Bài giảng giải phẫu học các tam giác cổ đh y dược TP HCM

34 286 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:28

CÁC TAM GIÁC CỔ ThS.BS Nguyễn Hoàng Vũ BM Giải Phẫu Khoa Y ức đòn chũm chia vùng cổ trước bên thành tam giác cổ trước tam giác cổ sau 15:01 Dr Vu 15:01 Dr Vu TAM GIÁC CỔ TRƯỚC Giới hạn: Ngoài: ức đòn chũm Trên: Bờ X hàm Trước: Đường cổ 15:01 Dr Vu Tam giác cổ trước chia thành ba tam giác: -  Tam giác hàm -  Tam giác cảnh -  Tam giác 15:01 Dr Vu Tam giác hàm Giới hạn: -  Trên: X hàm -  Sau: Bụng sau hai thân trâm móng -  Trước: Bụng trước hai thân 15:01 Dr Vu 15:01 Dr Vu Tam giác hàm Thành phần lớn tam giác hàm tuyến nước bọt hàm Lưu ý: Khi viêm tuyến nước bọt hàm làm mốc giải phẫu vùng Về ngoại khoa: tam giác hàm mô tả thành lớp 15:01 Dr Vu Tam giác hàm Lớp thứ 1: xem “mái” tam giác hàm, gồm da, tổ chức da, bám da cổ, nhánh hàm nhánh cổ TK mặt 15:01 Dr Vu Lưu ý: Nhánh hàm TK mặt nằm phía góc hàm, nông ĐM mặt 15:01 Dr Vu 10 Tam giác cảnh Lưu ý: Bụng sau hai thân ranh giới tam giác cảnh tam giác hàm, đánh dấu “vùng nguy hiểm” Vì sâu (phía trong) bụng sau hai thân gặp ĐM cảnh ngoài, ĐM TM cảnh trong, TK IX, TK XI, TK XII thân giao cảm cổ 15:01 Dr Vu 20 Tam giác Giới hạn: Sau: ƯĐC Trên: vai móng Trước: Đường cổ vai móng, ức móng, ức giáp, giáp móng Trong tam giác tuyến giáp, khí quản, thực quản, 15:01 Dr Vu 21 15:01 Dr Vu 22 TAM GIÁC CỔ SAU Giới hạn: - Trước: ức đòn chũm - Sau: Bờ trước thang - Dưới: Xương đòn Tam giác cổ sau chia thành hai tam giác tam giác chẩm tam giác đòn bụng sau vai móng 15:01 Dr Vu 23 15:01 Dr Vu 24 15:01 Dr Vu 25 Tam giác chẩm Trong tam giác chẩm thần kinh XI, nhánh đám rốI cổ, hạch sau ƯĐC 15:01 Dr Vu 26 Tam giác đòn - ĐM đòn qua khe sườn đòn (đổi tên thành ĐM nách) - ĐRTKCT phía sau ĐM đòn 11/20/15 BSV 27 CÁC MẠC ĐẦU MẶT CỔ 1.  Mạc đầu mặt Mạc cổ - Mạc thái dương - Lá nông mạc cổ - Mạc cắn - Lá trước khí quản - Mạc mang tai - Lá trước cột sống - Bao cảnh 11/20/15 BSV 28 Mạc thái dương Cunggòmá Lánông mạccổ 11/20/15 BSV 29 * Mạccắn vàcơcắn * * * * * Lá nông mạc cổ 11/20/15 BSV 30 Lá nông mạc cổ bọc lấy thang, ức đòn chũm, tuyến hàm, tuyến mang tai (riêng phần bọc tuyến mang tai gọi mạc mang tai) Bao cảnh chứa động mạch cảnh (lúc đầu ĐM cảnh chung), TM cảnh trong, TK lang thang 11/20/15 BSV 31 11/20/15 BSV 32 11/20/15 BSV 33 Látrướckhíquản Lánông mạccổ Látrước cộtsống Bao cảnh 11/20/15 BSV 34 [...]... giao cảm cổ 15:01 Dr Vu 20 Tam giác Giới hạn: Sau: ƯĐC Trên: vai móng Trước: Đường giữa cổ các vai móng, ức móng, ức giáp, giáp móng Trong tam giác tuyến giáp, khí quản, thực quản, 15:01 Dr Vu 21 15:01 Dr Vu 22 TAM GIÁC CỔ SAU Giới hạn: - Trước: ức đòn chũm - Sau: Bờ trước thang - Dưới: Xương đòn Tam giác cổ sau được chia thành hai tam giác tam giác chẩm và tam giác trên... 15:01 Dr Vu 12 Tam giác dưới hàm Lớp thứ 3: Được xem như là sàn của tam giác dưới hàm, chủ y u là các cơ: hàm móng, móng lưỡi, các khít hầu, trâm lưỡi 15:01 Dr Vu 13 Tam giác dưới hàm Lớp thứ 4: Xem như là tầng hầm Gồm phần sâu của tuyến dưới hàm, ống tuyến dưới hàm (ống Wharton), TK lưỡi, TM dưới lưỡi, Tuyến dưới lưỡi, hạch dưới hàm, TK hạ thiệt 15:01 Dr Vu 14 15:01 Dr Vu 15 Tam giác cảnh Giới... 15:01 Dr Vu 23 15:01 Dr Vu 24 15:01 Dr Vu 25 Tam giác chẩm Trong tam giác chẩm thần kinh XI, các nhánh của đám rốI cổ, hạch sau ƯĐC 15:01 Dr Vu 26 Tam giác trên đòn - ĐM dưới đòn đi qua khe sườn đòn (đổi tên thành ĐM nách) - ĐRTKCT ở phía trên và sau ĐM dưới đòn 11/20/15 BSV 27 CÁC MẠC ĐẦU MẶT CỔ 1.  Mạc đầu mặt 2 Mạc cổ - Mạc thái dương - Lá nông mạc cổ - Mạc cắn - Lá trước khí quản - Mạc mang.. .Tam giác dưới hàm Lớp thứ 2: chứa các thành phần quan trọng, từ nông vào sâu là: -  TM mặt -  TM sau hàm -  ĐM mặt -  Nhánh dưới cằm (ĐM mặt) -  TK XII 15:01 Dr Vu 11 ĐM mặt xuyên qua d y chằng trâm móng, đi vào tam giác dưới hàm phía dưới bụng sau hai thân và trâm móng Khi vào tam giác, ĐM mặt ở dưới và sau tuyến dưới hàm rồi đi hướng lên xương hàm dưới, luôn nằm dưới (sâu hơn) bám da cổ. .. vai móng 15:01 Dr Vu 16 Tam giác cảnh Thành phần: •  Chỗ chia đôi của ĐM cảnh chung •  ĐM cảnh trong •  ĐM cảnh ngoài và các nhánh bên •  TM cảnh trong •  TK lang thang •  TK hạ thiệt •  TK phụ •  Thân giao cảm cổ 15:01 Dr Vu 17 15:01 Dr Vu 18 15:01 Dr Vu 19 Tam giác cảnh Lưu ý: Bụng sau hai thân là ranh giới giữa tam giác cảnh và tam giác dưới hàm, nó đánh dấu “vùng nguy hiểm” Vì sâu hơn (phía... trước cột sống - Bao cảnh 11/20/15 BSV 28 Mạc thái dương Cunggòmá Lánông mạccổ 11/20/15 BSV 29 * Mạccắn vàcơcắn * * * * * Lá nông mạc cổ 11/20/15 BSV 30 Lá nông mạc cổ bọc l y thang, ức đòn chũm, tuyến dưới hàm, tuyến mang tai (riêng phần bọc tuyến mang tai gọi là mạc mang tai) Bao cảnh chứa động mạch cảnh trong (lúc đầu là ĐM cảnh chung), TM cảnh trong, TK lang thang 11/20/15 BSV 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giải phẫu học các tam giác cổ đh y dược TP HCM, Bài giảng giải phẫu học các tam giác cổ đh y dược TP HCM, Bài giảng giải phẫu học các tam giác cổ đh y dược TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay