Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam

8 157 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:04

Bài kiểm tra hết môn môn học: Quản trị hành vi tổ chức Đề bài: Bạn phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức bạn làm việc Hãy xác định doanh nghiệp/tổ chức bạn, có vấn đề hay hội liên quan đến chủ đề môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp mang tính thực tiễn dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức? Bài làm Đặt vấn đề: Hiện công tác Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Nam, Sở sát nhập năm 2008 ba đơn vị Sở Văn hoá Thông tin, Sở Thương mại Du lịch Sở thể dục thể thao Sở Văn hoá Thể thao Du lịch có chức Quản lý Nhà nước Văn hoá, Du lịch, Thể thao; Ngoài có đơn vị nghiệp trực thuộc hoạt động mảng nghiệp văn hoá, thể thao, xúc tiến du lịch, biểu diễn nghệ thuật… Mô hình tổ chức máy Sở gồm: Ban giám đốc, phòng ban chức (Kế hoạch Tài chính, nghiệp vụ văn hoá, nghiệp vụ Thể thao, nghiệp vụ du lịch, Thanh tra sở , Văn phòng sở, phòng tổ chức) , Các đơn vị nghiệp (Đoàn nghệ thuật, Bảo tàng, Thư viện, Nhà văn hoá, Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Huấn luyện TDTT, Ban Quản lý dự án) Sau nghiên cứu môn học Quản trị hành vi tổ chức , nghiên cứu điều mà người suy nghĩ, cảm nhận hành động tổ chức Tôi thấy yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm nhận hành động nhân viên có yếu tố là: Bản thân cá nhân, Nhóm nơi cá nhân tham gia thực nhiệm vụ, cấu tổ chức mà cá nhân thành viên Tôi thấy có số vấn đề quan trọng cần thay đổi, trọng quan Phong cách lãnh đạo, Văn hoá doanh nghiệp, Quyền lực xung đột, động viên khích lệ người lao động Phân tích vấn đề: * Phong cách lãnh đạo: Xác định yếu tố người lãnh đạo nhà quản lý quan trọng thiếu đơn vị Lãnh đạo tác động, thúc đẩy tạo khả để người khác đóng góp cho hiệu thành công tổ chức mà họ thành viên Các nhà lãnh đạo áp dụng nhiều cách tác động khác - từ khéo léo thuyết phục đến cách mạnh mẽ – sử dụng quyền lực họ, để đảm bảo cấp có động lực hiểu rõ vai trò nhằm đạt mục tiêu xác định Các nhà lãnh đạo xắp xếp môi trường làm việc phân bố lại nguồn lực thay đổi phương thức liên lạc để nhân viên đạt mục tiêu đơn vị dễ dàng Nhà lãnh đạo hiệu cần có số đặc tính như: Cần có số cảm xúc cao: có khả nhận biết biểu lộ cảm xúc, hoà hợp đựơc cảm xúc vào suy nghĩ, hiểu lý giải cảm xúc điều tiết cảm xúc thân người khác Đòi hỏi tính cáh tự chủ mạnh mẽ nhà lãnh đạo phải nhạy cảm với tình sẵn sàng điều chỉnh hành vi cho phù hợp Nó đòi hỏi khả cảm thông với người khác có kỹ xã hội cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt mạng lưới liên hệ với người khác.Ngoài người lãnh đạo phải có tính trực, có nghị lực, có động lực lãnh đạo, có lòng tin lực để lãnh đạo người khác, người lãnh đạo cần có trí thông minh, có kiến thức Các tình cụ thể cần sử dụng phong cách lãnh đạo phù hợp: Theo thâm niên công tác: sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán nhân viên mới, người giai đoạn thử việc .Theo giai đoạn phát triển tập thể .Dựa vào tính khí nhân viên, trình độ nhân viên, dựa vào giới tính, độ tuổi, đối tượng Chúng ta cần phân biệt khác phong cách lãnh đạo quản lý: Tiêu chí Bản chất Tập chung Có Tìm kiếm Lãnh đạo Thay đổi Lãnh đạo người Người theo Tầm nhìn Quản lý Ổn định Quản lý công việc Nhân viên Mục tiêu Mức độ cụ thể Quyền lực Tác động đến Năng lượng Mức độ động Thuyết phục Phong cách Trao đổi Rủi ro Nguyên tắc Xung đột Định hướng Đổ lỗi * Văn hóa doanh Định hướng Uy tín cá nhân Trái tim Đam mê Chủ động trước “ Bán” ý tưởng Lên kế hoạch cụ thể Quyền lực chuẩn tắc Trí óc Điều khiển Bị động, phòng vệ “ Bảo” người khác làm theo Chuyển đổi tâm lý người Áp đặt tâm lý người Niềm hăng say làm việc Tiền- Công việc Chấp nhận-tìm kiếm rủi ro Tối thiểu hoá rủi ro Phá bỏ nguyên tắc Lập nguyên tắc Sử dụng xung đột Tránh xung đột Đường Đường có Nhận lỗi Đổ lỗi cho người khác nghiệp: Văn hoá doanh nghiệp yếu tố chiến lược cho việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Văn hoá doanh nghiệp toàn giá trị văn hoá gây dựng nên suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, trở thành giá trị, quan niệm tập quán , truyền thống ăn sâu vào hoạt động doanh nghiệp chi phối tình cảm , nếp suy nghĩ hành vi thành viên doanh nghiệp việc theo đuổi mục đích Cũng văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có đặc trưng cụ thể riêng biệt Trước hết, văn hoá doanh nghiệp sản phẩm người làm doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững Nó xác lập hệ thống giá trị người doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao ứng xử theo giá trị Văn hoá doanh nghiệp góp phần tạo nên khác biệt doanh nghiệp coi truyền thống riêng doanh nghiệp, Việc đổi mô hình quản lý doanh nghiệp cần dựa yếu tố Qua nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giưã hoạt động doanh nghiệp, thành tựu doanh nghiệp nội dung văn hoá doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Hầu hết doanh nghiệp thành công trì , gìn giữ nề văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp tạo cho công ty không khí làm việc gia đình , thành viên gắn bó chặt chẽ Lãnh đạo đơn vị quan tâm tới thành viên Thậm chí chuyện riêng tư họ cưới xin, ma chay, sinh nở… thăm hỏi chu đáo Người lao động tạo điều kiện để học hỏi đào tạo từ kinh phí đơn vị Nâng cao suất, chất lượng đạo tạo người coi hai yếu tố đơn vị trọng Văn hoá doanh nghiệp tài sản vô hình đơn vị Việc đổi mô hình quản lý doanh nghiệp thông qua việc trì phát triển xây dựng văn hoá doanh nghiệp để tăng khả nặng cạnh tranh doanh nghiệp Cần xây dựng hệ thống định chế doanh nghiệp, bao gồm: danh, tự kiểm soát, phân tích công việc, yêu cầu Sau xây dựng kênh thông tin, xây dựng thể chế thiết chế tập trung dân chủ như: đa dạnh hoá loại hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ; tiêu chuẩn hoá chức nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng chế kết hợp hài hoà lợi ích doanh nghiệp trở thành nhà chung thành viên.) * Quyền lực xung đột: hai yếu tố gắn liền tổ chức hữu ích phá huỷ tổ chức Đó hai lực tựa hai cực âm dương tạo nên sức mạnh gây đổ vỡ tuỳ theo mức gắn kết Có thể có nhận định gây tranh cãi, mhưng tranh cãi cần thiết , với chủ đề bị bỏ ngỏ Quyền lực phạm trù xã hội, thể mối quan hệ người với người Quyền phạm trù mang tính chất xã hội mà người ta ý thức việc nhu cầu phải thực thừa nhận người khác Quyền mối quan hệ ngườid với người, người có quyền nhu cầu người khác thừa nhận Sự thừa nhận luật hoá dạng văn pháp quy xã hội thừa nhận dạng quy phạm đạo đức Lực thuộc tính vốn có vật, tượng thể , bộc lộ tương tác với khác khả gây biến đổi , giữ cho vật không đổi Lực có vật , tượng tự nhiên, cá thể người Lực mạnh hay yếu phụ thuộc vào trình tương tác vật tượng bộc Nói tới lực nói tới sức mạnh., khả chi phối vật , tượng khác , chi phối người khác, giữ cho thân không bị biến đổi tương tác với người khác, vật khác Quyền lực hai phạm trù có mối quan hệ tác động qua lại Khi người ta có lực , người ta dùng sức mạnh để đạt lấy quyền Ngược lại, có quyền sức mạnh người tăng lên gấp bội Trong trường hợp có quyền mà lực, có lực mà quyền hoạt động người không mang lại kết mong muốn Xung đột trình bên nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm bị làm phương hại bên khác Xung đột gây hậu nặng nề tức lòng giới lãnh đạo, cụ thể người có chuyên môn người chuyên môn lĩnh vực phụ trách Có hai loại xung đột là: xung đột liên quan đến công việc xung đột tập trung vào vấn đề , bên tham gia, giúp nhận vấn đề, nhận giải pháp, loại xung đột lành mạnh có giá trị; xung đột mang cảm xúc xã hội: Loại xung đột bị coi công kích mang tính cá nhân, từ dễ nảy sinh thành kiến, làm sai lệch trình xử lý thông tin Xác định tính tích cực hạn chế xung đột mang lại cần có biện pháp quản lý xung đột, áp dụng biện pháp can thiệp nhằm thay đổi mức độ hình thức xung đột cho thành công doanh nghiệp, động viên người tham gia lĩnh hội quan điểm khác Xác định nguồn gây xung đột: Do nguồn lực khan hiếm, thúc đẩy cạnh tranh cho nguồn lực Quy tắc không rõ ràng: Tạo mơ hồ, đe doạ mục tiêu, nguyên tắc rõ ràng người dựa vào thủ đoạn trị Vấn đề giao tiếp làm tăng việc sử dụng nguyên mẫu sẵn có, giảm động lực giao tiếp, mâu thuẫn leo thang giao tiếp với thái độ ngạo mạn Từ áp dụng phương pháp giải xung đột như: Giảm bớt phụ thuộc nhiệm vụ, phân chia nguồn lực chia sẻ, tăng số lượng nguồn lực, làm rõ quy tắc, thủ tục, thay đổi mức độ phụ thuộc lẫn * Động viên khuyến khích nhân viên làm việc: Động viên khuyến khích nhân viên làm việc yếu tố quan trọng hoạt động doanh nghiệp Chúng ta xác định tạo động làm việc cho nhân viên? Như đựơc biết nhân viên nói chung động làm việc cách tự nhiên Động bắt nguồn từ thực tế người mong muốn khẳng định thân, thành đạt, tự chủ có thẩm quyền với công việc mình, muốn có thu nhập đảm bảo sống cá nhân sung túc Tất cần làm khai thác khả bẩm sinh họ Bước loại trừ hoạt động tiêu cực triệt tiêu động làm việc tự nhiên họ; Bước thứ hai phát triển yếu tố thực thúc đẩy tất nhân viên làm việc Một số nhân tố triệt tiêu động làm việc nhân viên như: Gây không khí làm việc căng thẳng công ty, đặt đòi hỏi không rõ ràng hoạt động nhân viên, Soạn thảo nhiều quy định không cần thiết buộc nhân viên thực hiện, Yêu cầu nhân viên tham dự họp không hiệu quả, làm gia tăng đua tranh nội nhân viên, che giấu thông tin, trích , đối sử không công bằng, sử dụng lao động chưa phù hợp với trình độ nhân viên Mô hình làm việc nhóm thúc đẩy tinh thần hợp tác , phối hợp , hiểu biết hỗ trợ lẫn thành viên , từ tìm giải pháp cho vấn đề khó khăn Những kỹ hiểu biết nhóm có lợi ích lớn cá nhân Tuy nhiên , lợi ích lớn mô hình đội nhóm tận dụng nguồn lực chung nhóm Kỹ cá nhân tự giám sát nhóm tạo điều kiện cho việc hoàn thành mục tiêu cách tốt Thậm chí , với vấn đề có vấn đề xử lý cá nhân việc giao cho đội nhóm giải có lợi ích riêng: việc tham gia nhóm tăng khả định thực hiện, có nhiều vấn đề mà nhóm có khả phân tích rõ cá nhân riêng lẻ Lợi ích mô hình nhóm thể qua hoàn thiện thân thành viên tham gia Qua việc tham gia thảo luận định nhóm, qua việc tham gia tìm hiểu mục đích văn hoá nhóm, cá nhân có khả giải vấn đề liên quan đến công việc Từ góc độ cá nhân, mỗ cá nhân phát huy khả tiềm tàng Bởi nhóm tạo môi trường làm việc tập thể - nơi cá nhân đề đựoc giao trách nhiệm có quyền hạn, nơi mà tin tưởng sẻ chia đặt lên hàng đầu – nên khuyến khích người làm việc nhiệt tình Đối với hiệu làm việc Sở văn hoá Thể thao Du lịch cá nhân làm việc cách độc lập, người làm không hết việc có tượng nhiều người chưa phát huy tinh thần làm việc Lĩnh vực đào tạo đa dạng chưa có môi trường làm việc theo nhóm nên cá nhân chưa có điều kiện để học hỏi lẫn Từ việc tổ chức làm việc theo đội nhóm lĩnh vực hành vi tổ chức cần thay đổi Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Nam Thời gian để thực chuyển đổi làm việc theo mô hình đội nhóm Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tiến hành tháng Việc xây dựng phát triển mô hình đội nhóm nhiệm vụ quan trọng Cần có tham gia toàn đơn vị, trí đồng lòng toàn thể cán đơn vị Chúng ta xác định có bốn giai đoạn: Giai đoạn thứ người tập hợp thành nhóm Giai đoạn thứ hai giai đoạn làm đau đầu cấp lãnh đạo Đây thời kỳ hình thành bè cánh , có xung đột tính cách trái ngược Giai đoạn thứ ba: Các nhóm bắt đầu nhận giá trị mô hình làm việc hợp tác Phương pháp làm việc nhóm bắt đầu thiết lập thành viên thừa nhận Giai đoạn cuối cùng: Là thực nhiệm vụ nhóm Đây giai đoạn nhóm việc nhiệt tình, tích cực hiệu Đây giai đoạn nhóm đạt nhưnữg mục tiêu chủ yếu công cụ hỗ trựo đắc lực tổ chức Kết luận vấn đề: Để mô hình nhóm phát triển yếu tố cần xác định xác định nhiệm vụ then chốt: Nhóm cần có tâm điểm Hai tâm điểm nhóm nhiệm vụ giao; nhóm cần có cách tác động khác lên loại người khác nhóm;nhóm cần có phản hồi hoạt động cá nhân; làm việc nhóm chủ động giao tiếp với người Để tổ chức thành nhóm làm việc, Sở Văn hoá Thể thao Du lịch cần tổ chức phân loại cán bộ, cấu lại phòng ban Việc áp dụng phương pháp làm việc theo nhóm phù hợp với lĩnh vực như: Thành lập ban quản lý dự án, Thành lập tổ nghiên cứu đề tài, đề án, thành lập nhóm sáng tác ca khúc, sáng tác tranh cổ động… Trên số kiến thức mà thân tiếp thu sau học nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực Quản trị hành vi tổ chức; tình hình thực tế quan công tác , có số ý kiến áp dụng vào thực tiễn Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị hành vi tổ chức - Đại học Griggs - Bài giảng quản trị hành vi tổ chức chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế - Tài liệu hướng dẫn học tập môn hành vi tổ chức biên soạn thạc sỹ Tạ Hồng Hạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam, Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam, Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay