so sánh

25 110 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:26

Giáo viên: Nguyễn Tân Duyên Câu 1: So sánh gì? Lấy ví dụ về so sánh? Câu 2: Vẽ mô hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh? Điền phép so sánh câu thơ sau vào mô hình “ Quê hương chùm khế Cho trèo hái ngày” ( Quê hương- Đỗ Trung Quân) ĐÁP ÁN Câu 1: So sánh gì? Lấy ví dụ về so sánh? So sánh đối chiếu sự vật, sự việc với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt Ví dụ: Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Câu 2: Vẽ mô hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh? Điền phép so sánh câu thơ sau vào mô hình “ Quê hương chùm khế Cho trèo hái ngày” ( Quê hương- Đỗ Trung Quân) Vế A( vật đươc ss) Quê hương Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B( Sự vật dùng để SS) chùm khế Nó chần chẫn đòn càn Nó bè bè quạt thóc Nó sừng sững cột đình Nó sun sun đỉa Nó tun tủn chổi sể cùn * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu a Ngữ liệu I Hình thành kiến thức Các kiểu so sánh Những thức Chẳng bằng mẹ thức chúng Đêm ngủ giấc tròn Mẹ ngọn gió của suốt đời (Trần Quốc Minh) Chẳng So sánh không ngang Là So sánh ngang Có hai kiểu so sánh: - So sánh ngang - So sánh không ngang * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu I Hình thành kiến thức Các kiểu so sánh a Ngữ liệu Có hai kiểu so sánh: Những thức Chẳng bằng mẹ thức chúng Đêm ngủ giấc tròn Mẹ ngọn gió của suốt đời (Trần Quốc Minh) Chẳng bằng: không bằng, kém… Là: như, là, tựa là, y - So sánh ngang - So sánh không ngang * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu I Hình thành kiến thức Các kiểu so sánh Là, như, y như, giống như, tựa là, bao nhiêu, nhiêu… Các từ so sánh Hơn, là, không bằng, chưa bằng, chẳng bằng… So sánh ngang Có hai kiểu so sánh: - So sánh ngang - So sánh không ngang * Ghi nhớ 1: (SGK/42) So sánh không ngang Bài tập nhanh: Tìm phép so sánh cho biết chúng thuộc kiểu so sánh nào? a Tiếng hát suối ngọc tuyền So sánh ngang Êm gió thoảng cung tiên b Thà ăn bát cơm rau So sánh không ngang Còn cơm thịt nói nặng lời c Ai bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng nhiêu (Ca dao) So sánh ngang * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu b Ngữ liệu 2(sgkT 42) I Hình thành kiến thức Các kiểu so sánh - Có tựa mũi tên nhọn, tự cành Tác dụng so sánh rơi phập xuống đất cho xong chuyện - Có chim bị lảo đảo vòng không - Có nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với gió thoảng thầm bảo đẹp vạn vật - Có sợ hãi, ngần ngại rụt rè, gần tới mặt đất, cất muốn bay trở lại * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu b Ngữ liệu 2(sgkT 42) Chiếc so sánh với mũi tên, cành cây, chim bị lảo đảo… I Hình thành kiến thức Các kiểu so sánh Tác dụng so sánh - Gợi hình, giúp cho việc miêu tả Cách rụng khác vật, việc cụ thể, sinh động Quan điểm tác giả sống chết - Biểu tư tưởng, tình cảm * Ngữ liệu phân tích ngữ liệu I Hình thành kiến thức b Ngữ liệu Các kiểu so sánh Tác dụng so sánh Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ biết học hành ngoan Trẻ em tương lai đất nước, cần chăm sóc, giáo dục - Gợi hình, giúp cho việc miêu tả vật, việc cụ thể, sinh động Tình yêu thương, chăm lo Bác - Biểu tư tưởng, tình cảm sâu sắc hệ trẻ * Ghi nhớ (SGK/42) * Ví dụ a Núi cao đột ngột chắn ngang trước mặt (“Vượt thác” – Võ Quảng) b Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy (Ca dao) *Lưu ý: Không phải tất từ: Là, như, y như, giống như, tựa như… từ so sánh Thảo luận nhóm: “Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” (Ca dao) Hãy tìm phép so sánh câu ca dao phân tích tác dụng? Trả lời: - Công cha so sánh với núi Thái Sơn => Công lao to lớn cha không đo đếm kể hết - Nghĩa mẹ so sánh với nước nguồn => Công lao to lớn mẹ không vơi cạn.Tình mẹ trẻo, mát lành Giáo dục lòng biết ơn, kính trọng cha mẹ Thảo luận nhóm: “Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” (Ca dao) Hãy tìm phép so sánh câu ca dao phân tích tác dụng? Các bước phân tích giá trị phép tu từ so sánh Bước 1: Xác định A B Bước 2: Phân tích đặc điểm B Bước 3: Từ đặc điểm B suy A Bước 4: Tổng hợp giá trị diễn đạt phép tu từ ( giá trị gợi hình, gợi cảm) Bài tập vận dụng nhà “Bà chín Càng thêm tuổi tác tươi lòng vàng” (Ca dao) Hãy tìm phép so sánh câu ca dao phân tích tác dụng? II Luyện tập Bài tập 1: Chỉ phép so sánh những khổ thơ dưới đây: Cho biết chúng thuộc kiểu so sánh ? Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích a Quê hương có sông xanh biếc Nước gương soi tóc những hàng tre Tâm hồn một buổi trưa hè So sánh ngang bằng Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng (Tế Hanh) Tác dụng: Tâm hồn tràn đầy nhựa sống tình yêu thiết tha với quê hương II Luyện tập Bài tập 2: Tìm thành ngữ liên quan đến hình ảnh sau đặt câu với thành ngữ vừa tìm Chậm rùa - Cậu làm việc chậm rùa Đẹp/ tươi hoa - Cô tươi hoa KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI TÁC DỤNG SO SÁNH CẤU TẠO VẾ A PD SO SÁNH TỪ SO SÁNH VẾ B HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Về nhà học bài, xem lại vd làm BT lại + Soạn “Nhân hóa” - Thế nào là nhân hóa? - Tác dụng của phép nhân hóa? - Các kiểu nhân hóa thường gặp? • Bài tập bổ sung làm nhanh: Điền từ ý so sánh thích hợp vào câu tục ngữ, thành ngữ Đẹp …… nhưhoa Nhanh … cắt thể Miệng cười …………hoa ngâu thể Cái khăn đội đầu ……… hoa sen Như Đôi ta ……… lửa nhen, …… trănglà mọc, …… đèn khêu Gió thổi … chổi trời Công cha …… núi Thái Sơn Nghĩa mẹ …… nước nguồn chảy 7.Tốt gỗ ……… tốt nước sơn Một giọt máu đàohơn …… ao nước lã Chết bằ ………… sống đục ng 10 Một đêm nằm ……… năm [...]... phân tích tác dụng? II Luyện tập Bài tập 1: Chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây: Cho biết chúng thuộc kiểu so sánh nào ? Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích a Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè So sánh ngang bằng Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng (Tế Hanh)... tươi như hoa - Cô ấy tươi như hoa KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI TÁC DỤNG SO SÁNH CẤU TẠO VẾ A PD SO SÁNH TỪ SO SÁNH VẾ B HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Về nhà học bài, xem lại vd và làm BT còn lại + So n bài “Nhân hóa” - Thế nào là nhân hóa? - Tác dụng của phép nhân hóa? - Các kiểu nhân hóa thường gặp? • Bài tập bổ sung làm nhanh: Điền từ chỉ ý so sánh thích hợp vào các câu tục ngữ, thành ngữ như 1 Đẹp …… nhưhoa... so sánh với mũi tên, cành cây, con chim bị lảo đảo… I Hình thành kiến thức mới 1 Các kiểu so sánh 2 Tác dụng của so sánh - Gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự Cách rụng khác nhau của những vật, sự việc được cụ thể, sinh động hơn chiếc lá Quan điểm của tác giả về sự sống và cái chết - Biểu hiện tư tưởng, tình cảm * Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu I Hình thành kiến thức mới b Ngữ liệu 2 1 Các kiểu so sánh. .. cả những từ: Là, như, y như, giống như, tựa như… đều là từ so sánh Thảo luận nhóm: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” (Ca dao) Hãy tìm phép so sánh trong câu ca dao và phân tích tác dụng? Trả lời: - Công cha so sánh với núi Thái Sơn => Công lao to lớn của cha không gì có thể đo đếm kể hết được - Nghĩa mẹ so sánh với nước trong nguồn => Công lao to lớn của mẹ không bao... Hãy tìm phép so sánh trong câu ca dao và phân tích tác dụng? Các bước phân tích giá trị phép tu từ so sánh Bước 1: Xác định A và B Bước 2: Phân tích đặc điểm của B Bước 3: Từ đặc điểm của B suy ra A Bước 4: Tổng hợp giá trị diễn đạt của phép tu từ ( giá trị gợi hình, gợi cảm) Bài tập vận dụng về nhà “Bà như quả đã chín rồi Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng” (Ca dao) Hãy tìm phép so sánh trong câu...* Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu b Ngữ liệu 2(sgkT 42) I Hình thành kiến thức mới 1 Các kiểu so sánh - Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây 2 Tác dụng của so sánh rơi phập xuống đất như cho xong chuyện - Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không - Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió... động hơn chiếc lá Quan điểm của tác giả về sự sống và cái chết - Biểu hiện tư tưởng, tình cảm * Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu I Hình thành kiến thức mới b Ngữ liệu 2 1 Các kiểu so sánh 2 Tác dụng của so sánh Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan Trẻ em là tương lai của đất nước, cần được chăm sóc, giáo dục - Gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh , so sánh , so sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay