số vô tỉ căn bậc hai

21 118 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:07

TRNG THCS VN LANG LP 7C Giỏo viờn: Nguyn Th Ng TRNG THCS VN LANG LP 7C Giỏo viờn: Nguyn Th Ng Kiểm tra cũ * Thế số hữu tỉ? * Viết số sau dới dạng bình phơng số hữu tỉ? 9; ;0; 2; Giải +) = 32 = ( 3) 2 +) = ữ = ữ +) = 02 +) Không có số hữu tỉ bình phơng +) Không có số hữu tỉ bình phơng -1 Tiết 17: Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ Bài toán:/SGK/40 Cho hình 5, hình vuông AEBF có cạnh 1m, hình vuông ABCD có cạnh AB đờng chéo hình vuông AEBF a) Tính diện tích hình vuông ABCD; b) Tính độ dài đờng chéo AB B E 1m A F D Hình C Tiết 17 Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ Bài toán(sgk) Bi gii a/ Ta cú b/ B E S ABCD = 2S AEBF S = 1( m ) M AEBF Nờn S ABCD = 2(m ) Gi AB= x (x>0) S ABCD = x = 2(m2 ) 1m A x C F D Ngời ta chứng minh đợc rằng: Không có số hữu tỉ mà bình ph ơng tính đợc x = 1,4142135623730950488016887 Cỏc ch s phn thõp phõn ca x kộo di vụ hn v khụng cú s tun hon Ta gi x l s vụ t Tiết 17 Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ Bài toán(sgk) Bi gii a/ Ta cú b/ B E S ABCD = 2S AEBF S = 1( m ) M AEBF Nờn S ABCD = 2(m ) Gi AB= x (x>0) S ABCD = x = 2(m2 ) 1m A x C F D Ngời ta chứng minh đợc rằng: Không có số hữu tỉ mà bình ph ơng tính đợc x = 1,4142135623730950488016887 Cỏc ch s phn thõp phõn ca x kộo di vụ hn v khụng cú s tun hon Ta gi x l s vụ t Tiết 17: Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ N: S vụ t l s vit c di dng STP vụ hn khụng tun hon Vớ d: 0,123456789101112,-1,01001000100001L cỏc s vụ t Số thập phân hữu hạn Số hữu tỉ Số vô tỉ Số thập phân vô hạn tuần hoàn Số thập phân vô hạn không tuần hoàn Q I Bài tập: Điền kí hiệu( ,) thích hợp vào chỗ trống: 3 -5 Q; I; Q ; -5 I 7 X =1,41421356237095 Q; X= 1,41421356237095 I Em có kết luận hay nhận xét từ kết trên? Bài tập: Điền kí hiệu( ,) thích hợp vào chỗ trống: 3 I; -5 Q ; Q ; -5 I 7 X = 1,41421356237095 Q; X = 1,41421356237095 I Em có kết luận hay nhận xét từ kết trên? Một số a thuộc tập hợp số vô tỉ không thuộc tập hợp số hữu tỉ ngợc lại Q I I = { } X l số vô tỉ x =2 Vy tỡm x th no Tiết 17: Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ N : S vụ t l s vit c di dng STP vụ hn khụng tun hon 2)Khái niệm bậc hai: +) = 32 = (3) 2 Ta nói -3 bậc hai +) = ữ = ữ +) = 02 bậc hai 49 3 bậc hai +) Không có số bình phơng -1 Ta núi -1 bậc hai +) Nếu a khụng õm m x =a Thỡ x c gi l cn bc hai ca a Tiết 17: Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 1) Số vô tỉ N : S vụ t l s vit c di dng STP vụ hn khụng tun hon 2)Khái niệm bậc hai: +) = 32 = (3) 2 Ta nói -3 bậc hai +) = ữ = ữ +) = 02 bậc hai 49 3 bậc hai +) Không có số bình phơng -1 Ta núi -1 bậc hai +) Nếu a khụng õm m x =a Thỡ x c gi l cn bc hai ca a Tiết 18: Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 2)Khái niệm bậc hai: N: Cn bc hai ca s khụng õm a l s x cho +)Với a>0 +)a=0 +)a0 Vy hỡnh vuụng cnh bng thỡ ng chộo bng: 3/ Vi a ta cú ( a ) = ( a ) = a Số vô tỉ Khái niệm bậc hai Tiết 17: Kiến thức cần nhớ số vô tỉ bậc hai Định nghĩa bậc hai số a không âm ( a ) = ( a 2) = a( a0) Kí hiệu bậc hai số a không âm a >0 a=0 Có hai bậc hai là: Có bậc hai là: a a =0 Luyện tập Bài 1: Bài 83/SGK/41: Ta có 25 = ; 25 = ; (5) = 25 = Theo mẫu tính: a) 36 b) 16 c) 25 ( 3) e) d) = 25 d) Bi gii a) 36 = b) 16 = c) = e) (3) = Bài : Tỡm x bit : b/ x = a / x = 11 Bài gii: c / x2 = a / x = 11 x = 11 = 121 2 49 b/ x = x= = 64 c / x = x = = ( ) x = 2 Bài : Tỡm x bit : b/ x = a / x = 11 Bài gii: c / x2 = a / x = 11 x = 11 = 121 2 49 b/ x = x= = 64 c / x = x = = ( ) x = 2 Bài tập : Bi 86/SGK (Dựng mỏy tớnh) a / 5, 7121 6,3 + 8, b/ 3,5 6, c/ 1, Bài gii: = a /5,71212,39 6,3 + 8, 29 b/ = = 2, 035400978 3,5 6,4 c/ = 2,108185107 2,1 1,2 Chỳ ý : Nu di du tr ca BT ú trc l biu thc thỡ ta phi tớnh giỏ -Phân biệt số hữu tỉ với số vô tỉ -Hc k KN cn bc hai - Đọc trớc số thực - Làm tập 82, 85, 86 SGK/42 106, 107, 110 SBT/18 -Phân biệt số hữu tỉ với số vô tỉ -Hc k KN cn bc hai - Đọc trớc số thực - Làm tập 82, 85, 86 SGK/42 106, 107, 110 SBT/18 [...]... Viết các căn bậc hai của: 3, 10, 25 Bi gii Các căn bậc hai của 3 l : 3 Các căn bậc hai của 10 l: 10 v 10 Các căn bậc hai của 25 l: v 3 25 = 5 v 25 = 5 Bài toán: Viết các căn bậc hai của: 3, 10, 25 Bi gii Các căn bậc hai của 3 l : 3 Các căn bậc hai của 10 l: 10 v 10 Các căn bậc hai của 25 l: v 3 25 = 5 v 25 = 5 Tiết 17 Số vô tỉ Khái niệm về căn bậc hai 1) Số vô tỉ 2)Khái niệm về căn bậc hai: Chỳ ý... 2 cú 2 cn bc hai l Trong bi toỏn trờn: 2v 2 x2= 2 x= 2 v x>0 Vy hỡnh vuụng cnh bng 1 thỡ ng chộo bng: 3/ Vi a 0 ta cú ( a ) 2 = ( a ) 2 = a 2 Số vô tỉ Khái niệm về căn bậc hai Tiết 17: Kiến thức cần nhớ số vô tỉ căn bậc hai Định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm ( a ) 2 = ( a 2) = a( a0) Kí hiệu các căn bậc hai của một số a không âm a >0 a=0 Có hai căn bậc hai là: Có một căn bậc hai là: a a... 18: Số vô tỉ Khái niệm về căn bậc hai 2)Khái niệm về căn bậc hai: N: Cn bc hai ca s khụng õm a l s x sao cho +)Với a>0 +)a=0 +)a
- Xem thêm -

Xem thêm: số vô tỉ căn bậc hai , số vô tỉ căn bậc hai , số vô tỉ căn bậc hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay