DỰ THẢO PHƯƠNG án CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY

19 193 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:07

MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ: GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TOÀN CẦU TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC *** Hà nội- 6/2011 ĐỀ BÀI QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ Bạn phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức bạn làm việc Hãy xác định doanh nghiệp/tổ chức bạn, có vấn đề hay hội liên quan đến chủ đề môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp mang tính thực tiễn dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức? Báo cáo trình bày dự án đổi cần xây dựng theo cấu trúc sau: Cung cấp thông tin cô đọng doanh nghiệp/tổ chức bạn Phát triển tầm nhìn đổi mới: Giải thích cần thay đổi một lĩnh vực lĩnh vực hành vi tổ chức người cần tham gia thay đổi vào lúc này? Phân tích sâu vấn đề hành vi tổ chức: Phân tích trọng tâm vào một số lĩnh vực môn học hành vi tổ chức mà bạn thấy có vấn đề hay hội cần thay đổi doanh nghiệp hay tổ chức bạn Bạn khai thác chủ đề theo gợi ý sau: Phong cách lãnh đạo: nhiều nhà phân tích nhấn mạnh khác biệt quản lý lãnh đạo Ứng dụng doanh nghiệp/tổ chức bạn, phân tích xem xét phong cách lãnh đạo có khác biệt với quản lý không? Bạn cần diễn giải cụ thể ứng dụng khái niệm, lý thuyết làm sở Văn hóa doanh nghiệp: coi yếu tố chiến lược cho việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Bạn xác định đặc điểm văn hóa doanh nghiệp/tổ chức bạn, phân tích một cách biện chứng để dẫn dắt đến đề đạt đổi cần thiết giúp tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp/tổ chức bạn thông qua văn hóa doanh nghiệp Quyền lực xung đột : hai yếu tố gắn liền tổ chức hữu ích phá hủy một tổ chức Bạn xác định nguồn quyền lực xung đột doanh nghiệp/tổ chức bạn Phân tích biện chứng đề giải pháp thực tế Động viên khuyến khích nhân viên làm việc: Bạn phân tích vấn đề hay hội động viên khuyến khích nhân viên làm việc xác định, quan sát bình luận trạng thái độ, lực nhân viên doanh nghiệp/tổ chức bạn Phát triển đề xuất có giá trị: Các ý tưởng, sáng kiến đổi bạn cần diễn giải cụ thể, ý tưởng, sáng kiến quan trọng cho doanh nghiệp/tổ chức bạn? Xác định bước hành động chi tiết cụ thể cho dự án đổi bạn: Thời gian thực dự án đổi bao lâu? Cần tham gia? Như nào? Xác định giai đoạn thực then chốt? PHẦN TRÌNH BÀY Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ TÊN ĐỀ TÀI LỰA CHỌN : DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ: GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TOÀN CẦU TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ MỤC LỤC Trang MỤC LỤC NỘI DUNG 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Hồ sơ pháp lý : 1.3 Tổ chức nhân lực công ty: 1.4 Quản lý giao việc, đánh giá hiệu làm việc cá nhân nhóm làm việc công ty: 2.1.1- Sơ đồ quan hệ công việc: .8 2.1.2- Thông tin giao việc : 2.1.3- Mục tiêu hoàn thành công việc cá nhân nhóm 2.1.4 - Những yếu tố đảm bảo thành công công việc: .10 2.1.5 - Đánh giá hiệu công việc ghi nhận: 10 1.5 Những tồn chủ yếu yêu cầu, mục tiêu cải tiến nâng cao hiệu quản lý : Giao việc, đánh giá hiệu làm việc cá nhân nhóm tổ chức TOMECO 10 1.6 Trang bị kiến thức kỹ cần thiết cho lãnh đạo cấp tổ chức 13 3.1.1 - Tìm hiểu nắm vững tháp nhu cầu Maslow 13 1.7 Tuyên truyền vận động cho toàn thể cán bộ nhân viên 14 1.8 Rà soát lại tổ chức, tiêu chuẩn hóa cán bộ tái cấu tổ chức .14 1.9 - Rà soát cải tiến quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 15 1.10 - Tăng cường trang bị sở vật chất phương tiện làm việc: .15 1.11 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công việc 15 1.12 Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết đạt chuẩn mực văn hóa cao 16 1.13 Xây dựng quy trình làm việc , kế hành động cụ thể chu kỳ đánh giá lại công tác cải tiến .16 Trang bị kiến thức kỹ cần thiết cho lãnh đạo cấp tổ chức 17 Rà soát lại tổ chức, tiêu chuẩn hóa cán bộ tái cấu tổ chức 17 Rà soát cải tiến quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 17 Tăng cường trang bị sở vật chất phương tiện làm việc: .17 Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết đạt chuẩn mực văn hóa cao 17 Vận hành chạy thử hệ thống 17 Xây dựng quy trình làm việc , kế hành động cụ thể chu kỳ đánh giá lại công tác cải tiến .17 NỘI DUNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TOÀN CẦU [1] 1.1.Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu - thành lập phát triển sở tiền thân Trung tâm xưởng điện chuyên ngành; Năm 2000 công ty TNHH Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ điện Toàn Cầu thức thành lập đến năm 2008 chuyển đổi thành công ty cổ phần cổ phần điện Toàn Cầu Để trì phát triển ngày bền vững với thương hiệu “TOMECO” Công ty không ngừng đầu tư phát triển, năm 2004 tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất diện tích 10.000m2 cụm công nghiệp Ngọc Liệp Quốc Oai, Hà Nội Hiện công ty có một nhà máy sản xuất với dây chuyền thiết bị kỹ thuật công nghệ hoàn chỉnh, đủ điều kiện đáp ứng kịp thời sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, số lượng lớn chủng loại phức tạp Từ năm 2005 công ty thức vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 đến 2009 hệ thống quản lý chất lượng công ty cũng công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Kế thừa truyền thống bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trưởng thành, TOMECO một tập thể đoàn kết vững mạnh, có đông đảo cán bộ kỹ sư đội ngũ công nhân có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, trang bị đầy đủ phương tiện lao động chế tạo thành công nhiều thiết bị công nghiệp phục vụ cho ngành: Xây dựng, công nghiệp hóa chất, thực phẩm, khai thác chế biến nông sản, khoáng sản Sản phẩm “ Quạt công nghiệp, thiết bị công nghiệp thiết bị xử lý môi trường” mang nhãn hiệu "TOMECO" phục vụ rộng khắp tỉnh thành Việt Nam như: Dự án cải tạo môi trường VIDAMCO; Dự án thông gió hầm bơm cho nhà máy nước Cáo Đỉnh, NM nước Nam Dư, công trình thủy điện Thác Bà ; Tổng công ty Prime; Tổng công ty LILAMA; Viện Nghiên cứu Cơ Khí; Viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch; Viện VLXD ; nhà máy xi măng: X78, X77, Xi măng cosevco Đà Nẵng, Xi măng Sài Sơn, Xi măng Sài Gòn ; Các trung tâm hóa nghiệm: NM Z113, Z111, Z159 Sản phẩm TOMECO không đáp ứng kịp thời cho đơn vị nước mà đem lại hài lòng cho công ty liên doanh, công ty nước Việt Nam bước hội nhập, phát triển cùng WTO ( sản phẩm xuất khẩu qua một số nước như: Australia, Cuba, Lào, Hàn Quốc, Malayxia, LB Đức, Trung Quốc ) 1.2.Hồ sơ pháp lý : 1.2.1 - Đăng ký kinh doanh: - Tên công ty viết tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TOÀN CẦU Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ -Tên công ty viết tiếng Anh: TOAN CAU MECHANIC -ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY -Tên công ty viết tắt: TOMECO.,JSC -Địa trụ sở chính: Số nhà 86, Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, Quận ThanhXuân, thành phố Hà Nội - Nhà máy sản xuất: TOMECO ANKHANG -Cụm công nghiệp Ngọc Liệp Huyện Quốc Oai - Thành Phố - Hà Nội *Điện thoại: 043 563 1130 * Fax: 043 563 3980 Website: www.tomeco.vn Email: toancau@tomeco.vn - Ngành nghề kinh doanh: • Thiết kế chế tạo Quạt công nghiệp, thiết bị xử lý môi trường, thông gió, lọc bụi thiết bị chế biến nông sản • Sản xuất lắp ráp sửa chữa thiết bị điện, nông nghiệp, công nghiệp • Tư vấn công nghệ, chế tạo, lắp đặt thiết bị cho công trình xử lý nước xử lý môi trường công nghiệp dân dụng; • Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách xe ô tô; • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh • Kinh doanh bất động sản 1.2.2 - Lo go Thương hiệu được bảo hộ sở hữu trí tuệ: 1.3.Tổ chức nhân lực công ty: Trình độ học vấn STT Đơn vị Bài tập cá nhân thi hết môn Số người Thạc Đại Cao Trun Công sỹ học đẳng g cấp nhân Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 01 Hội đồng quản trị 04 02 Ban giám đốc 02 03 Văn Phòng kinh doanh 14 01 03 02 08 03 03 02 02 02 06 04 02 02 02 17 34 17 24 41 25 NHÀ MÁY 03 Phòng TCKHKT 12 04 Phòng Quản lý sản xuất 10 nhà máy 05 Các Tổ sản xuất Tổng Bài tập cá nhân thi hết môn 68 110 19 Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TẠI TOMECO 1.4.Quản lý giao việc, đánh giá hiệu làm việc cá nhân nhóm làm việc công ty: 2.1.1- Sơ đồ quan hệ công việc: Công việc triển khai TOMECO nhằm để phục vụ mục đích: Thực nghĩa vụ với nhà nước Sản xuất kinh doanh Phục vụ cho sản xuất kinh doanh Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ nhân viên Đầu tư sở vật chất trang thiết bị sản xuất Đầu tư phát triển bền vững, ổn định lâu dài cho thương hiệu TOMECO Vì , công việc người cùng quan tâm chia sẻ lo lắng cũng triển khai tích cực, chủ động nhiều cấp độ vị trí khác nhau, thể sơ đồ hình Hình 1- Sơ giao việc theo khảo sát trạng TOMECO Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ Thực chất theo lý thuyết quản trị hành vi tổ chức mô hình mang tính chất mô hình dạng tháp hình chóp, nghĩa là : •Ưu điểm: -Tập trung quyền lực, -Hạn chế sai sót chủ quan trình độ -Công khai thông tin • Nhược điểm: -Hệ thống tập trung quan liêu qua nhiều tâng lớp nên phản ứng chậm chạp với tình -Tạo nhiều áp lực giả - một việc có nhiều người nhắc đến áp lực nhiều cấp đạo đến người thực -Chồng chéo, khó theo dõi đánh giá -Thiếu tính chủ động sáng tạo mỗi cá nhân 2.1.2- Thông tin giao việc : Trong hoàn cảnh một cá nhân công ty nhận công việc nhiều hình thức: - Yêu cầu trực tiếp từ lãnh đạo, đồng nghiệp - Bằng email, điện thoai - Các văn thị 2.1.3- Mục tiêu hoàn thành công việc cá nhân nhóm Các cá nhân nhóm làm việc công ty tiến hành thực hoàn thành công việc mục tiêu sau: -Nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ để đảm bảo thu nhập -Hoàn thành theo yêu cầu đôn đốc nhắc nhở lãnh đạo -Đồng nghiệp liên quan thúc giục -Hứng thú hoàn thành công việc Bài tập cá nhân thi hết môn Page QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 2.1.4 - Những yếu tố đảm bảo thành công công việc: Để hoàn thành công việc, cá nhân nhóm dựa vào: -Năng lực trình độ người lãnh đạo tập thể -Năng lực, trình độ tay nghề cảu cá nhân nhóm -Sự hướng dẫn bảo kiểm soát gắt gao lãnh đạo, đồng nghiệp -Sư may mắn 2.1.5 - Đánh giá hiệu công việc ghi nhận: Nhìn chung tiêu đánh giá bị bị trùng lặp tiêu, mang nhiều định tính cảm tính chưa đảm bảo công rõ ràng thiếu kịp thời Hiện nề nếp đánh giá hiệu làm việc nhân viên, tổ nhóm cũng chưa trì thường xuyên liên tục, tài liệu ghi chép kết đánh giá cũng lưu giữ thiếu hệ thống Kết đánh giá xảy chủ yếu để phục vụ để : -Xem xét lương trách nhiệm hàng tháng -Bình xét hưởng một số chế độ đãi ngộ -Thưởng vào dịp năm Nghĩa kết đánh giá thực chất phục vụ chủ yếu lợi ích vật chất thường đơn điệu chưa khai thác hết hiệu công cụ đánh giá , làm lãng phí thời gian cho họp hành tổ chức đánh giá 1.5.Những tồn chủ yếu yêu cầu, mục tiêu cải tiến nâng cao hiệu quản lý : Giao việc, đánh giá hiệu làm việc cá nhân nhóm tổ chức TOMECO Từ khảo sát thực tế đây, tóm tắt bộ lộ yếu kèm mục tiêu việc cải tiến đổi sau: số thứ tự Nội dung Bài tập cá nhân thi hết môn Những tồn tổ chức Mục tiêu cải tiến hành vi tổ chức Page 10 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ Các cá nhân tổ chức Chưa xem xét một cách khoa học đến nhu cầu Nghiên cứu mô hình tháp nhu cầu Maslow tiến tới một thỏa mãn Quản trị công việc Hình thành công việc Tự phát bị động Tích cực chủ động một cách có hệ thống Giao việc Tùy tiện, chưa tính hết đến khả hoàn thành nhân viên Xây dựng định mức công việc, thoản thuận tiến độ thực Theo dõi quản lý công việc Thiếu khoa học, Bỏ sót lãng quên dẫn đến có việc đến lúc hoàn thành hỏi đến sẽ trở thành đối phó kết không cao không đủ thời gian để hoàn thành Hệ thống hóa theo dõi đầy đủ , chi tiết Hỗ trợ thực công việc Không chủ động theo kế hoạch xem xét trước, thiếu đào tạo kỹ năng, mục tiêu đặt thiếu rõ ràng nên khó thực Thực đầy đủ theo trình tự cụ thể Nhân viên thường không hỗ trợ kip thời nên thiếu tự tin để phát triển công việc Đánh giá hiệu công việc Bài tập cá nhân thi hết môn Kém hiệu mô tả, tiêu chí cụ thể rõ ràng nên không định lượng mà thường định tính Đánh giá xác để khuyến khích động viên tinh thần làm việc nhân viên Page 11 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ Môi trường, điều kiện làm việc văn hóa tổ chức Kém động, Có nhiều áp lực quan hệ công việc bị "căng thẳng giả tạo" Nhân viên đùn đẩy trách nhiệm, lảng tránh có dấu hiệu khó khăn Phát sinh nhiều mâu thuẫn, cãi cọ tranh luận nhiều làm việc thiếu hợp tác chia sẻ nội bộ công ty Giảm áp lực không cần thiết Xâgy dựng một môi trường làm việc ngăn nắp , có văn hóa cao 3.3 - Nguyên nhân gây nên những yếu kém, tồn tổ chức Từ phân tích rút nguyên nhân yếu là: -Quản lý giao việc thiếu khoa học, hệ thống quản lý bị "rối" thiếu công cụ phương tiện quản lý đánh giá hiệu -Chưa thực quan tâm đến khoa học tâm lý nhu cầu nhân viên -Chưa xây dựng trì đầy đủ yếu tố văn hóa doanh nghiệp -Lãnh đạo chưa có kỹ quản lý tốt Bài tập cá nhân thi hết môn Page 12 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1.6 Trang bị kiến thức kỹ cần thiết cho lãnh đạo cấp tổ chức 3.1.1 - Tìm hiểu nắm vững tháp nhu cầu Maslow Đặc thù tổ chức tập hợp cá thể người ta có cải tiến tác động đến tổ chưc nghĩa tác động đến cong người cụ thể, trước hết ta xem xét nhu cầu người theo mô hình Hình - Mô hình tháp Maslow Đối với cá cá nhân TOMECO không nằm mô hình nghiên cứu nhiên mỗi trường hợp mỗi nhân mỗi giai đoạn sẽ khác Từ kiến thức thu hoạch người quản lý phải tiến hành đánh giá phân loại nhu cầu khác mỗi thành viên tổ chức 3.1.2 - Tìm hiểu nắm vững mô hình phân tích Force field Lewin Chuyên gia tâm lý xã hội Kurt Lewin xây dựng mô hình phân tích force field để giải thích cách chức hoạt động trình thay đổi Một đặc điểm mô hình force field động lực (driving force) thúc đẩy tổ chức chuyển sang trạng thái công việc Bên cạnh nguồn lực bên một số lãnh đạo công ty tạo động lực tổ chức Động lực làm gia tăng cạnh Bài tập cá nhân thi hết môn Page 13 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ canh phòng ban, bộ phận công ty phát huy tập quán mà lãnh đạo tin tốt Một đặc điểm mô hình Lewin trở lực (restraining force) có xu hướng giữ nguyên trạng Trở lực thường gọi “phản đối thay đổi” xuất hành vi nhân viên cản trở trình thay đổi Sự ổn định có động lực trởlực tương đối cân Để tiến tới một "cải cách" dù nhỏ tổ chức người quản lý cần nắm vững ứng dụng linh hoạt một hình Lewin giúp cho người lãnh đạo chủ động đối phó với tình xảy 3.1.3 - Mở lớp tập huấn với giảng dạy chuyên gia phù hợp với lĩnh vực liên quan: Công ty phải mời chuyên gia, nhà tư vấn giàu kinh nghiệm để hỗ trợ giúp cho việc lập kế hoạch đồng thời giảng dạy tăng cường kiến thức rèn luyện kỹ cần thiết cho người tham gia 1.7 Tuyên truyền vận động cho toàn thể cán nhân viên Để việc cải tiến thành công công ty cần xây dựng một kế hoạch tuyên truyền vận động nhằm mục tiêu: Tăng cường nhận thức, tạo nên đồng thuận tích cực tham gia thành việ tổ chức, khai thác ý tưởng sáng tạo tập thể nhân viên Giảm thiểu kháng cự thực 1.8.Rà soát lại tổ chức, tiêu chuẩn hóa cán tái cấu tổ chức Mục tiêu công việc đánh giá lại nhân lực tổ chức xem có phù hợp với mục tiêu đặt hay không? Muốn người phụ trách cải tiến phải tiến hành ->Lập quy mô nhân lực yêu cầu -> lập tiêu, mô tả công việc vị trí tổ chức cải tiến -> Biên chế -> Đào tạo giao việc Bài tập cá nhân thi hết môn Page 14 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 1.9.- Rà soát cải tiến quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 Các quy trình lạc hậu, có nhiều lỗi vận hành công ty phải tiến hành:  đánh giá lại phù hợp quy trình vận hành  Chỉnh sửa bổ xung quy trình cũ  Ban hành thêm quy trình 1.10 - Tăng cường trang bị sở vật chất phương tiện làm việc: Để tạo điều kiện cho việc quản lý khoa học hiệu quả, nhằm theo dõi sát, đánh giá tình hình ông việc, công ty cần phải : 3.5.1 Trang bị hệ thống máy tính nối mạng LAN kết nối INTERNET đảm bảo thông suốt thời gian làm việc 3.5.2- Thuê viết một phần mềm quản lý giao việc sở mã nguồn mở website nội bộ với đặc tính phần quản lý công việc : - Quản lý thông tin công việc - Báo cáo tiến độ thực công việc - Phân loại tìm kiếm công việc - Xem lịch làm việc cá nhân nhóm - Cảnh báo tiến độ công việc 1.11 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công việc Là một nội dung quan trọng điều ảnh hưởng đến hiệu công việc, tinh thần làm việc nhân viên hiệu kinh tế công ty Việc đánh giá cần lượng hóa tối đa tiêu nhân viên cũng phải đàm phán với nhân viên mục tiêu kết hoàn thành để từ giao nhận viêc người nhân viên sẽ hiểu rõ mục đích yêu cầu cấp độ cho hoàn thành tốt để có hướng phấn đấu cụ thể Bài tập cá nhân thi hết môn Page 15 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 1.12 Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết đạt chuẩn mực văn hóa cao Để làm điều này, lãnh đạo công ty phải : -Tham vấn ý kiến chuyên gia -Xây dựng thành mục tiêu chương trình hành động cụ thể -Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thưcs -Huy động lôi tham gia toàn thể cán bộ nhân viên -Có quy chế xử lý nghiêm khắc tình , động viên khen thưởng kịp thời 1.13 Xây dựng quy trình làm việc , kế hoặc hành động cụ thể chu kỳ đánh giá lại công tác cải tiến Để việc cải tiến đảm bảo thành công, lãnh đạo công ty cần thành lập một ban đổi phụ trách chương trình Ban nằm điều hành trực tiếp giám đốc công ty có chương trình làm việc cụ thể Định kỳ theo thời gian định có họp rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực bổ xung chỉnh sửa cần thiết Bài tập cá nhân thi hết môn Page 16 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ DỰ TRÙ TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN stt Nội dung Trang bị kiến thức kỹ cần thiết cho lãnh đạo cấp tổ chức Tuyên truyền vận động cho toàn thể cán bộ nhân viên Rà soát lại tổ chức, tiêu chuẩn hóa cán bộ tái cấu tổ chức Rà soát cải tiến quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 Dự kiến thời gian thực ( từ tuần thứ đến tuần thứ ) Tuần thứ Tuần thứ đến tuần 12 - ( theo giai đoạn triển khai) Tuần thứ đến hết tuần thứ Tuần thứ đến hết tuần thứ Tuần thứ đến tuần Tăng cường trang bị sở vật chất phương tiện làm việc: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công Tuần thứ đến tuần 10 việc Tuần thứ đến tuần 10 Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết đạt chuẩn mực văn hóa cao Tuần thứ 10 đến hết tuần thứ 12 Vận hành chạy thử hệ thống Xây dựng quy trình làm việc , kế hành động cụ thể chu kỳ đánh giá lại công tác cải tiến Bài tập cá nhân thi hết môn Tuần thứ đến tuần 12 Page 17 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ KẾT LUẬN Công ty cổ phần điện Toàn Cầu một đơn vị có thương hiệu mạnh , có truyền thống lịch sử phát triển lâu năm bước ổn định để xứng đáng một công ty thiết kế chế tạo quạt công nghiệp đứng đầu Việt Nam Ngày nay, đứng trước thách thức cạnh tranh với mong muốn hòa nhập chung với phát triển thị trường giới TOMEO - công ty cổ phần điện Toàn Cầu - cần phải nghiêm túc xem xét yếu để từ có điều chỉnh bổ xung cần thiết Nghiên cứu lập dư thảo phương án cải tiến đổi quản lý giao việc, quản lý công việc hiệu nhân viên nhóm làm việc công ty sở tiếp cận lý thuyết môn học Quản trị Hành vi tổ chức một nội dung cần thiết cho phát triên công ty Quá trình nghiên cứu nguy cơ, thách thức tiềm ẩn đặt kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho ban lãnh đạo công ty Mặc dù nghiên cứu nằm khuôn khổ một tập môn học chắn sơ sài khiếm khuyết Nội dung phương án chưa có phân công rõ ràng tổ chức cũng dự kiến một khoản kinh phí thực đánh giá tổn thất khác xảy v.v hy vọng tin tưởng thông tin tập sẽ góp phần có ích phát triển công ty Nhân dịp xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo , đồng nghiệp công ty cổ phần điện Toàn Cầu giúp có kiến thức giúp có nhiều thông tin để hoàn thành tập Người trình bày Học viên lớp M0310 Lê Quý Khả Tài liệu tham khảo: Bài tập cá nhân thi hết môn Page 18 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ [1] TOMECO - Quy chế tổ chức và hoạt động 2011- Văn bản lưu hành nội [2 ].Bài tập nhóm số và số - Môn học Quản trị Hành vi tổ chức - Nhóm 6-M0310 [3 ].Giáo trình “Quản trị Hành vi Tổ chức” – Tài liệu lưu hành nội Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Đại học Griggs, Hoa kỳ; Bài tập cá nhân thi hết môn Page 19 [...]... CHỨC \ [1] TOMECO - Quy chế tổ chức và hoạt động 2011- Văn bản lưu hành nội bộ [2 ].Bài tập nhóm số 1 và số 2 - Môn học Quản trị Hành vi tổ chức - Nhóm 6-M0310 [3 ].Giáo trình Quản trị Hành vi Tổ chức” – Tài liệu lưu hành nội bộ của Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Đại học Griggs, Hoa kỳ; Bài tập cá nhân thi hết môn Page 19 ... thành công, lãnh đạo công ty cần thành lập một ban đổi mới phụ trách về chương trình này Ban nằm dưới sự điều hành trực tiếp của giám đốc công ty và có chương trình làm việc cụ thể Định kỳ theo những thời gian nhất định có họp rút kinh nghiệm về tổ chức và triển khai thực hiện và bổ xung chỉnh sửa khi cần thiết Bài tập cá nhân thi hết môn Page 16 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 3 DỰ TRÙ TIẾN... chuyển sang trạng thái công việc mới Bên cạnh những nguồn lực bên ngoài như vậy một số lãnh đạo công ty tạo ra động lực ngay trong chính tổ chức của mình Động lực có thể làm gia tăng sự cạnh Bài tập cá nhân thi hết môn Page 13 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ canh giữa các phòng ban, bộ phận của công ty và phát huy những tập quán mới mà lãnh đạo tin là tốt hơn Một đặc điểm nữa trong mô hình của... tập này sẽ góp phần có ích trong sự phát triển của công ty Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo , đồng nghiệp và công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu đã giúp tôi có được kiến thức và giúp tôi có được nhiều thông tin để hoàn thành bài tập này Người trình bày Học viên lớp M0310 Lê Quý Khả Tài liệu tham khảo: Bài tập cá nhân thi hết môn Page 18 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC... - Quản lý thông tin về công việc - Báo cáo tiến độ thực hiện công việc - Phân loại và tìm kiếm công việc - Xem lịch làm việc của từng cá nhân và nhóm - Cảnh báo về tiến độ công việc 1.11 Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá công việc Là một nội dung hết sức quan trọng vì điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tinh thần làm việc của nhân viên và hiệu quả kinh tế của công ty Việc đánh giá cần được... đối với từng nhân viên và cũng có thể phải đàm phán với từng nhân viên về mục tiêu kết quả hoàn thành để ngay từ khi giao nhận viêc người nhân viên sẽ hiểu rõ được mục đích yêu cầu và cấp độ được cho là hoàn thành tốt để có hướng phấn đấu cụ thể Bài tập cá nhân thi hết môn Page 15 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 1.12 Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và đạt chuẩn mực văn hóa cao Để làm được.. .QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 1 Các cá nhân trong tổ chức Chưa được xem xét một cách khoa học đến nhu cầu Nghiên cứu về mô hình tháp nhu cầu Maslow tiến tới một sự thỏa mãn có thể nhất 2 Quản trị công việc Hình thành công việc Tự phát và bị động Tích cực chủ động một cách có hệ thống Giao việc Tùy tiện, chưa tính hết đến khả năng hoàn thành của nhân viên Xây dựng các định mức công việc,... - công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu - cần phải nghiêm túc xem xét những yếu kém của mình để từ đó có những điều chỉnh bổ xung cần thiết Nghiên cứu lập dư thảo phương án cải tiến đổi mới về quản lý giao việc, quản lý công việc hiệu quả đối với nhân viên và nhóm làm việc của công ty trên cơ sở tiếp cận lý thuyết của môn học Quản trị Hành vi tổ chức là một nội dung cần thiết cho sự phát triên của công. .. lực yêu cầu -> lập các chỉ tiêu, mô tả công việc của từng vị trí trong tổ chức cải tiến -> Biên chế -> Đào tạo và giao việc Bài tập cá nhân thi hết môn Page 14 QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC \ 1.9.- Rà soát cải tiến các quy trình của hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 Các quy trình hiện tại có thể lạc hậu, có nhiều lỗi khi vận hành vì vậy công ty phải tiến hành:  đánh giá lại sự phù... những nguyên nhân của sự yếu kém đó là: -Quản lý giao việc thiếu khoa học, hệ thống quản lý bị "rối" thiếu những công cụ và phương tiện quản lý đánh giá hiệu quả -Chưa thực sự quan tâm đến khoa học tâm lý về nhu cầu của nhân viên -Chưa xây dựng và duy trì được đầy đủ các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp -Lãnh đạo chưa có được kỹ năng quản lý tốt Bài tập cá nhân thi hết môn Page 12 QUẢN TRỊ HÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ THẢO PHƯƠNG án CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY, DỰ THẢO PHƯƠNG án CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY, DỰ THẢO PHƯƠNG án CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay