Giáo án điện tử bài 5 bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo tiết 1

29 253 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:34

Tiết 13 Bài : QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO Bình đẳng tôn giáo a)Khái niệm bình đẳng tôn giáo -Tôn giáo Đền thờ Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn – Nam Định Nơi thờ Nguyễn Trãi Côn Sơn - Hải Dương “ Dù ngược xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” Thờ cúng tổ tiên Các hình ảnh em vừa quan sát hoạt động tín ngưỡng hay hoạt động tôn giáo? Hoạt động tôn giáo - Tôn giáo hình thức tín ngưỡng có Tôn giáo gì? tổ chức, với quan niệm giáo lí thể tín ngưỡng hình thức nghi lễ thể sùng bái tín ngưỡng - Giới thiệu tôn giáo Việt Nam : Đạo Phật Đạo Thiên Chúa Đạo Tin Lành Đạo Hồi Đạo Cao Đài Đạo Hào Hảo Các TG nhà nước công nhận Cuối kỉ II Luy Lâu (Bắc Ninh) 10 Tr Đạo thiên chúa 1664 (5 Tr) Nơi hành lễ Đạo tin lành (1911) 400n BIỂU TƯỢNG HỒI GIÁO TÍN ĐỒ ISLAM LỄ BÁI (ĐẠO HỒI TK X-XIV) 60n Các nữ tu dòng mến Thánh giá nhà thờ Phú cam( Huế) bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội tháng năm 2007 Các nhà sư Sóc Trăng theo dõi danh sách ứng cử viên - Công dân thuộc tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo, người tôn giáo bình đẳng hưởng quyền làm nghĩa vụ công dân Sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống dân tộc, giá trị đạo đức tốt đẹp tôn giáo * Khoản điều PLTN-TG “Không phân biệt đối xử lý tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo công dân…” * Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật Nhà nước bảo đảm; sở tôn giáo hợp pháp Nhà nước bảo hộ Em nêu vài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo pháp luật mà em biết? + Giảng đạo, truyền đạo (6 TG NN công nhận) + Làm lễ: Lễ Noel (Thiên Chúa); Lễ Thường nhật (Cao Đài) … Các HĐ TG theo QĐ PL Nhà nước đảm bảo Giáng sinh Cầu siêu, cầu an  Có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định PL Lễ thường nhật – Cao đài  Các sở tôn giáo PL bảo hộ, nghiêm cấm xâm phạm Đạo Cao Đài-Tây Ninh Nơi hành lễ Đạo tin lành Tổ đình PG Hòa hảo Đạo Hồi Thiên Chúa Phật Giáo c Ý nghĩa quyền bình đẳng tôn giáo -Quyền bình đẳng tôn giáo là: + Cơ sở, tiền đề quan trọng khối đại đoàn kết dân tộc + Sức mạnh tổng hợp dân tộc công xây dựng đất nước d Chính sách Đảng pháp luật Nhà nước quyền bình đẳng tôn giáo - Đảm bảo hoạt động tôn giáo theo quy định PL - Đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, TG không tín ngưỡng - Đoàn kết đồng bào có tôn giáo tôn giáo Không phân biệt đối xử TG - Nghiêm cấm lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái PL Tuyên phạt Nguyễn Văn Lý năm tù tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"Ngày 30 tháng năm 2007tại Khoản 1, Điều 88 - Bộ luật hình sự…(18:48:00 17/03/2010) Phạm nhân Nguyễn Văn Lý Củng cố, luyện tập P H Ậ T G I Á O T H I Ê N C H U Á T I N L À N H H Ồ I G I Á O Đ Ạ O C A O Đ À I Đ Ạ O H O À H Ả O L Ư Ơ N G - Bình đẳng trước pháp luật - Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn … - Hưởng quyền thực nghĩa vụ công dân theo quy định pháp luật Luyện tập: * Tìm câu trả lời sai câu đây: a Tôn giáo gọi đạo b b Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hoàn toàn giống c Tôn giáo phát triển từ tín ngưỡng d Các tôn giáo hoạt động tự theo PL e Mọi người có quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng KKPL Các hành vi tôn giáo sau bị pháp luật cấm ? A Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật B Hoạt động tôn giáo hòa bình, văn hóa-tín ngưỡng, sống tốt đời, đẹp đạo CC Hoạt động lợi dung tôn giáo để tuyên truyền, chống phá Nhà nước D Hoạt động tô giáo mục tiêu đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn phát triển HƯỚNG DẪN HS HỌC BÀI Ở NHÀ * HS LÀM BÀI TẬP 4,5 SGK TRANG 53 * HỌC BÀI CŨ * ĐỌC TRƯỚC BÀI CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN, PHẦN VÀ PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỐI BÀI Đố vui: Là nhà sư tiếng kháng chiến chống Mỹ, Ngụy Ông ai? Vừa qua ông Bộ VHTT khởi công xây dựng tượng thờ Là vị cao tăng dùng chết để phản đối quyền Ngô Đình Diệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bài 5 bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo tiết 1, Giáo án điện tử bài 5 bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo tiết 1, Giáo án điện tử bài 5 bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo tiết 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay