chân tay tai mắt miệng

21 92 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:05

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chọn phương án - sai Cách xem voi nhận xét voi thầy bói truyện “Thầy bói xem voi” có điểm giống nhau? Xem voi cách dùng tay thay mắt B Sai AA Đúng Tìm hiểu vội vã, phiến diện AA Đúng B Sai Nhận xét không người khác công nhận A Đúng Câu 2: Truyện BB Sai “Thầy bói xem voi” cho ta học gì? Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) I Tiếp xúc văn bản: Hướng dẫn đọc-Kể tóm tắt SV1: Cô Mắt, cậu Chân, Tay,bác Tai so bì với lão Miệng SV2: Họ tới nhà lão Miệng nói với lão họ không làm nuôi lão SV3:Tất lừ đừ, mệt mỏi ,tê liệt SV4: Họ nhận sai đến nhà lão Miệng sửa lỗi SV5: Họ sống vui vẻ hoà thuận Tìm hiểu thích: (SGK) Bố cục: Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) I Tiếp xúc văn bản: Hướng dẫn đọc-Kể tóm tắt Tìm hiểu thích: (SGK) Bố cục: + Đoạn 1: từ đầu kéo về: Chân, Tay, Tai, Mắt so bì, tị nạnh với lão Miệng + Đoạn 2: tiếp họp lại để bàn: Hậu định + Đoạn 3: lại: Cách sửa chữa hậu Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG I Tiếp xúc văn bản: (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: CÁC NHÂN VẬT C« M¾t CËu Ch©n CËu Tay B¸c Tai L·o MiÖng Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG I Tiếp xúc văn bản: (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: CÁC NHÂN VẬT C« M¾t CËu Ch©n CËu Tay B¸c Tai L·o MiÖng Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Chân, Tay, Tai, Mắt định không làm, không chung sống lão Miệng: - Họ thấy làm việc mệt nhọc - Lão Miệng chẳng làm cả, ngồi ăn không - Đừng làm nữa, xem lão sống không -> Chỉ nhìn bề ngoài, chưa thấy thống chặt chẽ bên -> So bì, tị nạnh - Hăm hở, không chào hỏi - Nói thẳng: Không làm để nuôi ông -> Mất lịch sự, nóng vội, dứt khoát, đồng tình không chung sống với lão Miệng Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: 2.Hậu định không chung sống - Cậu Chân, cậu Tay không muốn cất - Cô Mắt: Lờ đờ - Bác Tai ù ù xay lúa - Lão Miệng nhợt nhạt, khô rang -> Từ láy, nhân hóa, so sánh, đối lập -> Mệt mỏi, uể oải, chán chường -> Mỗi thành viên sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với để tồn Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Cách sửa chữa hậu quả: Câu nói bác Tai: Chúng ta lầm cháu Chúng ta không làm cho lão Miệng có ăn bị tê liệt Lão Miệng không làm, lão có công việc nhai Như làm việc ăn không ngồi Trước sống với thân thiết thế, tự dưng gây nên chuyện Lão Miệng có ăn khỏe khoắn Chúng ta nên đến nói lại với lão Thảo luận: Câu nói bác Tai có ý nghĩa gì? Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Cách sửa chữa hậu quả: Câu nói bác Tai: Chúng ta lầm cháu Chúng ta không làm cho lão Miệng có ăn bị tê liệt Lão Miệng không làm, lão có công việc nhai Như làm việc ăn không ngồi Trước sống với thân thiết thế, tự dưng gây nên chuyện Lão Miệng có ăn khỏe khoắn Chúng ta nên đến nói lại với lão Thảo luận: Câu nói bác Tai có ý nghĩa gì? Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Cách sửa chữa hậu quả: - Đi đến nhà lão Miệng, vực lão dậy tìm thức ăn - Thấy khoan khoái, thân mật sống -> Phải biết hợp tác với nhau, tôn trọng công sức Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Cách sửa chữa hậu quả: - Sống vui vẻ so bì, tị nạnh Mệt mỏi rã rời Không chung sống Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: Cách sửa chữa hậu quả: - Sống vui vẻ so bì, tị nạnh Mệt mỏi rã rời Không chung sống Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) III Tổng kết - Ghi nhớ: • Tổng kết: • Nghệ thuật: - Phép nhân hóa, so sánh, ẩn dụ - Cách kể hấp dẫn, kết cấu vòng tròn • Nội dung - Bài học: - Trong tập thể, thành viên sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với để tồn tại, phải biết hợp tác với tôn trọng công sức Ghi nhớ: (SGK) Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập Thảo luận: Tình huống: Trong đợt hội trại chào mừng 20/11, lớp chia thành nhóm, nhóm có nhiệm vụ - Nhóm 1: cắm trại - Nhóm 2: chuẩn bị bữa ăn trưa - Nhóm 3: Tham gia thi văn nghệ Một số bạn nhóm cho nhóm phải làm việc vất vả nên không tán thành việc phân vào nhóm Đứng trước tình đó, em nói với bạn nào? Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập: Bài tập Chọn phương án đúng: Câu 1: Truyện ngụ ngôn gì? A Truyện kể có tính chất gây cười B Truyện kể nguồn gốc dân tộc kiện lịch sử khứ C Truyện kể tích loài vật, đồ vật D Truyện kể loài vật, đồ vật, cối người nhằm đưa D học khuyên răn người Câu 2: Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng? A Muốn nghỉ ngơi B Không muốn làm việc C Không yêu thương D Tị nạnh D Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập: Bài tập -Hãy lấy ví dụ thực tế tương tự với truyện: “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.” Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập: Bài tập -Hãy lấy ví dụ thực tế tương tự với truyện: “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.” Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) Hướng dẫn nhà - Tập kể diễn cảm câu chuyện - Ôn lại khái niệm truyện ngụ ngôn - Nắm nội dung, nghệ thuật học - Soạn : “Treo biển”và “ Lợn cưới áo mới” - Chuẩn bị tiết 46 kiểm tra Tiếng Việt Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) Hướng dẫn nhà - Tập kể diễn cảm câu chuyện - Ôn lại khái niệm truyện ngụ ngôn - Nắm nội dung, nghệ thuật học - Soạn : “Treo biển”và “ Lợn cưới áo mới” - Chuẩn bị tiết 46 kiểm tra Tiếng Việt Cảm ơn quý thầy cô em [...]... người Câu 2: Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng? A Muốn nghỉ ngơi B Không muốn làm việc C Không yêu thương nhau D Tị nạnh D Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập: Bài tập 2 -Hãy lấy ví dụ thực tế tương tự với truyện: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. ” Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện... tương tự với truyện: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. ” Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) Hướng dẫn về nhà - Tập kể diễn cảm câu chuyện - Ôn lại khái niệm về truyện ngụ ngôn - Nắm nội dung, nghệ thuật bài học - Soạn bài : “Treo biển”và “ Lợn cưới áo mới” - Chuẩn bị tiết 46 kiểm tra Tiếng Việt Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn)...Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: 3 Cách sửa chữa hậu quả: - Đi đến nhà lão Miệng, vực lão dậy tìm thức ăn - Thấy khoan khoái, thân mật sống -> Phải biết hợp tác với nhau, tôn trọng công sức của nhau Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản:... Sống vui vẻ so bì, tị nạnh Mệt mỏi rã rời Không cùng chung sống Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản: 3 Cách sửa chữa hậu quả: - Sống vui vẻ so bì, tị nạnh Mệt mỏi rã rời Không cùng chung sống Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) III Tổng kết - Ghi nhớ: • Tổng kết: • Nghệ thuật: - Phép nhân hóa, so... THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập: Bài tập 1 Chọn phương án đúng: Câu 1: Truyện ngụ ngôn là gì? A Truyện kể có tính chất gây cười B Truyện kể về nguồn gốc dân tộc và những sự kiện lịch sử trong quá khứ C Truyện kể về sự tích các loài vật, đồ vật D Truyện kể về loài vật, đồ vật, cây cối hoặc con người nhằm đưa ra D những bài học khuyên răn con người Câu 2: Vì sao cô Mắt, ... không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại, do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau 2 Ghi nhớ: (SGK) Tiết 45: HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG (Truyện ngụ ngôn) IV Luyện tập Thảo luận: Tình huống: Trong đợt hội trại chào mừng 20/11, lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhiệm vụ - Nhóm 1: cắm trại - Nhóm 2: chuẩn bị bữa ăn trưa
- Xem thêm -

Xem thêm: chân tay tai mắt miệng , chân tay tai mắt miệng , chân tay tai mắt miệng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay