Đề thi tham khảo môn toán học kì I lớp 8

7 468 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:24

, Đề 1: Phần I: (3 điểm) Trong câu hỏi sau, chọn phương án trả lời đúng, xác trình bày vào tờ giấy làm Câu 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi hình chữ nhật có chiều dài tăng lần chiều rộng giảm lần? A Tăng 3/4 lần B Giảm 4/3 lần C Tăng 4/3 lần D Giảm 3/4 lần Câu 2: Giá trị biểu thức x(x – y) + y(y – x) x = 103 y = bao nhiêu? A 11236 B 10600 C 10618 D 10000 Câu 3: Kết phép tính: Câu 4: Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống (vị trí dấu …) đẳng thức: A x2 – 4x B x + C x – D x2 + 4x Câu 5: Tứ giác ABCD có số đo góc A, B, C 650, 1170 710 Số đo góc D tứ giác bằng: A 1070 B 1030 C 970 D 730 Câu 6: Tích (x + 2)(x2 – 2x + 4) khai triển dẳng thức: A x3 + B (x + 2)2 C x3 – D (x – 2)2 Câu 7: Đoạn thẳng PQ hình có tâm đối xứng? A Không B Một C Hai D Vô số Câu 8: Phân thức nghịch đảo phân thức x/x+2 là: Câu 9: Đa giác đa giác có tất cạnh A Đúng B Sai Câu 10: Tứ giác có ba góc vuông hình vuông A Đúng B Sai Phần II: (7 điểm) Câu 11: a) Phân tích đa thức x2 + 4y2 – 4xy thành nhân tử b) Thực phép tính: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) Câu 12: Cho phân thức: a) Với giá trị x giá trị phân thức xác định? b) Rút gọn phân thức c) Với giá trị x phân thức có giá trị 0? Câu 13: Cho tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM Gọi I trung điểm AB D điểm đối xứng M qua qua I a) Chứng minh AD // BM tứ giác ADBM hình thoi b) Gọi E giao điểm AM DC Chứng minh AE = EM c) Cho BC = 5cm AC = 4cm Tính diện tích tam giác ABM Câu 14: Tìm giá trị nhỏ biểu thức x2 – x + 2009 Đáp án hướng dẫn chấm Phần I: (3 điểm) Từ câu đến câu 10, phương án trả lời đúng, chấm 0,3 điểm Đáp án: Câu Đáp án C Phần II: (7 điểm) D B D A A B D B 10 B Câu 11: (1 điểm) Mỗi kết (không bắt buộc học sinh đặt phép tính), chấm 0,5 điểm a) x2 + 4y2 – 4xy = (x – 2y)2 b) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) = 3x2 – 5x + Câu 12: 2,25 điểm a) Giá trị phân thức xác định x x – (1 điểm; không trình bày lập luận, trừ 0,25 điểm) b) Rút gọn phân thức đúng, chấm 0,75 điểm c) Phân thức có giá trị x + = suy x = – với x = – giá trị phân thức không xác định Vậy giá trị x để phân thức có giá trị (0,5 điểm) Câu 13: điểm + Vẽ hình đúng, rõ, đẹp, chấm 0,25 điểm a) (1 điểm) + Tứ giác ADBM hình bình hành (có IA = IB; ID = IM) suy AD // BM, chấm 0,5 điểm + Chứng tỏ tứ giác ADBM hình thoi, chấm 0,5 điểm b) (1 điểm) + Lập luận tứ giác ADMC hình bình hành từ suy kết c) (0,75 điểm) + Tính AB = 3cm, chấm 0,25 điểm + Tính diện tích tam giác ABM (3cm2), chấm 0,5 điểm Câu 14: (0,75 điểm) Câu 1(1,5đ): Nêu định nghĩa hai phân thức Áp dụng: Kiểm tra xem hai phân thức sau có không: nghĩa hình chữ nhật Nêu tính chất hình chữ nhật Câu 2(1,5đ): Nêu định Câu (1,0đ): a Thực phép tính nhân sau: A = ( x2 + 2xy + y2 ) ( x + y ) b Tính giá trị biểu thức A với x = 99 y = Câu (1,0đ):Tìm x biết: x(x-2015) + x – 2015 = Câu 5(1,5đ): Thực phép tính: Câu 6(1,0đ): Tìm số a để đa thức 2x3 + 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + Câu 7(2,5đ): Cho tam giác ABC cân A, đường trung tuyến AM Gọi I trung điểm AC, K điểm đối xứng với M qua I a Chứng minh rằng: tứ giác AMCK hình chữ nhật b Tính diện tích hình chữ nhật AMCK biết AM = 12cm, MC = 5cm c Tìm điều kiện ΔABC để tứ giác AMCK hình vuông ——— Hết ——– ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN – THCS LONG MỸ Câu (1,5 điểm) a Nêu định nghĩa (1đ) = 3x2y 2y2 = 6xy3.x = 6x2y3 (0,5 điểm) Câu Nêu định nghĩa (1đ) Nêu tính chất (0,5đ) Câu a A = ( x2 + 2xy + y2 ) ( x + y ) = ( x + y)3 (0,5đ) b Với x = 99 y = A = 000 000 (0,5đ) Câu x(x-2015) + x – 2015 = (x-2015)(x+1) = (0,5đ) Suy ra: x = 2015 x = -1 (0,5đ) Câu 0,5 điểm 0,5 điểm Câu (1 điểm) 0,5 điểm Tìm đa thức 2x3 + 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + a = Câu (2,5 điểm) Vẽ hình ghi GT, KL đúng(0,5 điểm) Hình vẽ a Tứ giác AMCK HBH ( có đường chéo cắt trung điểm đường ) có ^M = 900 ( AM đường trung trực D cân đường cao) nên tứ giác AMCK HCN (1đ) b Diện tích hình chữ nhật biết AM = 12cm, MC = 5cm : SAMCK = 12 = 60cm2 (0,5đ) c Để AMCK HV cần AM = MC ΔABC phải tam giác vuông cân A để đường trung trực ứng với cạnh huyền nửa cạnh huyền hay AM = MC (0,5điểm) ——————— Hết ————————
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo môn toán học kì I lớp 8, Đề thi tham khảo môn toán học kì I lớp 8, Đề thi tham khảo môn toán học kì I lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay