngân, thu nợ; lập giải pháp, đề xuất lên nhóm điều hành Tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn; tổng hợp, rà soát việc bố trí kế hoạch giải ngân, kế hoạch trả nợ; Cán Kinh tế xây dựng:     Thực phân tích tài dự án cấp nước, cấu nguồn vốn, đánh giá tính hợp giả định đầu vào tính toán Chủ đầu tư, xác định tính hợp Tổng mức Đầu tư đề xuất điều kiện vay cho Giám đốc BQL Tham gia đánh giá tính hợp hồ sơ nghiệm thu khối lượng, đề nghị giải ngân từ phía chủ đầu tư, làm sở định cho Giám đốc BQL Theo dõi việc triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp khía cạnh kinh tế xây dựng Dự án Soạn thảo hướng dẫn liên quan đến thẩm định phương án tài cho dự án cấp nước Kỹ sư cấp nước: Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 11 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế   Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Soạn thảo hướng dẫn liên quan đến đánh giá kỹ thuật cấp nước: tiêu chuẩn áp dụng công trình xử hệ thống cấp nước, yêu cầu thiết kế mạng lưới, đảm bảo đáp ứng điều kiện Chương trình Thẩm định kỹ thuật dự án cấp nước: phương án công nghệ, thiết kế sở, thiết kế chi tiết dự án Nhóm hỗ trợ: Kế toán:     Bảo đảm việc tuân thủ quy trình, hướng dẫn rút vốn, giải ngân thu nợ thực quản tài Chương trình; Hệ thống hóa theo dõi quy trình quản dòng tiền, soạn thảo mẫu biểu kế toán; Thực thủ tục rút vốn TKĐB; đảm bảo đáp ứng đủ nguồn trình giải ngân Dự án thuộc Chương trình; Quản số giải ngân, thu nợ (gồm gốc, lãi số phí cho vay lại) với số dư tài khoản đặc biệt, đề xuất nguồn để chuyển trả nhà tài trợ thiếu hụt; Phiên dịch: Xuất phát từ việc Quỹ Đầu tư ngành nước hợp chủ yếu từ nguồn ODA, với nhiều nhà tài trợ, bên cạnh việc yêu cầu trình độ ngoại ngữ chuẩn mực thành viên BQL, có thêm phận phiên dịch với mục đích thực nghiệp vụ văn phòng, trao đổi thông tin với bên liên quan Ưu điểm hình quản chuyên trách:       Phân nhiệm rõ ràng chức thành viên tham gia, dựa điểm mạnh chuyên môn cán Tăng cường khả trao đổi thành viên, môi trường làm việc theo nhóm, tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn trình làm việc Các dự án quản tập trung, rút ngắn thời gian so với hình hoạt động thông thường NHPT Các cán quản có điều kiện nghiên cứu sâu trình làm việc để đúc rút kinh nghiệm, rút ngắn trình làm việc Hoạt động quản có quy trình chung nhất, quy định cụ thể Sổ tay, tạo khách quan thống quy trình quản Các nhà tài trợ chủ đầu tư dự án sớm tìm tiếng nói chung có quy trình cho hoạt động vay vốn, không phân biệt nguồn vay ADB, WB, AFD hay Phần Lan Tinh giảm máy quản cho chương trình cấp nước ngân hàng Hiện việc tách biệt nguồn, BQL Chương trình vừa gây thiếu hụt nhân sự, đồng thời lãng phí nguồn lực cho việc xây dựng sổ tay riêng đồng thời không tìm tiếng nói chung để học hỏi kinh nghiệm ban quản Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 12 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế   Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Các cán chuyên quản chịu trách nhiệm cao phần công việc đảm nhận, phối hợp với thành viên khác nhóm đồng thời tự định hướng hoạt động cách tự lên kế hoạch quản cho thân, đẩy nhanh tiến độ công việc Khi Quỹ đầu tư ngành nước thức vào hoạt động, hoàn toàn phát triển ban quản quy lớn dựa hạt nhân ban quản chuyên trách thời Các ưu nhược điểm trình vận hành, kinh nghiệm học hỏi, phối hợp điều phối nhân yếu tố đảm bảo thành công cho hình quản Xây dựng Kế hoạch triển khai Thành lập BQL Chương trình (3 tháng đầu tiên)       Rà soát nhân toàn hệ thống, xác định nhân phù hợp với chuyên môn yêu cầu (Tín dụng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật nước, kế toán, phiên dịch) Riêng với nhân kỹ thuật nước phiên dịch thuê tuyển từ bên Rà soát cán có kinh nghiệp quản dự án, phân nhiệm vai trò điều phối Giao lãnh đạo ban nghiệp vụ (Ban Vốn nước Ban Tín dụng) làm Giám đốc BQL Quyết định thành lập BQL Chương trình, danh sách cán bộ, chức năng, ngày hoạt động thức Chính thức hóa chức cán có chế trả lương riêng để tạo động lực làm việc gắn bó cán Xây dựng phòng làm việc quy chuẩn, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho BQL Chương trình Quá trình Tương tác (2 tháng)    Các thành viên đảm nhận vai trò mảng chức theo phân nhiệm, xác định chức chưa phù hợp Đánh giá lực cán thông qua phiếu khảo sát: mảng nghiệp vụ cán cần đào tạo (liệt kê theo thứ tự ưu tiên) BQL Chương trình thuê tuyển đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu đào tạo nâng cao lực, có chuyên gia thể chế, đấu thầu nghiệp vụ cấp nước Trong giai đoạn này, Tư vấn nghiên cứu thực trạng quản vận hành dự án cấp nước NHPT; phối hợp nghiệp vụ phòng ban Trao đổi nghiệp vụ với cán NHPT để tìm hiểu quy trình, điểm hạn chế cần khắc phục hệ thống Xây dựng cẩm nang Quản (2 tháng)  Tháng 1: Trên sở phân tích chẩn đoán thu giai đoạn tương tác, Tư vấn phối hợp với BQL dự thảo mẫu chuẩn cho quy trình hoạt động: thẩm định duyệ vay, giải ngân, thu nợ; quy trình giám sát đấu thầu Chủ đầu tư công tác báo cáo theo dõi dự án Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 13 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế  Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Tháng Gửi phòng ban chuyên môn NHPT thực đánh giá, cho ý kiến để hoàn thiện tài liệu quy trình Triển khai họat động (tối thiểu tháng): Chính thức ban hành cẩm nang chương trình tới chi nhánh NHPT thông báo cho vay gửi Chủ đầu tư Tiếp nhận thẩm định dự án đầu tiên, phối hợp với chi nhánh thực rà soát theo Cẩm nang, điểm cần hoàn thiện triển khai thực tế Hoàn thiện Cẩm nang cần Xây dựng chương trình đào tạo với tham gia nòng cốt thành viên BQL, đảm bảo sau kết thúc nhiệm vụ tư vấn, BQL chủ động triển khai chương trình đào tạo tương tự cho quy trình nhân chi nhánh Triển khai công tác ký hợp đồng tín dụng, giải ngân, phân quyền cho Lãnh đạo chi nhánh thực nghiệp vụ Định kỳ đột xuất, BQL Chương trình triển khai chuyến công tác tới vùng dự án để nắm thông tin, đánh giá tình hình hoạt động dự án khả trả nợ Đơn vị Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực đào tạo chỗ cho cán BQL Chương trình nghiệp vụ cụ thể: thẩm định, đấu thầu, giải ngân báo cáo … Ngừng hoạt động Do phạm vị cho vay rộng khắp, đợt dự án không đồng thời, nên BQL Chương trình thực hoạt động chuyển giao dự án sau kết thúc đợt giải ngân cuối Chi nhánh NHPT vùng dự án tiếp nhận công tác quản lý, thu nợ lãi nợ gốc có báo cáo định kỳ gửi NHPT Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 14 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc IV KẾT LUẬN Xây dựng hình làm việc theo nhóm hợp lý, đạt hiệu cao không đảm bảo phát triển toàn diện lực cán bộ, tạo gắn kết thành viên sâu xa hướng đến tối ưu cho hoạt động BQL Chương trình Định hướng phát triển cấp nước quốc gia với mục tiêu mở rộng tỷ lệ bao phủ nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước đặt yêu cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư Việc trước đón đầu không cho huy động nguồn mà tối ưu hóa hoạt động quản quỹ đầu tư định hướng hợp cho tương lai Trước yêu cầu đó, hợp Quỹ đầu tư ngành nước, thực quản theo hình tập trung với cán chuyên trách không mang đến lợi ích cho nội với thành viên BQL mà đảm bảo lợi ích cho nhiều bên liên quan, từ chi nhánh NHPT, công ty cấp nước đến nhà tài trợ Như vậy, thay đổi cần thiết định hướng đắn cho thay đổi yếu tố định cho thành công Đó ý nghĩa môn học Quản trị hành vi tổ chức, hi vọng rằng, với môn học khác Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, học viên Chương trình thu lượm nhiều kiến thức quý báu, tìm thấy nhiều hội cho phát triển thân cải tổ doanh nghiệp, đem lại lợi ích chung cho tổ chức thân Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 15 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị Hành vi Tổ chức (2005) Xuất lần Tác giả McShane, S.L Von Glinow, M.A Nhà xuất McGraw Hill Hành vi Tổ chức Nguyễn Hữu Lâm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ chí Minh Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 định hướng chương trình cấp nước Đô thị - Khu công nghiệp Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2050 Sổ tay Tín dụng Đầu tư 2009 Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sổ tay Chương trình cấp nước đô thị Việt Nam WB - 2009 Sổ tay Quỹ Quay vòng cấp nước Phần Lan - 2008 Các bước thành lập đội theo hình Tuckman http://www.12manage.com/methods_tuckman_stages_team_development.html Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 16 [...]... quy trình quản Các nhà tài trợ và chủ đầu tư dự án sớm tìm được tiếng nói chung do chỉ có một quy trình duy nhất cho hoạt động vay vốn, sẽ không phân biệt nguồn vay là ADB, WB, AFD hay Phần Lan Tinh giảm bộ máy quản cho các chương trình cấp nước tại ngân hàng Hiện tại việc tách biệt các nguồn, các BQL Chương trình vừa gây thiếu hụt nhân sự, đồng thời lãng phí nguồn lực cho việc xây dựng các sổ... cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư Việc đi trước đón đầu không chỉ cho huy động nguồn mà cả tối ưu hóa hoạt động quản các quỹ đầu tư sẽ là một định hướng hợp cho tương lai Trước những yêu cầu đó, hợp nhất Quỹ đầu tư ngành nước, thực hiện quản theo hình tập trung với các cán bộ chuyên trách không chỉ mang đến các lợi ích cho nội tại với các thành viên BQL mà còn đảm bảo các lợi ích cho nhiều... Khi Quỹ đầu tư ngành nước chính thức đi vào hoạt động, hoàn toàn có thể phát triển một ban quản quy lớn dựa trên hạt nhân là ban quản chuyên trách hiện thời Các ưu nhược điểm trong quá trình vận hành, những kinh nghiệm học hỏi, sự phối hợp điều phối nhân sự sẽ là các yếu tố đảm bảo thành công cho hình quản mới 3 Xây dựng Kế hoạch triển khai Thành lập BQL Chương trình (3 tháng đầu tiên)... Hữu Lâm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ chí Minh 3 Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 về định hướng chương trình cấp nước Đô thị - Khu công nghiệp Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2050 4 Sổ tay Tín dụng Đầu tư 2009 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5 Sổ tay Chương trình cấp nước đô thị Việt Nam WB - 2009 6 Sổ tay Quỹ Quay vòng cấp nước Phần Lan - 2008 7 Các bước thành lập đội theo hình Tuckman tại http://www.12manage.com/methods_tuckman_stages_team_development.html... chính phủ, các nhà đầu tư tài chính tham gia quỹ đầu tư ngành nước Cán bộ điều phối dự án:   Tham mưu cho Giám đốc BQLCT trong việc ra quyết định để thực hiện các hoạt động của Chương trình; Điều hành các công việc liên quan tới hoạt động của Chương trình theo ủy quyền của Giám đốc BQLCT; Quản lý, điều phối nhân sự của BQLCT;   Rà soát các kế hoạch hoạt động của BQL Chương trình, phụ trách các báo... Nội tế Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc IV KẾT LUẬN Xây dựng một hình làm việc theo nhóm hợp lý, đạt hiệu quả cao không chỉ đảm bảo sự phát triển toàn diện năng lực của cán bộ, tạo sự gắn kết giữa các thành viên và sâu xa hơn hướng đến sự tối ưu cho mọi hoạt động của BQL Chương trình Định hướng phát triển cấp nước quốc gia với mục tiêu mở rộng tỷ lệ bao phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước đặt... dự án Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 13 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế  Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Tháng 2 Gửi các phòng ban chuyên môn tại NHPT thực hiện đánh giá, cho ý kiến để hoàn thiện các tài liệu quy trình Triển khai họat động (tối thiểu 5 tháng): Chính thức ban hành cẩm nang chương trình tới các chi nhánh NHPT và thông báo cho vay gửi các Chủ... cường khả năng trao đổi giữa các thành viên, môi trường làm việc theo nhóm, tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong quá trình làm việc Các dự án được quản tập trung, rút ngắn thời gian so với hình hoạt động thông thường của NHPT Các cán bộ quản có điều kiện nghiên cứu sâu quá trình làm việc để đúc rút kinh nghiệm, rút ngắn quá trình làm việc Hoạt động quản có quy trình chung nhất, được quy... định các dự án đầu tiên, phối hợp với chi nhánh thực hiện rà soát theo Cẩm nang, các điểm cần hoàn thiện khi triển khai thực tế Hoàn thiện Cẩm nang nếu cần Xây dựng chương trình đào tạo với sự tham gia nòng cốt của các thành viên BQL, đảm bảo sau khi kết thúc nhiệm vụ tư vấn, BQL sẽ chủ động triển khai các chương trình đào tạo tương tự cho các quy trình mới và các nhân sự chi nhánh Triển khai các công... học hỏi kinh nghiệm giữa các ban quản Quản trị Hành vi Tổ chức Ngô Trường Giang - Lớp GaMBA - M0310 12 Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà Nội tế   Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc Các cán bộ chuyên quản chịu trách nhiệm cao về phần công việc mình đảm nhận, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm đồng thời cũng tự định hướng hoạt động bằng cách tự lên kế hoạch quản cho bản thân, đẩy nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình ban quản lý chuyên trách – tối ưu hóa hoạt động cho vay các chương trình cấp nước tại ngân hàng phát triển việt nam, Xây dựng mô hình ban quản lý chuyên trách – tối ưu hóa hoạt động cho vay các chương trình cấp nước tại ngân hàng phát triển việt nam, Xây dựng mô hình ban quản lý chuyên trách – tối ưu hóa hoạt động cho vay các chương trình cấp nước tại ngân hàng phát triển việt nam, Phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên BQL, Xây dựng Kế hoạch triển khai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay