Bài tập xây xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Bình Thái

18 135 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:07

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸQUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ MÔN HỌC QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI TẬP CÁ NHÂN MỤC LỤC - NỘI DUNG DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU TRANG PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tầm quan trọng việc nghiên cứu vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nhiệm vụ quy trình nghiên cứu PHẦN 2: LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm 2.2 Các yếu tố văn hoá doanh nghiệp 2.3 Chức văn hoá doanh nghiệp 2.3.1.Điều khiển xã hội 2.3.2.Gắn kết xã hội 2.3.3.Nâng cao quy trình tạo ý thức 6 PHẦN 3: XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH THÁI 3.1 Sự cần thiết xây dựng văn hoá doanh nghiệp 3.1.1.Nâng cao khả thích ứng với cạnh tranh khốc liệt 3.1.2.Tạo nên giá trị tinh thần 3.1.3 Tạo sức hút doanh nghiệp 3.2 Dự án xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 7 3.2.1 Khái quát Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 3.2.2 Phương án xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 3.2.3 Lộ trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 12 NỘI DUNG 3.2.4 Giải pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO TRANG 13 14 14 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Danh mục bảng STT TÊN BẢNG Bảng 3.1 Lộ trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái Danh mục hình vẽ STT TÊN HÌNH VẼ Hình 3.1 Các lĩnh vực hoạt động Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái TRANG 12 TRANG 9 LỜI MỞ ĐẦU Hành vi tổ chức lĩnh vực nghiên cứu nhận quan tâm to lớn nhà nghiên cứu nhà quản trị giới suốt ba thập niên qua Trong điều kiện nay, nhân tố người lên yếu tố định cho tồn phát triển tổ chức nhu cầu cho việc hiểu biết hành vi kỹ người nhà quản trị trở thành nhân tố định thành công hay thất bại nhà quản trị Những kiến thức lĩnh hội sau nghiên cứu vấn đề hành vi tổ chức giúp ích nhiều việc vận dụng vào thực tiễn Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng phát triển tổ chức vấn đề Văn hoá doanh nghiệp Có nhà quản trị ví doanh nghiệp cỗ máy văn hoá doanh nghiệp hệ điều hành cỗ máy Điều cho thấy văn hoá ngự trị doanh nghiệp thần thái, phong cách, sắc doanh nghiệp PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tầm quan trọng việc nghiên cứu vấn đề Đây vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn Văn hóa doanh nghiệp coi yếu tố chiến lược cho việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Những nghiên cứu vấn đề giúp tăng cường khả cạnh tranh tổ chức thông qua văn hóa doanh nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu báo cáo tìm hiểu, hệ thống lý thuyết văn hoá doanh nghiệp, đồng thời vận dụng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty làm việc – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 1.3 Nhiệm vụ quy trình nghiên cứu - Để thực mục đích nghiên cứu, báo cáo cần nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: + Văn hoá doanh nghiệp gì? + Văn hoá doanh nghiệp cấu thành từ yếu tố nào? + Văn hoá doanh nghiệp có chức gì? + Tại phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp? + Định hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái nào? + Lộ trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái trải qua giai đoạn nào? + Những giải pháp cần đặt để xây dựng thành công văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái? - Quy trình nghiên cứu báo cáo khái quát qua bước: + Lý luận văn hoá doanh nghiệp + Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái PHẦN 2: LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp hình mẫu giả thiết, giá trị niềm tin chung, chi phối cách suy nghĩ hành động nhân viên với vấn đề hội 2.2 Các yếu tố văn hoá doanh nghiệp Những giả thiết, giá trị niềm tin đại diện cho văn hoá tổ chức hoạt động bề mặt hành vi tổ chức Chúng không quan sát trực tiếp ảnh hưởng chúng bao trùm khắp nơi - Giả thiết tượng trưng cho phần sâu văn hoá tổ chức chúng ý thức coi hiển nhiên Giả thiết cách suy nghĩ chung, quan điểm phổ biến rộng rãi giới học thuyết sử dụng mà người dựa vào để định hướng cho nhận thức hành vi - Niềm tin tượng trưng cho nhận thức thực tế cá nhân - Giá trị niềm tin ổn định bền vững điều coi quan trọng Chúng giúp định rõ gì sai, tốt hay xấu giới Chúng ta nhìn tận mắt giả thiết, giá trị niềm tin văn hoá tổ chức.Thay vào đó, văn hoá tổ chức giải mã trực tiếp thông qua tượng Hiện tượng biểu tượng dấu hiệu quan sát văn hoá tổ chức Có bốn loại tượng góp phần giải mã văn hoá tổ chức là: Những câu chuyện giai thoại tổ chức, nghi thức, ngôn ngữ, kiến trúc biểu tượng công ty Các câu chuyện giai thoại tổ chức Những câu chuyện giai thoại việc diễn khứ công ty có vai trò dẫn xã hội hiệu cách xử lý hay không xử lý công việc Chúng chuyển tải kiến thức giá trị toàn tổ chức thông qua việc cung cấp chủ nghĩa thực có tình cảm người cho dự tính doanh nghiệp, tiêu chuẩn hoạt động cá nhân quy định xử phạt Các câu chuyện có ảnh hưởng lớn tới văn hoá giao tiếp doanh nghiệp chúng mô tả người thực, cho có thực, nhân viên công ty biết tới truyền lại Những câu chuyện hướng dẫn, khuyên răn người nên làm không nên làm Nghi thức buổi lễ - Nghi thức quy trình sống thường nhật công ty nhấn mạnh tầm quan trọng văn hoá doanh nghiệp - Các buổi lễ hoạt động theo kế hoạch thể văn hoá doanh nghiệp thực lợi ích tập thể khán giả Ngôn ngữ tổ chức Ngôn ngữ sử dụng nơi làm việc cho thấy quy mô văn hoá doanh nghiệp Nhân viên xưng hô với đồng nghiệp nào, mô tả khách hàng sao, thể tức giận đón tiếp cổ đông nào, tất biểu tượng lời giá trị văn hoá Các lãnh đạo tổ chức sử dụng thành ngữ, lối nói ẩn dụ từ ngữ đặc biệt khác để hình tượng hoá văn hoá doanh nghiệp Ngôn ngữ làm bật giá trị tiểu văn hoá tổ chức Bài trí trụ sở biểu tượng - Kiến trúc nhà định hình phản ánh văn hoá - Thiết kế văn phòng truyền tải ý nghĩa văn hoá 2.3 Chức văn hoá doanh nghiệp Văn hoá điều quý giá công ty Một số nhà nghiên cứu cho văn hoá công ty mạnh tốt cho kinh doanh mang ba chức quan trọng 2.3.1.Điều khiển xã hội Văn hoá công ty gắn chặt với hình thái kiểm soát xã hội có ảnh hưởng tới định hành vi nhân viên Văn hoá lan toả khắp nơi chúng hoạt động vô ý thức Bạn coi hoa tiêu tự động, hướng dẫn cho nhân viên hoạt động cách phù hợp với mong muốn tổ chức 2.3.2.Gắn kết xã hội Văn hoá doanh nghiệp “chất keo xã hội” gắn người với khiến họ cảm thấy phần thành công tổ chức Nhân viên thúc đẩy thực theo nét văn hoá chi phối doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu họ đặc tính xã hội Chất keo xã hội ngày trở nên quan trọng cách thu hút nhân viên giữ chân người giỏi 2.3.3.Nâng cao quy trình tạo ý thức Văn hoá doanh nghiệp hỗ trợ quy trình tạo ý thức Nó giúp nhân viên hiểu kết tổ chức để tiếp tục thực công việc giao, thay thời gian cố tìm điều họ mong chờ Các nhân viên giao tiếp với hiệu hợp tác với tốt họ có chung nhận thức thực tế Tóm tắt: Trong phần này, làm rõ khái niệm văn hoá doanh nghiệp, yếu tố tạo nên văn hoá doanh nghiệp chức văn hoá doanh nghiệp Trong phần áp dụng lý thuyết văn hoá doanh nghiệp để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái PHẦN 3: XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH THÁI 3.1 Sự cần thiết xây dựng văn hoá doanh nghiệp 3.1.1.Nâng cao khả thích ứng với cạnh tranh khốc liệt Ngày nay, doanh nghiệp đường cạnh tranh gay gắt để phát triển xác định vị trí Xu hướng toàn cầu hoá diễn mạnh mẽ ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường kinh doanh Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế hiệp hội nước Đông Nam Á ASEAN, thị trường mậu dịch tự AFTA tổ chức thương mại giới WTO…, ta thấy kinh tế nước đà hội nhập, mở thời kỳ cho phát triển Những rào cản phá bỏ, đem lại cho doanh nghiệp nhiều hội hợp tác làm ăn Bên cạnh hội đó, doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều thử thách cạnh tranh cho tồn ngày sâu sắc Có thật buộc phải nhìn nhận rằng, có văn hoá doanh nghiệp mạnh có khả thích ứng cao với thay đổi liên tục từ bên Như thấy yếu tố xã hội, khoa học công nghệ, khả người thay đổi giờ, phút doanh nghiệp tốt hôm chưa tốt tương lai định hướng cho khả thích ứng từ Quan trọng hơn, hoạt động doanh nghiệp bị tụt hậu nhiều không tiến hành cách mạng cho việc xây dựng đổi văn hoá phạm vi doanh nghiệp 3.1.2.Tạo nên giá trị tinh thần Sống môi trường văn hoá lành mạnh với quan tâm thoả đáng cấp lãnh đạo thân tình, cởi mở đồng nghiệp làm cho người cảm thấy lạc quan cống hiến cho mục tiêu doanh nghiệp Người ta không suốt đời lao động lý để tồn mà họ thấy ý nghĩa thân qua đóng góp cho cộng đồng xã hội Sống tập thể tốt hội cho người học tập lẫn Một văn hoá doanh nghiệp tốt mang lại nhiều giá trị tinh thần Giá trị khích lệ khả làm việc thành viên mục tiêu doanh nghiệp 3.1.3 Tạo sức hút doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp hình ảnh doanh nghiệp tạo nên khác biệt với doanh nghiệp khác Qua văn hoá doanh nghiệp ta cảm nhận hoạt động doanh nghiệp mạnh hay yếu Khi đến liên hệ công việc với công ty, bắt gặp thái độ trân trọng từ nhân viên bảo vệ đến chị lao công, dẫn tận tình nhân viên văn phòng với thủ tục nhanh chóng đem lại cho ta cảm giác hài lòng hứa hẹn quay lại lần sau Một cửa hàng đông khách thái độ trân trọng khách hàng, cách ăn mặc đẹp đẽ nhân viên độc đáo cửa hàng việc cung cấp dịch vụ thuận tiện chế độ chăm sóc hậu khách hàng Một doanh nghiệp vậy, muốn có nhiều tiềm khách hàng, thu hút hợp đồng kinh tế nhiều hội liên doanh liên kết với đối tác hay không cần phải có văn hoá doanh nghiệp tốt tạo lòng tin với đối tác kinh doanh 3.2 Dự án xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 3.2.1 Khái quát Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái a, Thông tin chung Công ty Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0102010640 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2003 Đăng ký thay đổi lần 01 ngày 07 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 09 tháng 01 năm 2007 Công ty doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, mở tài khoản ngân hàng, sử dụng dấu riêng theo luật định b, Phạm vi lĩnh vực hoạt động Công ty Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái tổ chức kinh doanh chủ yếu lĩnh vực tư vấn xây dựng Căn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102010640 thay đổi đăng ký lần thứ ngày 09 tháng 01 năm 2007 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, công ty có nội dung hoạt động chủ yếu sau đây: - Lập, quản lý tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp - Thiết kế công trình cầu, đường - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp - Khảo sát địa chất công trình - Thẩm tra dự án công trình xây dựng - Lập dự toán thẩm tra tổng dự toán công trình xây dựng - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi - Giám sát kỹ thuật xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng vùng, chung, chi tiết khu đô thị nông thôn - Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp lắp đặt thiết bị - Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (chỉ thẩm tra thiết kế đăng ký kinh doanh) - Thi công nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp - Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng trang trí nội, ngoại thất - Đầu tư kinh doanh bất động sản - Khảo sát trắc địa công trình - Thiết kế lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thông gió công trình xây dựng - Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng công trình xây dựng LẬP THẨM Phạm vi lĩnh vực hoạt động ty TNHH Tư vấn đầu tư xây DA, Công TRA THIẾT HỒ SƠ dựng Bình Thái tóm tắt sơ đồ sau: KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU THI CÔNG XD KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT GIÁM SÁT THI CÔNG Hình 3.1 Các lĩnh vực hoạt động Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái c, Tổ chức quản lý Công ty Mô hình tổ chức quản lý Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái bao gồm phận thể sơ đồ sau: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT VPTV LẬP DA & THIẾT KẾ PHÒNG TỔNG HỢP VPTV KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái 3.2.2 Phương án xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái a, Quan điểm hình thành xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái - Văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái cần xây dựng phù hợp với đặc điểm văn hoá dân tộc, đặc điểm ngành nghề kinh doanh đặc điểm nhân công ty + Đặc điểm văn hoá dân tộc: Người Việt Nam văn hoá tổ chức đề cao tính cộng đồng với ưu điểm tinh thần đoàn kết tương trợ, tính tập thể hoà đồng, nếp sống dân chủ bình đẳng 10 + Đặc điểm ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn xây dựng Đây ngành coi trọng đạo đức nghề nghiệp Bởi công trình xây dựng liên quan đến tính mạng tài sản người Do hoạt động công ty chạy theo lợi nhuận mà phải đảm bảo chất lượng công trình (về công sử dụng, yếu tố mỹ quan) thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật xây dựng + Đặc điểm nhân công ty Về phía lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo công ty thiên kiểu lãnh đạo theo hành vi định hướng người, tôn trọng tính dân chủ Về phía người lao động: Nhân viên công ty thuộc đội ngũ trí thức có trình độ học vấn, tư cách đạo đức tốt - Một yếu tố đóng vai trò quan trọng việc định hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty người sáng lập Người sáng lập công ty đồng thời giám đốc công ty gửi gắm ước vọng vào chữ BÌNH THÁI – tên công ty sử dụng Cái tên BÌNH THÁI viết tắt chữ BÌNH – AN – KHANG – THÁI mà giải thích theo nghĩa Hán Việt, hiểu sau: + BÌNH: ổn định, yên ổn, công + AN: vững chắc, an toàn, hài lòng + KHANG: khoẻ mạnh, giàu có, sung túc, thuận lợi, vui vẻ + THÁI: an ninh, bình yên Như vậy, kết hợp yếu tố trên, văn hoá doanh nghiệp mà công ty xây dựng hướng tới khát vọng an lạc – bình an vui vẻ b, Đặc điểm chủ yếu văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái “Bình an” đặc điểm hàng đầu mà công ty hướng tới, văn hoá doanh nghiệp cần thể đặc điểm tất mối quan hệ bên bên công ty - Môi trường bên ngoài: Môi trường bên công ty bao gồm mối quan hệ với quan công quyền, đối tác bạn bè ngành + Đối với quan công quyền: Công ty tuân thủ pháp luật quy định nhà nước Chủ trương công ty không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, 11 không ưu tiên phát triển “quá nóng” Với công ty “an toàn bạn” Do công ty không đồng tiền mà có hành vi vi phạm pháp luật trái với đạo đức kinh doanh + Đối với khách hàng, đối tác: Sự bình an gây dựng lòng tin vững đối tác Công ty kiên phản đối lối làm ăn lừa đảo, chộp giật, phương châm hoạt động công ty là: Đảm bảo chất lượng Giữ gìn uy tín Phục vụ tận tình Nâng cao hiệu + Đối với bạn bè ngành: Thái độ công ty cạnh tranh, đối đầu, giành giật, cướp khách Công ty trì mối quan hệ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đơn vị bạn để ngày nâng cao chất lượng phục vụ Trong tương lai, với phương châm “Cùng hợp tác, phát triển”, cty mong muốn mở rộng mối quan hệ, thêm bạn bớt thù mục tiêu “hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai” - Môi trường bên trong: Môi trường bên công ty bao gồm mối quan hệ chủ yếu là: quan hệ lãnh đạo – nhân viên mối quan hệ đồng nghiệp + Đối với mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên: Mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên xây dựng tinh thần dân chủ Lãnh đạo tin tưởng, tôn trọng đối xử bình đẳng với nhân viên, quan tâm đến nhu cầu nhân viên, mong muốn tìm kiếm lợi ích cho nhân viên, lắng nghe đề xuất, cư xử tốt với nhân viên, ủng hộ mối quan tâm nhân viên Tuy nhiên công việc phải nghiêm túc để đảm bảo kết thực công việc Nhà lãnh đạo cần phải linh hoạt, sáng tạo, vận dụng “đúng người, việc” để thực mục tiêu tổ chức Về phía nhân viên, mối quan hệ bình đẳng lợi dụng điều để dân chủ trớn Mối quan hệ cấp - cấp phải có tôn ty trật tự Nhân viên hưởng quyền lợi phải luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Như mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên bền chặt người lãnh đạo gắn bó lâu dài với công ty Đối với mối quan hệ đồng nghiệp: Những người làm việc với tổ chức thực nhiệm vụ, dù hay nhiều tránh khỏi xích mích, xung đột Điều quan trọng ta phải giải xung đột Với tư tưởng “bình an” văn hoá giao tiếp ứng xử, công ty 12 không khuyến khích cách giải tiêu cực cãi vã, sỉ nhục, bạo lực Nếu có xung đột, người nên giải vấn đề tinh thần hợp tác, cởi mở, thẳng thắn bày tỏ quan điểm để tìm giải pháp tốt Mối quan hệ đồng nghiệp nên lấy hoà khí làm trọng Mọi người sống với phải chân tình, đoàn kết, có tổ chức trở thành khối thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, với tinh thần dân tộc Việt Nam Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao Mặc dù công ty trọng tới phát triển phát triển phải bền vững Doanh nghiệp phải lên thực lực thân thủ đoạn kinh doanh Công ty kiên phản đối hành động phi văn hoá, ngược lại với phong mỹ tục dân tộc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái tâm xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đậm đà sắc dân tộc, hội nhập với văn hoá tiên tiến, phấn đấu đưa văn hoá doanh nghiệp trở thành phẩm chất, đạo đức, nếp sinh hoạt làm việc cán công nhân viên nhằm tạo không khí làm việc đem lại cảm giác bình an vui vẻ cho tất người 3.2.3 Lộ trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái Văn hoá hình thành trình tích lũy qua thời gian Việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp việc làm sớm chiều mà phải tích luỹ qua trình hoạt động thực tiễn Tuy nhiên, ta chia làm 04 giai đoạn sau: Bảng 3.1 Lộ trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái STT Giai đoạn Nhiệm vụ Thành phần tham gia Tạo tầm nhìn chiến lược Đề mục đích, mục tiêu, phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp Lãnh đạo Truyền đạt tầm nhìn Phổ biến việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho nhân viên Lãnh đạo Mô hình hoá tầm nhìn Xây dựng kế hoạch Lãnh đạo nhân viên 13 STT Giai đoạn Nhiệm vụ Thành phần tham gia hành động Xây dựng cam kết theo tầm nhìn Hành động điều chỉnh Lãnh đạo nhân viên 3.2.4 Giải pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái a, Việc làm người lãnh đạo - Để xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty, người lãnh đạo phải xác định tầm quan trọng, mục đích, mục tiêu, phương hướng việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, sau phải truyền đạt ý tưởng tới nhân viên để lôi họ vào thay đổi - Người lãnh đạo cần làm gương để nhân viên noi theo b, Áp dụng thưởng phù hợp với văn hoá Hệ thống thưởng làm tăng sức mạnh văn hoá doanh nghiệp chúng phù hợp với giá trị văn hoá Giải pháp đưa phần thưởng phù hợp với giá trị văn hoá mà công ty muốn xây dựng c, Duy trì lực lượng lao động ổn định Văn hoá doanh nghiệp phải khắc sâu vào tâm trí nhân viên Vì vậy, tổ chức phụ thuộc vào lực lượng lao động ổn định để truyền đạt củng cố niềm tin giá trị chi phối d, Quản lý mạng lưới văn hoá Văn hoá tổ chức xây dựng, cần thiết phải có mạng lưới truyền đạt văn hoá để củng cố giả thiết, giá trị niềm tin Mạng lưới văn hoá tồn qua hệ thống thông tin tổ chức Nó hỗ trợ qua hội thường xuyên tác động lẫn để nhân viên chia xẻ câu chuyện tái lập nghi thức Các nhà quản lý cao cấp cần tham gia mạng lưới văn hoá, chia sẻ câu chuyện mình, tạo dịp lễ hội khác để thể rõ ý nghĩa chung công ty Các tạp chí phương tiện truyền thông khác công ty củng cố giá trị văn hoá doanh nghiệp thông qua việc truyền đạt giá trị niềm tin văn hoá hiệu e, Chọn lựa xã hội hoá nhân viên Chúng ta xây dựng văn hoá doanh nghiệp qua việc tuyển dụng người có niềm tin, giá trị giả thiết tương tự văn hoá Sự thích hợp giá trị cá nhân giá trị tổ chức giúp nhân viên tiếp thu 14 văn hoá doanh nghiệp dễ Sự thích hợp người tổ chức làm tăng hài lòng với công việc trung thành với tổ chức người tuyển dụng có giá trị tương thích với văn hoá doanh nghiệp thích nghi nhanh với doanh nghiệp Cùng với việc chọn lựa người có giá trị tương thích, công ty trì văn hoá mạnh qua trình xã hội hoá tổ chức Xã hội hoá tổ chức quy trình mà cá nhân tiếp thu giá trị, hành vi xử kiến thức xã hội cần thiết để đảm nhận tốt vai trò tổ chức Qua việc truyền đạt giá trị chi phối công ty, người xin việc nhân viên có nhiều khả tiếp thu giá trị nhanh sâu sắc Xã hội hoá quy trình quan trọng để văn hoá doanh nghiệp hấp thụ, giúp nhân viên điều chỉnh nhanh chóng thích hợp với đồng nghiệp, quy trình làm việc thực tế khác công ty KẾT LUẬN Đi từ lý thuyết đến thực tiễn, tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp phương diện khái niệm, yếu tố cấu thành, chức việc áp dụng lý thuyết vào việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thái Có câu nói hay văn hoá “Văn hoá lại ta quên tất cả, thiếu người ta học tất cả” (Edouard Herriot) Văn hoá phạm trù rộng lớn đòi hỏi phải không ngừng nghiên cứu để khai thác giá trị mới, góp phần xây dựng phát triển tổ chức TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách - Nguyễn Hữu Lam, 2009, “Hành vi tổ chức”, Nhà xuất Hồng Đức, TP.Hồ Chí Minh - “Quản trị hành vi tổ chức”, 2010, Tài liệu tham khảo chương trình Đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Nguồn Internet - Nguyễn Thị Lương Hoa, “Vai trò văn hoá doanh nghiệp quản lý thực trạng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”, xem ngày 06 tháng 06 năm 2011 (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/vai-tro-cua-van-hoa-doanh-nghiep-trong-quan-ly-vathuc-trang-van-hoa-doanh-nghiep-o-viet-nam.236695.html) 15 - Ngô Quang Thuật, 2006, “Xây dựng thay đổi văn hoá doanh nghiệp”, xem ngày 06 tháng 06 năm 2011 (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xay-dung-va-thaydoi-van-hoa-doanh-nghiep.150593.html) 16 17 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập xây xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Bình Thái, Bài tập xây xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Bình Thái, Bài tập xây xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Bình Thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay