viếng lăng bác

21 97 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:27

Giỏo viờn: Nguyn Tõn Duyờn c thuc lũng bi th Mựa xuõn nho nh ca tỏc gi Thanh Hi Nờu cm nhn ca em v tõm nguyn ca tỏc gi bi th? c thuc lũng bi th Mựa xuõn nho nh ca tỏc gi Thanh Hi Nờu cm nhn ca em v tõm nguyn ca tỏc gi bi th? TIấT 118: Vin Phng I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch a Tác giả -Tên thật: Phan Thanh Viễn (1928-2005), quê An Giang -Thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm, đậm chất thơ b Tỏc phm -Sáng tác :tháng 4- 1976 , in tập Như mây mùa xuân TIấT 118: Vin Phng I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch a Tác giả -Tên thật: Phan Thanh Viễn (1928-2005), quê An Giang -Thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm, đậm chất thơ b Tỏc phm -Sáng tác :tháng 4- 1976 , in tập Như mây mùa xuân TIấT 118: (H Ten) I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch TIấT 118: (H Ten) I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch TIấT 118: B cc ( Vin Phng) phn: - Phn 1: Cm xỳc ng trc lng - Phn 2: cm xỳc vo lng - Phn 3: Cm xỳc v II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc BP n d điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng tre bát ngát Ôi !Hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Ngày ngày dòng người thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân - Li xng hụ thõn mt , gn gi, cỏch núi gim, núi trỏnh - Th hin lũng thnh kớnh,s ngng vng, tỡnh cm thit tha bit n ca nhõn dõn i vi Bỏc TIấT 118: II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc ( Vin Phng) Cm xỳc vo lng Bỏc NT ẩn dụ, từ ngữ bình dị, gợi,cm ,ging th thnh kớnh trang trng -> Nỗi niềm đau đớn tiếc thương khôn nguôi trước Bác Bác nằm giấc ngủ bình yên Giữa vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh mãi Mà nghe nhói tim TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc Cm xỳc vo lng Bỏc Cm xỳc ri xa lng Bỏc Mai Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm chim hót quanh lăng Bác Muốn làm hoa toả hương Muốn làm tre trung hiếu chốn NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc Cm xỳc vo lng Bỏc Cm xỳc ri xa lng Bỏc Mai Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm chim hót quanh lăng Bác Muốn làm hoa toả hương Muốn làm tre trung hiếu chốn NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN Cm xỳc ng trc lng Bỏc Cm xỳc vo lng Bỏc Cm xỳc ri xa lng Bỏc Mai Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm chim hót quanh lăng Bác Muốn làm hoa toả hương Muốn làm tre trung hiếu chốn NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: I TIP XC VN BN ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN III TNG KT, GHI NH Tng kt a Ngh thut - Th th tỏm ch cú dũng by ch gieo lng Kh th khụng c nh cú lin cỏch nhp Nhp th chm, din t s trang nghiờm, thnh kớnh, lng ng - Hỡnh nh th sỏng to, cú nhiu bin phỏp ngh thut: n d, tng trng b Ni dung Bi th th hin lũng thnh kớnh v nim xỳc ng sõu sc ca nh th v ca mi ngi vo lng ving Bỏc 2.Ghi nh ( sgk trang 60) TIấT 118: I TIP XC VN BN ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP Bi 1: c din cm bi th Bi 2: Hỡnh nh no bi th em yờu thớch nht ? Vỡ sao? TIấT 118: I TIP XC VN BN ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP Bi 1: c din cm bi th Bi 2: Hỡnh nh no bi th em yờu thớch nht ? Vỡ sao? TIấT 118: I TIP XC VN BN ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP Bi 1: c din cm bi th Bi 2: Hỡnh nh no bi th em yờu thớch nht ? Vỡ sao? * Là từ lòng nhà thơ nhân dân Bác thể trọng thơ? ảnh đầuvào tiên mà tác giả gặp khiliênsự 6.Hình 8.Động 4.Biện ảnh pháp từ3.Hình dòng nghệ trạng người thuật thái diễn viếng tảtác nỗi Lăng giả đau sửbắt vô Bác dụng hạn nhiều trước tưởng 2.Bài 1.Họ tên thơ khai sinh viết theo nhà thể thơ thơ Viễn Phương? ? 9.Phẩm chất tre nói tới cuối ? 7.Bác Hồ năm tuổi? 5.Cách xưng conđi vớicủa Bác thể hiệnbài? tình cảm này? hô thành công Bác? này? đến lăng? HOT NG NI TIP - Học thuộc lòng thơ - Viết đoạn văn bình khổ thơ thích - Soạn văn : Mây sóng Ta-go HOT NG NI TIP - Học thuộc lòng thơ - Viết đoạn văn bình khổ thơ thích - Soạn văn : Mây sóng Ta-go [...]... dân đối với Bác được thể hiện trọng bài thơ? ảnh đầuvào tiên mà tác giả gặp khiliênsự 6.Hình 8.Động 4.Biện ảnh pháp từ3.Hình chỉ dòng nghệ trạng người thuật thái diễn được viếng tảtác nỗi Lăng giả đau sửbắt vô Bác dụng hạn được nhiều trước nhất tưởng ra 2.Bài 1.Họ tên thơ khai được sinh viết của theo nhà thể thơ thơ Viễn này Phương? ? 9.Phẩm chất của cây tre được nói tới ở cuối bài ? 7 .Bác Hồ mất năm... Cm xỳc khi ri xa lng Bỏc Mai về Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị và tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN 1 Cm xỳc khi ng trc lng Bỏc 2 Cm xỳc khi vo... Cm xỳc khi ri xa lng Bỏc Mai về Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị và tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: I TIP XC VN BN ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN III TNG KT, GHI NH 1 Tng kt a... Cm xỳc khi ri xa lng Bỏc Mai về Miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này NT điệp ngữ,nhân hoá ,giọng thơ chân thành tha thiết ->ước nguyện giản dị và tình cảm nhớ thương luyến lưu sâu sắc ,lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ TIấT 118: ( Vin Phng) II TèM HIU VN BN 1 Cm xỳc khi ng trc lng Bỏc 2 Cm xỳc khi vo... sinh viết của theo nhà thể thơ thơ Viễn này Phương? ? 9.Phẩm chất của cây tre được nói tới ở cuối bài ? 7 .Bác Hồ mất năm bao nhiêu tuổi? 5.Cách xưng conđi vớicủa Bác thể hiệnbài? tình cảm này? và hô thành công như thế nhất Bác? này? trong mới đến lăng? HOT NG NI TIP - Học thuộc lòng bài thơ - Viết đoạn văn bình khổ thơ mình thích - Soạn văn bản : Mây và sóng Ta-go HOT NG NI TIP - Học thuộc lòng bài thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: viếng lăng bác , viếng lăng bác , viếng lăng bác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay