Tiết 55 đoàn THUYỀN ĐÁNH cá

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:27

c thuc lũng mt on bi Bi th v tiu i xe khụng kớnh ? Hỡnh nh xuyờn sut bi th l hỡnh nh no? Thụng qua ú tỏc gi mun lm ni bt hỡnh nh gỡ? Quan sỏt v nhn xột nhng bc nh sau: Cụng nhõn v nụng dõn hng say lm vic vỡ h c lm ch cuc sng ca mỡnh, lm ch sn phm mỡnh lm Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch (SGK/141, 142) * Tỏc gi Huy Cận - Cự Huy Cn (1919 - 2005) - Quờ: lng n Phỳ - V Quang - H Tnh - Ni ting phong tro Th mi - Nh th tiờu biu ca nn th hin i Vit Nam (1919 - 2005) Sáng tác ông chia làm mảng: * Sự nghiệp văn học : A Trước Cách mạng : B Sau Cách mạng tháng Tám : -Ông nhà thơ tiếng -Ông gương mặt tiêu biểu thơ phong trào Thơ Mới với hồn thơ ca Việt Nam đại với khởi sắc ảo não nỗi sầu vạn cổ hồn thơ vui tươi,khoẻ khoắn,tin -Tập thơ đầu tay Lửa thiêng : yêu 50 thơ có 49 chữ buồn -Huy Cận có mùa thơ rực rỡ 33 chữ sầu với niềm vui trước sống mới: -Cảm hứng vũ trụ: người Trời ngày lại sáng , đất nở cô đơn,nhỏ bé,lạc lõng hoa , thơ đời , nhà nắng , ta với biển - Cảm hứng vũ trụ: người với tư làm chủ Tiết 55: I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch (SGK/141, 142) * Tỏc gi Huy Cận - Cự Huy Cn (1919 - 2005) - Quờ: lng n Phỳ - V Quang - H Tnh - Ni ting phong tro Th mi - Nh th tiờu biu ca nn th hin i Vit Nam (1919 - 2005) Sáng tác ông chia làm mảng: * Sự nghiệp văn học : A Trước Cách mạng : B Sau Cách mạng tháng Tám : -Ông nhà thơ tiếng -Ông gương mặt tiêu biểu thơ phong trào Thơ Mới với hồn thơ ca Việt Nam đại với khởi sắc ảo não nỗi sầu vạn cổ hồn thơ vui tươi,khoẻ khoắn,tin -Tập thơ đầu tay Lửa thiêng : yêu 50 thơ có 49 chữ buồn -Huy Cận có mùa thơ rực rỡ 33 chữ sầu với niềm vui trước sống -Cảm hứng vũ trụ: người mới:Trời ngày lại sáng,đất nở cô đơn,nhỏ bé,lạc lõng hoa, thơ đời, nhà nắng, ta với biển - Cảm hứng vũ trụ: người với tư làm chủ Tiết 55: I TIP XC VN BN c Tỡm hiu chỳ thớch (SGK/141, 142) * Tỏc gi Huy Cận - Cự Huy Cn (1919 - 2005) - Quờ: lng n Phỳ - V Quang - H Tnh - Ni ting phong tro Th mi - Nh th tiờu biu ca nn th hin i Vit Nam * Tỏc phm - Vit nm 1958 tỏc gi i thc t Qung Ninh - In th Tri mi ngy li sỏng (1919 - 2005) Đoàn thuyền đánh cá viết tháng năm đất nước bắt đầu xây dựng CNXH không khí lúc thật vui Tôi viết thơ tương đối nhanh,chỉ vài buổi chiều vùng biển Hạ Long Bài thơ chạy đua người thiên nhiên người chiến thắng Tôi coi khúc tráng ca, ca ngợi người lao động với tinh thần làm chủ, với niềm vui. (Huy Cận, Cuộc đời sáng tác thơ ca ) Tiết 55: Huy Cận C BC C CHIM C THU C ẫ C NH C SONG Tiết 55: I TIP XC VN BN B cc: phn - Phn 1: Hai kh th u on thuyn ỏnh cỏ - Phn 2: Bn kh th tip on thuyn ỏnh cỏ trờn bin ờm - Phn 3: Kh th cui on thuyn tr v bui bỡnh minh B cc t nhiờn, hp lớ, theo hnh trỡnh chuyn Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN on thuyn ỏnh cỏ a Cnh hong hụn trờn bin Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca Nhõn húa, so sỏnh, Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN on thuyn ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca Nhõn húa, so sỏnh, hip chõn, trc (ca - la) Bc tranh hong hụn rc r, l, gn gi vi i sng Huy Cận Tiết 55: Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN on thuyn ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn b on thuyn on thuyn ỏnh cỏ li khi, Phú t li ,hỡnh nh tng phn ,i lp Cụng vic thng nht, t th ch ng, tinh thn hng hỏi Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN on thuyn ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn b on thuyn Cõu hỏt cng bum cựng giú núi quỏ, n d, bỳt phỏp lóng mn; hip chõn, bng Tinh thn lc quan; tõm trng nỏo nc Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN on thuyn ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn b on thuyn Hỏt rng: cỏ bc bin ụng lng, Cỏ thu bin ụng nh on thoi ờm ngy dt bin muụn lung sỏng n dt li ta, on cỏ i ! Lit kờ, so sỏnh, nhõn húa, ip ng; n d; bỳt phỏp lóng mn T th lm ch; ca ngi bin giu p; c m ỏnh bt c nhiu cỏ; khỏt vng chinh phc thiờn nhiờn Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Huy Cận III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP, CNG C Bi tp: Trc nghim khỏch quan Cõu 1: Cm hng ch o ca bi th "on thuyn ỏnh cỏ": A Cm hng v lao ng C Cm hng v vựng bin sau chin tranh D Cm hng v lao ng v thiờn nhiờn B Cm hng v thiờn nhiờn D Cõu 2: Hai cõu th sau, tỏc gi s dng nhng phộp tu t no? Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then, ờm sp ca A So sỏnh v nhõn húa C So sỏnh v hoỏn d A B So sỏnh v lit kờ D Chi ch v ip t Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Huy Cận III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP, CNG C Bi tp: Trc nghim khỏch quan Cõu 3: Cõu th no cho thy ỏnh cỏ l cụng vic thng nht ca nhng ngi dõn chi li ? A ờm ngy dt bin muụn lung sỏng B Dn an th trn li võy ging C C on thuyn ỏnh cỏ li D on thuyn chy ua cựng mt tri Tiết 55: Huy Cận IV LUYN TP, CNG C Bi tp: Quan sỏt cỏc hỡnh nh sau v trỡnh by cm nhn ca em Tiết 55: IV LUYN TP, CNG C Huy Cận Công việc vất vả, thiên tai đe dọa Tiết 55: Huy Cận IV LUYN TP, CNG C Dàn khoan HD 981 Tàu Trung Quốc phun vòi rồng Bám biển quê hương HOT NG NI TIP - Hc thuc lũng bi th - Phõn tớch phn I ca bn (hai kh th u) - Vit bi ngn (hoc bi th) trỡnh by cm nhn v thiờn nhiờn v ngi lao ng bi th - Son tip tit ca bi [...].. .Tiết 55: I TIP XC VN BN 1 c 2 Chỳ thớch (SGK/141) * Cỏc t ng khú Huy Cận Tiết 55: Huy Cận C BC C CHIM C THU C ẫ C NH C SONG Tiết 55: I TIP XC VN BN 3 B cc: 3 phn - Phn 1: Hai kh th u on thuyn ra khi ỏnh cỏ - Phn 2: Bn kh th tip on thuyn ỏnh cỏ trờn bin ờm - Phn 3: Kh th cui on thuyn tr v trong bui bỡnh minh B cc t nhiờn, hp lớ, theo hnh trỡnh chuyn ra khi Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN... tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca Nhõn húa, so sỏnh, Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN 1 on thuyn ra khi ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then ờm sp ca Nhõn húa, so sỏnh, hip vn chõn, vn trc (ca - la) Bc tranh hong hụn rc r, trỏng l, gn gi vi i sng Huy Cận Tiết 55: Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN 1 on thuyn ra khi ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn... Phú t li ,hỡnh nh tng phn ,i lp Cụng vic thng nht, t th ch ng, tinh thn hng hỏi Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN 1 on thuyn ra khi ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn b on thuyn ra khi Cõu hỏt cng bum cựng giú khi núi quỏ, n d, bỳt phỏp lóng mn; hip vn chõn, vn bng Tinh thn lc quan; tõm trng nỏo nc Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN 1 on thuyn ra khi ỏnh cỏ a Thiờn nhiờn b on thuyn ra... d A B So sỏnh v lit kờ D Chi ch v ip t Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Huy Cận III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP, CNG C 1 Bi tp: Trc nghim khỏch quan Cõu 3: Cõu th no cho thy ra khi ỏnh cỏ l cụng vic thng nht ca nhng ngi dõn chi li ? A ờm ngy dt bin muụn lung sỏng B Dn an th trn li võy ging C C on thuyn ỏnh cỏ li ra khi D on thuyn chy ua cựng mt tri Tiết 55: Huy Cận IV LUYN TP, CNG C Bi tp: Quan... li võy ging C C on thuyn ỏnh cỏ li ra khi D on thuyn chy ua cựng mt tri Tiết 55: Huy Cận IV LUYN TP, CNG C Bi tp: Quan sỏt cỏc hỡnh nh sau v trỡnh by cm nhn ca em Tiết 55: IV LUYN TP, CNG C Huy Cận Công việc vất vả, thiên tai đe dọa Tiết 55: Huy Cận IV LUYN TP, CNG C Dàn khoan HD 981 Tàu Trung Quốc phun vòi rồng Bám biển quê hương HOT NG NI TIP - Hc thuc lũng bi th - Phõn tớch phn I ca vn bn (hai kh... ờm ngy dt bin muụn lung sỏng n dt li ta, on cỏ i ! Lit kờ, so sỏnh, nhõn húa, ip ng; n d; bỳt phỏp lóng mn T th lm ch; ca ngi bin giu p; c m ỏnh bt c nhiu cỏ; khỏt vng chinh phc thiờn nhiờn Huy Cận Tiết 55: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Huy Cận III TNG KT, GHI NH IV LUYN TP, CNG C 1 Bi tp: Trc nghim khỏch quan Cõu 1: Cm hng ch o ca bi th "on thuyn ỏnh cỏ": A Cm hng v lao ng C Cm hng v vựng bin sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 55 đoàn THUYỀN ĐÁNH cá , Tiết 55 đoàn THUYỀN ĐÁNH cá , Tiết 55 đoàn THUYỀN ĐÁNH cá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay