Bài tập Hành vi tổ chức trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

11 216 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:05

MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – CÂU HỎI Bạn phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức bạn làm việc Hãy xác định doanh nghiệp/tổ chức bạn, có vấn đề hay hội liên quan đến chủ đề môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp mang tính thực tiễn dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức? Báo cáo trình bày dự án đổi cần xây dựng theo cấu trúc sau: - Cung cấp thông tin cô đọng doanh nghiệp/tổ chức bạn Phát triển tầm nhìn đổi mới: Giải thích cần thay đổi lĩnh vực lĩnh vực hành vi tổ chức người cần tham gia thay đổi vào lúc - này? Phân tích sâu vấn đề hành vi tổ chức: Phân tích trọng tâm vào số lĩnh vực môn học hành vi tổ chức mà bạn thấy có vấn đề hay hội cần thay đổi doanh nghiệp hay tổ chức bạn Bạn khai thác chủ đề theo gợi ý sau: o Phong cách lãnh đạo: nhiều nhà phân tích nhấn mạnh khác biệt quản lý lãnh đạo Ứng dụng doanh nghiệp/tổ chức bạn, phân tích xem xét phong cách lãnh đạo có khác biệt với quản lý không? Bạn cần diễn giải cụ thể ứng dụng khái niệm, lý thuyết làm sở o Văn hóa doanh nghiệp: coi yếu tố chiến lược cho việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Bạn xác định đặc điểm văn hóa doanh nghiệp/tổ chức bạn, phân tích cách biện chứng để dẫn dắt đến đề đạt đổi cần thiết giúp tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp/tổ chức bạn thông qua văn hóa doanh nghiệp o Quyền lực xung đột: hai yếu tố gắn liền tổ chức hữu ích phá hủy tổ chức Bạn xác định nguồn quyền lực xung đột doanh nghiệp/tổ chức bạn Phân tích biện chứng đề giải pháp thực tế o Động viên khuyến khích nhân viên làm việc: Bạn phân tích vấn đề hay hội động viên khuyến khích nhân viên làm việc xác định, quan sát bình luận trạng thái độ, lực nhân viên doanh nghiệp/tổ chức bạn Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – - Phát triển đề xuất có giá trị: Các ý tưởng, sáng kiến đổi bạn cần diễn giải cụ thể, ý tưởng, sáng kiến quan trọng cho doanh nghiệp/tổ - chức bạn? Xác định bước hành động chi tiết cụ thể cho dự án đổi bạn: Thời gian thực dự án đổi bao lâu? Cần tham gia? Như nào? Xác định giai đoạn thực then chốt? LỜI MỞ ĐẦU Trong Công ty, doanh nghiệp nay, vấn đề quản lý người vấn đề quan trọng nhất, định đến hiệu qủa hoạt động khác Một Công ty, tổ chức, doanh nghiệp biết sử dụng khai thác triệt để, hiệu qủa nguồn lực người hoạt động đạt hiệu qủa cao Đối với đơn vị làm kinh tế góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trường Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh khắc nghiệt, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cách bền vững cần quan tâm tới tất khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm Để làm tốt công việc đòi hỏi phải có người lao động giỏi hăng say làm việc doanh nghiệp Để làm điều đó, người quản lý, người lãnh đạo phải biết khai thác nguồn lực người, nhu cầu, sở thích, ham mê, nhiệt tình tất điều tạo nên Động lực lao động Vậy làm để “Tạo động lực động viên khuyến khích nhân viên làm việc”? Tôi xin nêu vài lý phương hướng giải đề tài I 1.1 - THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC Giới thiệu Công ty Tên tiếng Việt : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime 1.2 Bank) Ngành nghề kinh doanh Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – 1.3 - Hoạt động ngân hàng Hoạt động huy động vốn Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn Vay vốn từ ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng khác Hoạt động tín dụng Dịch vụ toán ngân quỹ Nghiệp vụ đầu tư tài Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đó kết có từ sức mạnh tập thể ý thức đổi cổ đông sáng lập: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty Bưu Viễn thông - Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam… Công ty có vốn điều lệ 5000 tỷ đồng Tổng tài sản : 115.000 tỷ đồng Mạng lưới hoạt động : Mạng lưới hoạt động không ngừng mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005, gần 150 điểm tương lai gần, số - nâng lên 320 điểm vào cuối năm 2011 Số lượng CBCNV : 3.000 người Phòng ban : Hội sở chính, chi nhánh / Sở giao dịch, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ngân hàng Thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam II PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN MỚI Hiện nay, công tác Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, hiểu phần hoạt động, cấu tổ chức, văn hóa Ngân hàng Bất kỳ tổ chức luôn tồn nhiều vấn đề hai mặt : tích cực tiêu cực Vì vậy, xin trình bày số tác động tích cực hạn chế hành vi tổ chức mà theo đánh giá quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị 2.1 Những tác động tích cực hành vi tổ chức đơn vị − Hệ thống công nghệ thông tin : Do hoạt động lĩnh vực Ngân hàng nên hiểu rõ tầm quan trọng hệ thống thông tin quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng trang bị hệ thống thông tin đại, tiến tiến nhằm mục đích hỗ trợ làm việc từ xa, nâng cao suất làm việc, giảm chi phí lại Điều hợp lý đặc thù tính chất công việc, hệ thống mạng lưới ngân hàng lớn, trải dài từ Bắc vào Nam Ngoài ra, mục tiêu quan trọng hàng đầu là, nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ khách hàng cách tốt nhất, cạnh tranh với Ngân hàng khác Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – − Văn hóa doanh nghiệp : Mục tiêu mà hầu hết ngân hàng đặt lên hàng đầu uy tín, chất lượng dịch vụ khách hàng Vì vậy, làm việc học, hiểu trách nhiệm cán bộ, nhân viên tổ chức phải là: đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu mục tiêu chung, luôn làm khách hàng hài lòng, xây dựng hình ảnh đẹp bạn mắt khách hàng tức đẹp cho tổ chức ngược lại 2.2 Những vấn đề hạn chế, cần thay đổi − Động viên khuyến khích tạo động lực cho nhân viên làm việc: Nguyên nhân xuất phát vấn đề phát sinh từ việc : Hệ thống hoạt động Ngân hàng rộng, gồm nhiều Chi nhánh hệ thống phòng giao dịch trực thuộc trải dài từ Bắc – Nam Với số lượng 3.000 cán nhân viên toàn hệ thống Do đó, ban lãnh đạo chưa xây dựng chế hợp lý cán nhân viên, thường xuyên nhầm lẫn nhân viên Chế độ lương thưởng không rõ ràng, công ty áp dụng trả lương, thưởng theo chức vụ thâm niên công tác, vị trí vào trước tăng lương trước không phân biệt, cấp độ khả năng, lực làm việc, người làm việc tốt lương người làm việc lười biếng, chí thấp hơn, gây nên mâu thuẫn nội Không khích lệ, động viên tinh thần làm việc, sáng tạo nhân viên − mà tạo nên tâm lý ỷ lại Một vấn đề hình thành công ty tượng ‘‘ chảy máu chất xám’’, nhân viên tốt, chăm không muốn lại cống hiến cho tổ chức họ không tin tưởng làm việc môi trường không công họ − không muốn lực bị mai một, không sử dụng hợp lý Xuất phát từ việc chế độ đối xử không công dẫn đến việc họ không trao để đóng góp ý kiến, sáng tạo thân công việc mà có trao quyền họ không muốn thực điều lợi ích chung cho công ty Bởi Ngân hàng chưa có chế độ khuyến khích để tạo động lực cho − nhân viên Nhân viên phải làm công việc không mong muốn hay công việc không phù hợp với khả năng, sở trường họ ảnh hưởng đến suất lao động, − hiệu làm việc Chưa có chế tài cụ thể, đề bạt cá nhân giỏi, có thành tích đóng góp đáng kể cho tổ chức có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực hoạt động lên vị trí cao hơn, thăng tiến tổ chức Vì vậy, theo đánh giá thân tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải cần thiết phải thay Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – đổi để không đánh giá trị đích thực ảnh hưởng đến hình ảnh hoạt động tổ chức ‘‘yếu tố người’’ Đây yếu tố quan trọng, cảm thấylo lắng Ngân hàng cạnh tranh khác có sách cụ thể để thu hút nhân tài Ngân hàng lại đánh nhân tài mà có III PHÂN TÍCH VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC – TẠO ĐỘNG LỰC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN LÀM VIỆC 3.1 Các khái niệm bản: 3.1.1 Động lực gì? − Hoạt động người hoạt động có mục đích Vì nhà quản lý tìm cách để trả lời câu hỏi người lao động lại làm việc Để trả lời cho câu hỏi nhà quản trị phải tìm hiểu động lực người lao động − tìm cách tạo động lực cho người lao động trình làm việc Vậy động lực gì? Động lực khao khát tự nguyện người để nâng cao nỗ lực nhằm đạt mục tiêu hay kết cụ thể Như động lực xuất phát từ thân người Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác có mục tiêu mong muốn khác Chính đặc điểm nên động lực người khác nhà quản lý cần có cách tác động khác đến người lao động 3.1.2.Tạo động lực gì? − Đây vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Các nhà quản trị tổ chức muốn xây dựng công ty, xí nghiệp vững mạnh phải dùng biện pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trình làm việc Đây vấn đề tạo động lực cho người lao động − doanh nghiệp Vậy tạo động lực cho người lao động hiểu tất biện pháp nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo động cho người lao động ví dụ như: thiết lập nên mục tiêu thiết thực vừa phù hợp với mục tiêu người lao động vừa thoả mãn mục đích doanh nghiệp, sử dụng biện pháp − kích thích vật chất lẫn tinh thần… Vậy vấn đề quan trọng động lực mục tiêu Nhưng để đề mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng người lao động, tạo cho người lao động hăng say, nỗ lực trình làm việc nhà quản lý phải biết Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – mục đích hướng tới người lao động Việc dự đoán kiểm soát hành động người lao động hoàn toàn thực thông qua việc nhận biết − động nhu cầu họ Nhà quản trị muốn nhân viên doanh nghiệp nỗ lực doanh nghiệp họ phải sử dụng tất biện pháp khuyến khích người lao động đồng thời tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành công việc họ cách tốt Khuyến khích vật chất lẫn tinh thần, tạo bầu không khí thi đua nhân viên có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp Các nhà quản trị nói “Sự thành bại công ty thường phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý nhân viên doanh nghiệp nào” 3.2 Một số học thuyết tạo động lực: 3.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow: − Lý thuyết thang bậc nhu cầu người: Đây lý thuyết nhà tâm lý học Abraham Maslow đề xuất từ năm 1943, kể từ đến học thuyết ứng dụng rộng rãi vào điều kiện thực tiễn nhiều nước, nhiều doanh nghiệp Trong lý thuyết này, ông xếp nhu cầu người theo hệ thống trật tự cấp bậc, nhu cầu mức độ cao muốn xuất nhu cầu mức độ thấp phải thỏa mãn trThông thường hành vi người thời điểm định nhu cầu mạnh họ Theo Maslow nhu cầu người xếp theo thứ tự gồm cấp bậc khác Hệ thống thang bậc nhu cầu Maslow: 3.2.2 Học thuyết công Stacy Adams: − Công yếu tố quan tâm đặc biệt người lao động, họ so sánh họ đóng góp cho doanh nghiệp với mà họ nhận từ doanh nghiệp, đồng thời họ so sánh mà họ nhận với mà Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – người khác nhận Việc so sánh cá nhân khác đơn vị, tổ chức đơn vị khác nhau, quan trọng so sánh đơn vị đơn vị người biết rõ yếu tố để người so sánh thi đua làm việc Tuy nhiên doanh nghiệp tạo công doanh nghiệp vấn đề khó khăn phức tạp Khi tạo công nội doanh nghiệp thúc đẩy người lao động làm việc có hiệu nhằm làm tăng suất, tạo công doanh nghiệp giúp cho người lao − động gắn bó với doanh nghiệp Nhưng công mà nhà quản trị tạo cho người lao động có người lao động cảm nhận hay không lại vấn đề thuộc việc tạo lập sách người lao động Do việc cảm nhận công thuộc vào ý chí chủ quan người lao động thiết lập nên sách nhà quản trị cần quan tâm, tham khảo ý kiến người lao động để sách gần gũi 3.3 Vai trò tạo động lực: Qua nghiên cứu số học thuyết, quan điểm quản trị ta thấy động lực có vai trò quan trọng việc định hành vi người lao động − Người lao động có hành vi tích cực việc hoàn thiện thông − qua công việc Động lực thúc đẩy hành vi hai góc độ trái ngược tích cực tiêu cực Người lao động có động lực tích cực tạo tâm lý làm việc tốt, lành − mạnh đồng thời góp phần làm cho doanh nghiệp ngày vững mạnh Tạo động lực vấn đề đặt nhà quản lý Chính sách tiền lương, tiền thưởng có phù hợp hay không? Bố trí công việc có hợp lý hay không? Công việc có làm thoả mãn nhu cầu người lao động hay không?… Tất yếu tố định đến việc hăng hái làm việc hay trì trệ bất mãn dẫn đến IV từ bỏ doanh nghiệp mà người lao động PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT MỚI VÀ CÁC BƯỚC HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN 4.1 Phát triển đề xuất Trên sở hạn chế tồn Ngân hàng xin đưa số đề xuất mới, nhằm mục đích cải thiện tạo động lực phát triển cho nhân viên Vì vậy, mục tiêu hướng tới Ngân hàng cần phải thực hiện: Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – − Xây dựng hệ thống, trả lương công cho nhân viên dựa việc lượng hóa kết công việc cá nhân Hiện nay, số tổ chức thuê chuyên gia tư vấn nước xây dựng số tiêu chuẩn (KPI- Key Performance Indicator) cho nhân viên, cán có vị trí chức danh tương tự nhau, giúp cho việc lượng hóa kết công việc cá nhân xác với thực tế Ngoài ra, sở KPI đánh giá khen thưởng nhân viên có thành tích tốt, có chế độ khen thưởng hợp lý đảm bảo tính công động viên tinh thần làm việc nhân viên Đơn vị nên xem xét tiến hành xây dựng hệ thống KPI để đảm bảo tính − công lương, thưởng chế độ đãi ngộ nhân viên Sắp xếp lại vị trí làm nhân viên phù hợp với sở trường nhân viên nhằm tăng suất, hiệu hoạt động đồng thời khuyến khích tinh thần làm − việc nhân viên Xây dựng tiêu chuẩn, công bố rộng rãi nhân viên có thành tích tốt, có lực lãnh đạo – thông qua việc vấn, đánh giá lãnh đạo trực tiếp thăng chức lên vị trí cao hơn, đồng nghĩa với mức lương cao vị trí 4.2 Các bước hành động chi tiết dự án Để dự án triển khai hiệu đề xuất thực dự án theo ba giai đoạn với nội dung sau: 4.2.1 Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá thực trạng vấn đề hạn chế trình bày − − Thành lập Ban dự án triển khai chiến lược Lập báo cáo cụ thể chức năng, nhiệm vụ tất vị trí công tác Ngân − hàng Khảo sát, lấy ý kiến ngẫu nhiên – Chi nhánh, phòng giao dịch − − − địa bàn Hà Nội Tham khảo ý kiến, nguyện vọng cán nhân viên Đưa đề xuất nhằm cụ thể hóa công việc cần phải tiến hành Nghiên cứu tài liệu ban hành trước hệ thống quản trị nguồn nhân − lực công ty: Quy chế lao động, quy chế lương, sách nhân Lập báo cáo vấn đề qua khảo sát thực tế đưa bước thực 4.2.2 Giai đoạn 2: Tiến hành triển khai Dự án − Xây dựng hệ thống mô tả công việc số tiêu chuẩn đánh giá mức độ Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – hoàn thành công việc (Bộ số KPIs cho vị trí công việc) nhằm đưa mức − lương, thưởng hợp lý Tiến hành vấn, làm test toàn nhân viên, lãnh đạo Chi nhánh Phòng giao dịch theo thứ tự phân bổ thời gian hợp lý, nhằm mục đích nắm bắt nhu cầu cán nhân viên công việc mong muốn công − việc thời gian tới, sở trường cán nhân viên Xây dựng tiêu chuẩn áp dụng nhân viên giỏi, có thành tích tốt công việc nhằm mục đích đề bạt lên vị trí cao hơn, dựa tiêu chuẩn như: độ tuổi, kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động, thành tích đạt gi? Thời gian bao lâu? nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành vị trí 4.2.3 Giai đoạn 3: Áp triển triển khai thực tế chi nhánh toàn hệ thống − − − − − Chạy thử dự án Chi nhánh điển hình Lắng nghe phản hồi từ nhân viên Thay đổi vài tiêu chuẩn để hoàn thiện Triển khai Khu vực: Bắc, Trung, Nam Hoàn thiện, thống quy chuẩn toàn hàng 4.3.Thành phần tham gia dự án Để đảm bảo dự án tiến hành thuận lợi, tiến độ cần phải thành lập Ban dự án bao gồm Ban lãnh đạo, thành viên dự án Chuyên gia tư vấn nước Thành phần gồm có: − − − − − − P.Tổng Giám đốc – Trưởng ban dự án, đạo triển khai chiến lược Chuyên gia nước – Thành viên Ban dự án, phụ trách tư vấn chiến lược Giám đốc nhân - Thành viên Ban dự án, Phụ trách chuyên môn Kế toán trưởng – Thành viên Ban dự án, Phụ trách tài P.Giám đốc chi nhánh – Thành viên Ban dự án Chuyên viên tiền lương, sách – Thành viên Ban dự án, Thư ký 4.4 Tiến độ triển khai dự án: Tổng thời gian thực dự án 24 tuần, đó: - Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá thực trạng vấn đề hạn chế trình bày trên: 02 tuần - Giai đoạn 2: Tiến hành triển khai Dự án: 10 tuần - Giai đoạn 3: Áp triển triển khai thực tế chi nhánh toàn hệ thống: 12 tuần 10 Bài tập cá nhân môn học Hành vi tổ chức – KẾT LUẬN Con người trung tâm hoạt động xã hội , không loại trừ tổ chức tổ chức muốn hoạt động tốt phải quan tâm đến vấn đề người Một doanh nghiệp muốn phát triển tốt phải trọng công tác quản trị nhân lực Do đặc điểm nhu cầu, tính cách, tâm sinh lý người khác nên công tác quản trị đòi hỏi tính khoa học tính nghệ thuật Tạo động lực cho người lao động vấn đề trọng tâm nhà quản trị công tác quản trị nhân lực thành công định đến thành công chung doanh nghiệp Trong thời kỳ trước đặc điểm kinh tế xã hội định nên việc tạo động lực cho người lao động tập trung khuyến khích vật chất ngày đời sống xã hội ngày nâng cao cải thiện nên vấn đề quan tâm người có nhu cầu vật chất mà có nhu cầu tinh thần Hiện yếu tố tinh thần đóng vai trò to lớn việc tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Sự kết hợp hài hoà hai yếu tố chìa khoá thành công doanh nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo – lưu hành nội Chương trình Đào tạo Thạc sỹ- Quản trị Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Quốc gia Bộ môn Hành vi tổ chức Tham khảo trang web: http://www.tailieu.vn , http://en.wikipedia.org/ 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Hành vi tổ chức trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam, Bài tập Hành vi tổ chức trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam, Bài tập Hành vi tổ chức trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay