Thống kê chất thải lỏng trong nông nghiệp và nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải

201 42 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:01

Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Cục Môi trường liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Trung tâm Tư vấn Đầu tư Nghiên cứu Phát triển Nông thôn Việt Nam (INCEDA) Bản tóm tắt Báo cáo kết Nhiệm vụ "Thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải" Cơ quan quản lý: Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật việt nam Cục môi trường, khoa học công nghệ môi trường Cơ quan thực hiện: trung tâm tư vấn đầu tư nghiên cứu phát triển nông thôn Việt Nam (INCEDA) Hà Nội, tháng 12-2001 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Cục Môi trường liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Trung tâm Tư vấn Đầu tư Nghiên cứu Phát triển Nông thôn Việt Nam (INCEDA) Báo cáo kết Nhiệm vụ "Thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải" Cơ quan quản lý: Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật việt nam Cục môi trường, khoa học công nghệ môi trường Cơ quan thực hiện: trung tâm tư vấn đầu tư nghiên cứu phát triển nông thôn Việt Nam (INCEDA) Hà Nội, tháng 12-2001 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Cục Môi trường liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Trung tâm Tư vấn Đầu tư Nghiên cứu Phát triển Nông thôn Việt Nam (INCEDA) Báo cáo kết Nhiệm vụ "Thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải" Cơ quan quản lý: Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật việt nam Cục môi trường, khoa học công nghệ môi trường Cơ quan thực hiện: trung tâm tư vấn đầu tư nghiên cứu phát triển nông thôn Việt Nam (INCEDA) Chủ nhiệm: GS.TS.KH Lê Doãn Diên Hà Nội, tháng 12-2001 Danh sách thành viên tham gia thực nhiệm vụ " Thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải" *** -TT Họ tên Học hàm, Học vị GS.TSKH Chức vụ, ngành chuyên môn Chuyên gia nghiên cứu môi trường Lê Huy Bá Võ Hồ Bảo Châu KS Chuyên ngành Môi trường Nguyễn thị Phương Dang Lê Don Diên KS Hoá học môi trường GS.TSKH Giám đốc, Chủ nhiệm Dự án, Hoá sinh Kỹ thuật nông nghiệp TC Nguyễn thị Phương Dung Nguyễn Trung Dũng Mai Thị Duyên KS Đặng Văn Đông Thạc sĩ Nguyễn thị Mỹ Hạnh CN 10 11 12 Nguyễn Phước Hiền Nguyễn thị Mai Hoa Cao Mạnh Hùng CN CN KS 13 Lê Văn Hữu KS 14 15 Phạm Minh Kha Nguyễn Văn Khuynh KS TS 16 17 Nguyễn Kim Lan Lê Thị Liên 18 19 Nguyễn Thị Minh Lơị Nguyễn Thanh Lương SV KS 20 Trần Thị Mai TS 21 Lê thị Mậu KS 22 23 Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Quang Minh CN KS KS TC Thạc sĩ Vi tính,xử lý thống kê số liệu Chuyên ngành Môi trường Chuyên ngành nông nghiệp Kỹ thuật nông nghiệp Chuyên ngành Môi trường Kế toán Trưởng Cán nghiên cứu môi trường Cán nghiên cứu môi trường Chuyên ngành Môi trường Chuyên gia hoá học môi trường Cán Cán nghiên cứu VSV nước thải Kinh tế nông nghiệp Cán nghiên cứu môi trường Chuyên ngành công nghiệp thực phẩm Chuyên ngành công nghiệp thực phẩm Cán vi tính Cán nghiên cứu môi trường Cơ quan công tác Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Môi trường ĐHQG TP HCM Cộng tác viên Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Dương Trung tâm INCEDA Trung tâm Môi trường ĐHQG TP HCM Trung tâm INCEDA Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Dương Cộng tác viên INCEDA Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Cộng tác viên INCEDA Cộng tác viên INCEDA Trung tâm INCEDA Cộng tác viên INCEDA ĐH Văn Lang TP HCM Trung tâm INCEDA Cộng tác viên INCEDA Cộng tác viên INCEDA Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA 24 25 Lê thị Bích Nga Trần thị Thanh Nga KS KS Cán Cộng tác viên 26 27 Nguyễn Hồng Nghĩa Hồ Thiện Phước TC KS Cán Quản lý Môi trường 28 Lê Tuệ Phương KS 29 Lâm Vĩnh Sơn KS Cán nghiên cứu nông nghiệp môi trường Cán nghiên cứu môi trường 30 31 32 KS CN KS Cán môi trường Kinh tế nông nghiệp Cộng tác viên 33 Lê Sơn Trần Công tá Nguyễn Đình Minh Tâm Nguyễn Văn Thành TS Nông nghiệp 34 Nguyễn thành Thâm KS Cán Môi trường 35 KS Cán Môi trường KS Chuyên ngành Môi trường 37 Nguyễn thị Phương Thuý Nguyễn Ngọc Diêm Tiêu Lê Mỹ Xuyên PGS.TS 38 Hà Hoàng Yến Phó Giám đốc, Kinh tế nông nghiệp Cán vi tính 36 TC Trung tâm INCEDA Cộng tác viên Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Sở KHCNMT Đồng Tháp Trung tâm INCEDA Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Phó giám đốc, Trung tâm INCEDA Cộng tác viên INCEDA Cộng tác viên Trung tâm INCEDA Trung tâm Môi trường ĐHQG TP HCM Trung tâm INCEDA Trung tâm INCEDA Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** Lời cảm ơn Chúng xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, cán bộ, nhân dân ngành địa phương mà đ tiến hành nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải Chúng xin cảm ơn đồng chí lnh đạo cán công nhân viên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ, Ngành có liên quan, đặc biệt Cục Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, đ thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhiều trình thực nhiệm vụ Chúng xin bày tỏ lòng biết ơn đạo sát giúp đỡ mặt đồng chí lnh đạo Liên Hiệp Hội, đồng chí lnh đạo chuyên viên Ban Khoa học Kinh tế, Tài vụ, Văn phòng v.v trình thực hoàn thành nhiệm vụ: "Thống kê chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải" Thay mặt Ban Chủ nhiệm GS.TS.KH Lê Doãn Diên Các chữ viết tắt APHA( American Public Health Association) : Hiệp Hội Sức Khoẻ cộng đồng Mỹ BOD5 (Five days biochemical oxygen demand): nhu cầu oxy hóa sinh học ngày nuôi cấy COD (Chemical oxygen demand): nhu cầu oxy hóa học CRM (Certified Reference Material): chất chuẩn tham khảo có giá trị thực (True value) DO (Dissolved oxygen): oxy hoà tan DS (Dissolved solid): chất rắn hoà tan EM (effective microorganism): vi sinh vật có hiệu E - 2001 (Earth and Ecology of 2001): đất sinh thái năm 2001 FBR (Fixed bed bioreactor): thùng phản ứng phân huỷ sinh học đệm cố định h (hour): HCBVTV:hoá chất bảo vệ thực vật MPN (Most probable numbers): tổng số vi sinh vật có S (Second): giây SS (Suspended solids): chất rắn lơ lửng TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam TS (Total solids): tổng chất rắn UASB (Upflow anaerobic sludge blanket): lớp bùn yếm khí (kỵ khí) bao phủ bề mặt VSV: vi sinh vật Mục lục Tr an g Mở đầu Phần thứ Tổng quan tài liệu Chương Khái quát chất thải lỏng nguồn phát sinh chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn 1.1 Khái niệm chất thải lỏng (nước thải) 1.2 Các nguồn phát sinh chất thải lỏng 1.3 Chất thải lỏng (nước thải) nông nghiệp nông thôn Chương Tình hình nghiên cứu chất thải lỏng (nước thải) nông nghiệp nông thôn giới Việt Nam 2.1 Tình hình nghiên cứu chất thải lỏng (nước thải) nông nghiệp nông thôn giới 2.2 Tình hình nghiên cứu chất thải lỏng (nước thải) nông nghiệp nông thôn Việt Nam 12 Chương Các phương pháp xử lý nước thải 21 3.1 Xử lý nước thải phương pháp học 22 3.1.1 Song chắn rác 22 3.1.2 Bể lắng cát 22 3.1.3 Bể vớt mỡ, dầu, dầu mỡ 22 3.1.4 Bể lọc 23 3.2 Xử lý nước thải phương pháp hóa lý 23 3.2.1 Phương pháp đông tụ keo tụ 23 3.2.2 Phương pháp tuyển 24 3.2.3 Phương pháp hấp phụ 25 3.2.4 Phương pháp nhả hấp phụ, tẩy uế khử độc 25 3.3 Phương pháp hóa học 26 3.3.1 Phương pháp trung hòa 26 3.3.2 Phương pháp oxy hóa-khử 26 3.3.3 Phương pháp loại trừ kim loại nặng 26 3.4 Phương pháp sinh học 27 3.4.1 Phương pháp bùn hoạt tính sinh học 28 3.4.2 Các kiểu phân huỷ yếm khí việc xử lý nước thải thường áp dụng 34 3.5 Xử lý nước thải phương pháp sinh học điều kiện tự nhiên 36 3.5.1 Cánh đồng tưới - cánh đồng lọc 36 3.5.2 Hồ sinh học (ao sinh học) 38 3.5.3 Xử lý nước thải phương pháp hóa sinh điều kiện nhân tạo 42 3.5.4 Xử lý cặn 43 3.5.5 Khử trùng nước thải 44 3.6 Các tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải 44 3.6.1 Màu 44 3.6.2 Mùi 45 3.6.3 Các chất rắn 45 3.6.4 Các vi sinh vật 45 3.6.5 Chỉ tiêu BOD (biochemical oxygen demand) 45 3.6.6 Chỉ tiêu COD (chemical oxygen demand) 45 3.6.7 Chỉ tiêu DO (dissolved oxygen) 45 3.6.8 Chỉ tiêu pH 45 3.6.9 Chỉ tiêu TS (total solid) 45 3.6.10 Chỉ tiêu DS (dissolved solid) 45 3.6.11 Chỉ tiêu SS (suspended solid) 45 3.6.12 Nhiệt độ nước thải 45 Phần thứ hai Triển khai thực thi nhiệm vụ 46 Chương Đối tượng, mục tiêu, nội dung, phạm vi phương pháp điều tra, nghiên cứu 46 4.1 Đối tượng nghiên cứu 46 4.1.1 Chất thải lỏng sinh hoạt cộng đồng dân cư nông thôn 4.1.2 Chất thải lỏng ngành chăn nuôi khu vực gia đình trang trại nông thôn 46 46 4.1.3 Chất thải lỏng lãnh vực chế biến nông sản quy mô gia đình nông thôn 46 4.1.4 Chất thải lỏng hoạt động trạm y tế nông thôn 46 4.1.5 Chất thải lỏng chợ cửa hàng nông thôn tức hoạt động giao thương, buôn bán nông thôn 46 4.2 Mục tiêu nghiên cứu 46 4.2.1 Mục tiêu trước mắt 46 4.2.2 Mục tiêu lâu dài 46 4.3 Nội dung nghiên cứu 47 4.4 Phạm vi quy mô nghiên cứu 47 4.5 Mô tả phương pháp nghiên cứu 48 Phần thứ ba Kết nghiên cứu thảo luận 50 Chương Kết điều tra nghiên cứu chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn 50 5.1 Vùng đồng sông Hồng 54 5.1.1 Một vài nét điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 54 5.1.2 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng sinh hoạt cộng đồng dân cư nông thôn 54 5.1.3 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lãnh vực chăn nuôi hộ gia đình trang trại nông thôn vùng đồng sông Hồng 55 5.1.4 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lĩnh vực chế biến nông sản hộ gia đình nông thôn 56 5.1.5 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lãnh vực khám, chữa bệnh trạm y tế nông thôn 57 5.1.6 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lãnh vực hoạt động giao thương, buôn bán chợ nông thôn 58 5.1.7 Tổng hợp số liệu điều tra nghiên cứu loại chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn vùng đồng sông Hồng năm 2000 59 5.2 Vùng Đông Bắc 60 5.2.1 Một vài nét điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 60 5.2.2 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng sinh hoạt cộng đồng dân cư nông thôn 60 5.2.3 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lãnh vực chăn nuôi hộ gia đình trang trại nông thôn vùng Đông Bắc 61 5.2.4 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh lĩnh vực chế biến nông sản hộ gia đình nông thôn 62 5.2.5 Kết nghiên cứu, điều tra thống kê chất thải lỏng phát sinh hoạt động khám, chữa bệnh trạm y tế nông thôn 63 5.2.6 Chất thải lỏng phát sinh hoạt động giao thương, buôn bán chợ nông thôn vùng Đông Bắc 64 5.2.7 Tổng hợp số liệu điều tra nghiên cứu loại chất thải lỏng nông 64 Bảng 13 Một vài số liệu ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2000 có liên quan đến loại chất thải lỏng nông nghiệp nông thôn STT Vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng Đông Bắc Tây Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Dân số (người) Gia súc (con) Gia cầm (con) Đại gia súc (con) Giường y tế xã (cái) 11.683.100 9.123.700 1.938.200 8.775.400 4.787.000 2.363.800 6.359.100 13.379.400 4.252.800 4.136.800 843.900 2.709.600 1.626.100 847.000 1.681.400 2.797.200 36.596.000 34.399.000 4.918.000 21.274.000 11.947.000 2.905.000 17.118.000 37.225.000 507.700 1.981.900 518.200 1.557.300 1.063.200 520.400 631.200 259.800 10.378 6.570 1.887 5.025 1.940 2.160 3.650 6.605 Bảng 19a Tổng khối lượng loại chất thải lỏng phát sinh hoạt động khác cộng đông dân cư vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam năm 2000 STT Vùng sinh thái nông nghiệp Chất thải lỏng sinh hoạt (m3) Chất thải lỏng Chất thải lỏng chăn chế biến nuôi (m3) nông sản (m3) Chất thải lỏng y tế nông thôn (m3) Chất thải lỏng chợ nông thôn (m3) Tổng khối lượng loại chất thải lỏng (m3) Trung bình (m3/người) 24.039.852 13.712.011 712131 3.634.682 4.470.270 613.636 7.589.850 4.255.663 1.555.313 758.028 78.885 554.312 437.412 104.322 802.337 1.216.188 84.079 46.320 7.832 21.657 8.788 6.394 28.325 23.514 227.821 65.893 8.468 45.248 14.866 7.254 98.814 48.249 365.242.705 170.825.615 23.959.115 132.771.632 76.951.751 26.674.311 189.785.472 246.974.887 31,26 ĐB sông Cửu Long 339.335.640 156.243.363 23.151.799 128.515.733 72.020.415 25.942.705 181.266.146 241.431.273 Tổng: 1.167.907.074 59.028.095 5.506.797 226.909 516.613 1.233.185.488 21,11 Đồng sông Hồng Đông Bắc Tây Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ 18,72 12,36 15,13 16,07 11,28 29,84 18,46 Bảng 20 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt nông nghiệp nông thôn địa phương miền Bắc TT Mẫu pH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 M1 M3 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M20 M22 M24 N1 N6 Chợ V-H 6,0 6,2 6,3 5,5 6,8 6,0 5,7 6,2 6,0 6,2 6,3 7,2 6,8 8,1 8,7 7,0 8,5 6,5 6,7 6,9 7,0 6,7 7,2 9,2 7,2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L COD mg/L BOD5 (200)mg/L Photpho tổng mg/L Nitơ tổng mg/L Amoniac mg/L Phenol mg/L Dầu mỡ mg/L Tổng Coliform MPN/ 100mL Màu Mùi Vàng nhạt Trắng Trắng Trắng Vàng nhạt Trắng đục Trắng đục Trắng Vàng Vàng Trắng đục Trắng đục Trắng đục Trắng Trắng Trắng đục Vàng nâu Trắng Vàng rơm Vàng rơm Vàng nâu Trắng đục Vàng nâu Trắng Vàng rơm Đất Xà phòng Xà phòng Xà phòng Đất Đất Đất Đất Đất nặng Đất nặng Đất Đất Đất Đất Đất Đất Cá Xà phòng Xà phòng Xà phòng Cá Đất Cá Đất Xà phòng 73 27 58 40 55 81 52 53 50 61 63 21 19 30 31 45 1981 19,5 25,1 123 230 12 255,7 44 163 145 49 49 43 54 30 24 25 24 26 26 98 53 60 37 74 11083 27 54 49 97 81 783 45 245 40 24 15 39 20 10,0 7,0 7,0 6,0 20 14 17 20 17 8654 12 21 35 12 509 18 158 0,888 0,200 0,226 0,578 0,654 0,503 0,449 0,470 0,492 0,620 0,803 1,35 0,81 1,10 1,57 1,50 39,40 0,54 2,14 0,12 0,31 0,47 1,35 0,95 15,98 19,6 21,0 15,4 18,2 14,0 5,2 8,5 8,7 7,7 7,0 6,7 35,7 2,7 7,35 6,45 8,1 423,0 8,4 8,0 8,1 6,3 2,1 35,7 5,60 84,06 0,12 0,21 1,7 3,1 0,21 2,30 0,24 0,37 0,45 0,85 0,93 0,35 1,1 - 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,014 0,02 0,019 0,049 0,5 0,4 3,5 2,8 0,6 35,7 0,8 1,6 1,5 1,1 0,5 1,2 1,9 1,4 4,6x105 9,3x104 4,6x105 4,6x105 3.9x105 2,1x104 2,1x104 1,1x105 1,1x105 1,1x105 1,1x105 4,6x106 1,1x106 2,3x105 4,6x105 2,3x105 4,6x107 9,3x103 1,5x105 1,1x106 1,5x105 1,1x106 1,1x106 9,3x105 4,6x105 - - 50 100 400 50 100 200 20 50 100 60 - - 0,001 0,05 1 - x103 x104 - TCVN 5945-1995 Giá trị giới hạn: Cột A Cột B Cột C 6-9 5,5 - 5-9 Ký hiệu mẫu bảng 20: A1: Nước thải sinh hoạt cống thoát chung huyện Lương Sơn, Hoà Bình A2: Nước thải sinh hoạt cống thoát chung (khu vực chăn nuôi) huyện Đà Bắc, Hoà Bình A3: Nước thải sinh hoạt cống thoát ruộng lúa huyện Hoài Đức, Hà Tây B1: Nước thải sinh hoạt cống thoát, khu vực chăn nuôi nhiều huyện Lương Sơn, Hoà Bình B2: Nước thải sinh hoạt cống thoát ruộng lúa huyện Thanh Oai, Hà Tây D1: Nước thải sinh hoạt đầu khu vực cống nước thải huyện Đà Bắc, Hoà Bình D2: Nước thải sinh hoạt cuối khu vực cống nước thải huyện Đà Bắc, Hoà Bình D3: Nước thải sinh hoạt khu dân có cửa hàng dịch vụ ăn uống Kim Bôi, Hoà Bình D4: Nước ao làng (nước thải sinh hoạt) huyện Thanh Oai, Hà Tây D5: Nước mương cạnh làng (nước thải sinh hoạt) huyện Hoài Đức, Hà Tây D6: Nước ao làng lưu thông với sông (nước thải sinh hoạt) huyện Hoài Đức, Hà Tây M1: Nước thải sinh hoạt hộ ông Tân Vạn Phúc, Hà Tây M3: Nước thải sinh hoạt hộ anh Toan Vạn Phúc, Hà Tây M4: Nước thải sinh hoạt ao Hồi Quan, Bắc Ninh M5: Nước thải sinh hoạt đầu nguồn thải chân cầu kênh đào, thôn Kinh Bắc, Bắc Ninh M6: Nước thải sinh hoạt hộ bà ảnh Vạn Phúc, Hà Tây M7: Nước thải sinh hoạt, ( chăn nuôi, dệt ) Vạn Phúc, Hà Tây M9: Nước thải sinh hoạt hộ Nguyễn văn Thừa, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M20: Nước thải sinh hoạt hộ ông Đặng Quang Phê, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M22: Nước thải sinh hoạt hộ ông Đặng Quang Đủ, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M24: Nước thải sinh hoạt hộ ông Đặng Quang Bôn, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên N1: Nước thải sinh hoạt Đội 5, x Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An N6: Nước thải sinh hoạt cuối nguồn thải thôn Kinh Bắc, Bắc Ninh Chợ V-H: Nước thải sinh hoạt, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa TCVN 5945 1995, cột B: Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp, tiêu chuẩn thải - giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm Bảng 21 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt nông nghiệp nông thôn địa phương miền Nam STT Chỉ tiêu Kết Mẫu Đơn vị TCVN 5945-1995 (Nước thải công nghiệp) 1B 6,8 2B 6,7 7B 6,5 10B 6,9 12B 5,7 19B 6,9 A đến B 5,5 đến C đến Trắng Xà phòng 44 Vàng nâu Trắng đục Xà phòng 68 Vàng nâu - - - Cá 595 Trắng đục Mốc 48 Đất nặng 220 50 100 200 pH Màu - Mùi SS mg/L Vàng rom nhạt Đất 57 mg/L mg/L mg/L mg/L 80 32 0,17 80 20 3,40 1,07 1280 582 1,70 2,08 160 90 1,70 1,29 450 69 3,40 1,15 80 51 0,05 3,98 50 20 0,2 100 50 0,5 400 100 mg/L VK/1ml 6,30 x 103 16 x 103 40,00 200 x 103 28 x 103 80 x 103 2,60 52 x 103 30 - 60 - 60 - 11 COD BOD5 H2S Photpho tổng Nitơ tổng Tổng số vi khuẩn Coliform 15 x 103 460 x103 93 x103 2.400 x103 1.100 x103 460 x 103 5.000 10.000 - 12 E.coli MPN/100 ml MPN/100 ml 15 x 103 460 x103 93 x 103 1.100 x103 240 x103 - - - 10 460 x103 Ký hiệu mẫu: 1B Nước thải sinh hoạt Tân Tạo, Bình Chánh, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 2B Nước thải sinh hoạt Hóc Môn, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 7B Nước thải sinh hoạt huyện Củ Chi, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 10B Nước thải sinh hoạt Thủ Đức, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 12B Nước thải sinh hoạt nhà ông Phạm Văn Y, ấp 1, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương 19B Nước thải sinh hoạt x Tam Phước, Long Thành - Đồng Nai Bảng 22 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải lnh vực chăn nuôi nông thôn thuộc địa phương ổ miền Bắc STT 10 11 12 13 14 Mẫu M2 M3 M4 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M17 M23 R1 CRM pH Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 8,2 7,8 8,1 7,8 8,0 7,9 7,9 7,7 7,9 8,1 7,5 7,8 5,5 - Dầu mỡ mg/L Tổng Coliform MPN/100mL - 0,050 - 32,8 43,1 15,7 37,8 41,2 79,5 37,2 39,7 76,1 47,9 33,1 27,3 14,8 - 4,6x106 1,1x108 1,1x108 1,1x108 7,5x106 0,05 2,1x107 4,6x107 4,6x107 1,1x108 1,1x106 2,9x107 1,5x105 - - 0,001 0,05 1 - x103 x104 - COD mg/L BOD5 (200) mg/L Photpho tổng mg/L Nitơ tổng mg/L Amoniac mg/L 6075 4180 4987 2081 4573 3793 989 2575 3879 6183 113 1053 217 25 1332 2143 8473 10415 3917 15870 1870 2297 7920 11980 600 2460 336 54 997 1573 5491 7117 2385 12465 1057 1530 5018 9815 476 1617 289 105 39,80 48,00 25,70 36,50 52,00 47,00 51,70 48,60 51,30 52,70 11,80 26,50 11,43 3,50 441,3 105,1 381,0 271,0 119,1 507,0 104,4 121,6 125,2 107,6 113,1 101,7 49,04 25,90 6,55 7,83 5,94 7,54 8,15 8,10 9,14 7,95 6,05 10,05 7,87 10,51 50 100 400 50 100 200 20 50 100 60 - Phenol mg/L TCVN 5945-1995 Giá trị giới hạn: Cột A Cột B Cột C 6-9 5,5 - 5-9 Ký hiệu mẫu bảng 22: M2: Nước thải chăn nuôi Đội 6, x Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An M3: Nước thải chăn nuôi hộ ông Tâm, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M4: Nước thải chăn nuôi hộ anh Toan Vạn Phúc, Hà Tây M5: Nước thải mương trước cửa Hộ bà Anh Vạn Phúc, Hà Tây M6: Nước thải chăn nuôi hộ bà Ngọc, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M8: Nước thải nơi có nhiều hộ giết mổ trâu bò Vạn Phúc, Hà Tây M11: Nước thải chăn nuôi hộ ông Thực, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M12: Nước thải chăn nuôi hộ ông Dĩnh, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M15: Nước thải chăn nuôi hộ ông Đặng Quang Liệt, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M16: Nước thải chăn nuôi hộ ông Đặng Quang Phê, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M17: Nước thải chăn nuôi hộ ông Đỗ Xướng Cứu, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M23: Nước thải chăn nuôi hộ ông Đặng Quang Bôn, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên R1: Nước thải chăn nuôi, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa CRM (Certified Reference Material - Chất chuẩn chứng nhận) có giá trị thực (True Value): SS: 25,2 mg/L BOD5: 95% Confidence 46,64 - 85,32 mg/L COD: 104,0 mg/L, (95% Confidence 84,64 - 115,04 mg/L) Tổng Photpho - P: 3,903 (Acceptance Limits: 2,96 - 4,58 mg/L) TCVN 5945-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp, tiêu chuẩn thải - giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm Bảng 23 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải chăn nuôi nông thôn thuộc địa phương miền Nam Kết Mẫu STT Đơn vị pH Màu Mùi SS COD BOD H2S Photpho tổng Nitơ tổng Tổng số vi khuẩn Coliform E.coli 10 11 12 TCVN 5945-1995 (Nước thải công nghiệp) Chỉ tiêu 1A 4A 8A 11A 13A 15A 17A A B C 7,3 Vàng crom nhạt Mốc 144 1.440 320 1,70 1,28 6,8 Vàng crom Phân 1.724 800 222 3,40 3,21 6,7 Trắng ngà vàng Bùn 173 300 83 0,85 1,70 6,3 Trắng Đất 3.865 3.450 1.400 1,70 0,23 6,3 Vàng crom nhạt Đất nhẹ 177 300 54 2,55 1,61 6,8 Vàng crom đến - 5,5 đến - đến - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 8,2 Vàng crom nhạt Phân 109 640 353 0,49 Đất + Phân 4.830 6.000 3.825 8,50 19,12 50 50 20 0,2 100 100 50 0,5 200 400 100 mg/L VK/1ml 55,00 200 x 103 14 x 103 80,36 15 x 103 5,04 47 x 103 25,20 20 x 103 8,82 10.000 80,35 20 x 103 30 - 60 - 60 - MPN/100ml MPN/100ml 460 x 103 150 x 103 48 x 103 48 x 103 460 x 103 460 x 103 460 x 103 460 x 103 75 x 103 48 x 103 240 x 103 240 x 103 14 x 103 x 103 5000 - 10000 - - - Ký hiệu mẫu: 1A Nước thải chăn nuôi bò Hóc Môn, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 4A Nước thải chăn nuôi heo (15 con) Bình Chánh, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 8A Nước thải chăn nuôi Củ Chi, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 11A Nước thải chăn nuôi heo Thủ Đức, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 13A Nước thải chăn nuôi nhà ông Lê Văn Thành, ấp 1, An Lập, Dầu tiếng, Bình Dương 15A Nước thải chăn nuôi heo hộ gia đình ông Huỳnh Công Tạo, ấp Bến Đình, x Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 17A Nước thải trại chăn nuôi bò bể biogas x Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai Bảng 24 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải làng nghề nông thôn thuộc địa phương miền Bắc STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mẫu G1 G2 G3 H1 H2 H3 M1 M2 M3 M4 M7 M8 M10 M13 M14 M18 M19 M21 C1 C2 N1 N2 N3 N4 CRM pH Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L COD mg/L BOD5 (200) mg/L Photpho tổng mg/L Nitơ tổng mg/L Amoniac mg/L Phenol mg/L Dầu mỡ mg/L Tổng Coliform MPN/100mL 7,1 7,0 7,2 6,9 7,0 6,0 9,8 9,6 6,5 7,2 7,0 6,9 6,7 6,7 7,1 7,0 7,4 6,2 10,1 10,5 5,5 7,0 5,0 6,2 - 11 18 15 27 25 18 105 284 1325 43,3 121,2 83,7 25,1 1375 6783 2989 53 17 3500 3250 427 82 267 55 25 53 55 49 80 74 59 350 198 97 32 47 52 54 3975 9763 3220 63 58 760 738 860 256 662 130 54 25 35 22 20 15 27 104 90 24 11 19 21 21 2798 6815 489 35 21 258 252 635 178 446 87 105 0,86 0,99 1,31 7,60 9,40 5,03 3,26 2,97 0,35 1,36 0,93 1,57 2,14 39,80 45,70 17,80 4,79 0,42 2,42 2,00 5,87 5,79 2,26 2,42 3,50 25,2 21,0 23,1 12,6 15,4 11,2 8,75 8,90 15,0 8,6 2,1 4,5 8,0 98,5 176,1 71,5 9,8 4,7 41,3 39,9 49,04 84,10 56,04 12,25 25,90 2,3 2,2 0,02 0,13 0,08 0,15 0,37 6,74 8,91 0,41 1,50 1,20 4,2 - 0,190 0,170 0,200 0,027 0,048 0,04 0,011 0,013 0,010 0,005 0,014 0,006 0,030 0,013 - 4,8 5,9 0,8 4,0 3,1 2,7 1,6 21,1 62,3 21,8 6,3 0,9 8,6 2,4 12,8 4,2 - 1,1x105 1,1x106 4,6x105 4,6x105 1,1x105 7,5x105 4,6x104 4,6x104 4,6x105 1,1x106 1,5x105 4,6x105 1,5x105 1,1x108 1,1x108 1,1x108 4,6x105 4,6x105 7,5x105 9,3x105 1,1x106 2,2x106 1,2x106 1,1x105 - 50 100 400 50 100 200 20 50 100 60 - - 0,001 0,05 1 - x103 x104 - TCVN 5945-1995 Giá trị giới hạn: Cột A Cột B Cột C 6-9 5,5 - 5-9 Ký hiệu mẫu bảng 24: G1: Nước thải làng có nghề giết mổ gia súc thường xuyên huyện Đà Bắc, Hoà Bình G2: Nước thải làng có nghề làm bún, chăn nuôi xay xát lúa gạo huyện Hoài Đức, Hà Tây G3: Nước thải làng có nghề làm bún, chăn nuôi giết mổ gia súc huyện Hoài Đức, Hà Tây H1: Nước thải (cống thoát nước khu dân cư lớn, có nhiều nghề sản xuất kinh doanh Kim Bôi, Hoà Bình) H2: Nước thải làng có nghề làm bún, chăn nuôi huyện Đà Bắc, Hoà Bình H3: Nước thải (Làng có nhiều nghề phụ, nhiên không nhiều gia đình chăn nuôi) huyện Lương Sơn, Hoà Bình M1: Nước thải Hợp tác x tẩy nhuộm, thôn Hồi Quan, Bắc Ninh M2: Nước thải Hợp tác x tẩy nhuộm, thôn Kinh Bắc, Bắc Ninh M3: Nước thải làm nghề đậu phụ Đội 6, x Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An M4: Nước thải nghề dệt hộ ông Tâm, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M7: Nước thải làng nghề hộ ông Thư, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M8: Nước thải làng nghề hộ ông Dinh, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M10: Nước thải làng nghề hộ bà Tĩnh, thôn Phương La, x Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình M13: Nước thải chế biến nông sản Hộ ông Đặng Quang Liệt, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M14: Nước thải chế biến nông sản Hộ ông Lê Duy Sơn, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M18: Nước thải chế biến nông sản hộ ông Đặng Quang Đủ, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M19: Nước thải chế biến nông sản hộ ông Đặng Quang Phê, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên M21: Nước thải chế biến nông sản hộ ông Đỗ Xướng Cứu, thôn Bình Lương, x Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên C1: Nước thải làng dệt lụa Thị x Hà Đông, Hà Tây C2: Nước thải làng dệt len Thị x Hoài Đức, Hà Tây N1: Nước thải thủ công nghiệp, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa N2: Nước thải làng nghề, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa N3: Nước thải làng nghề chế biến nông sản, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa N4: Nước thải hỗn hợp tẩy gạc, thôn Kinh Bắc, Bắc Ninh CRM (Certified Reference Material - Chất chuẩn chứng nhận) có giá trị thực (True Value): SS: 25,2 mg/L BOD5: 95% Confidence 46,64 - 85,32 mg/L COD: 104,0 mg/L, (95% Confidence 84,64 - 115,04 mg/L) Tổng Photpho - P: 3,903 (Acceptance Limits: 2,96 - 4,58 mg/L) TCVN 5945-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp, tiêu chuẩn thải - giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm 10 Bảng 25 Một số tiêu nghiên cứu chất lượng mức độ ô nhiễm nước thải làng nghề nông thôn thuộc địa phương miền Nam Mẫu STT TCVN 5945-1995 (Nước thải công nghiệp) Chỉ tiêu Đơn vị Kết pH Màu - 5A 6A 9A 14A 16A 18A 20A A B C 6,9 Trắng Đất 119 160 34 1,70 0,91 0 < 0,001 0,02 0,095 < 0,02 < 0,001 x 103 6,6 Trắng đục 3,5 Trắng đục sữa Chua 3.890 16.000 10.500 3,40 2,85 57,40 1,47 0,004 0,18 0,65 0,12 1,20 x 103 5,1 Trắng Chua 1.657 2.400 433 0,85 0,11 0,03 < 0,001 0,03 0,03 0,02 0,12 12.000 6,2 Trắng Đất nhẹ 15 13 1,70 0,43 0 < 0,001 < 0,004 0,15 < 0,02 0,78 x 103 7,9 Trắng Tanh 12 0,85 0,06 0 < 0,001 0,008 < 0,005 < 0,02 0,004 40 x 103 6,3 Vàng crom Khét 36 90 58 1,70 0,13 7,87 0,14 < 0,001 0,004 0,065 < 0,02 0,12 3.200 6-9 - 5,5 - - 5-9 - 50 50 20 0,2 30 0,001 0,01 0,2 0,2 0,1 - 100 100 100 0,5 60 0,05 0,02 1 0,5 - 200 400 200 60 0,5 5 - x 103 x 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống kê chất thải lỏng trong nông nghiệp và nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải , Thống kê chất thải lỏng trong nông nghiệp và nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải , Thống kê chất thải lỏng trong nông nghiệp và nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải , Doi tuong, muc tieu, noi dung, pham vi, phuong phap nghien cuu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay