cô tô

22 71 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:19

Mụn: Ng Lp: 6D Kim tra bi c: ?Tỏc Vgi p ca otCụ imu qua dựng nhiu ngTụ gisau hỡnhcn (Tớnhbóo t ch miờu t nh th no? sc), n dc chuyn i cm giỏc v nờn mt bc tranh phong v bin sauthut cnc bóo imiờu qua tht Nột cnh c sc v o ngh t sỏng, lng ly, phúng khoỏng on ú l gỡ? Tiết 104 Nguyễn Tuân Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: (tip) Cảnh mặt trời mọc biển: - Dậy từ canh t, lúc trời tối mịt, thấu mũi đảo - Ngồi rình mặt trời lên => Công phu, trân trọng nh nghệ sĩ săn lùng đẹp Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân Trình tự thời gian: Trớc mặt trời mọc Khi mặt trời mọc Sau măt trời mọc Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Trớc mặt trời mọc: - Chân trời, ngấn bể nh kính lau hết mây, hết bụi => Từ ngữ gợi hình, so sánh lạ, độc đáo -> không gian rộng lớn, phẳng lặng vô trẻo Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Cảnh mặt trời mọc biển: Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Cảnh mặt trời mọc biển: Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Trớc mặt trời mọc: * Cảnh mặt trời mọc biển: - Mặt trời nhú lên lên cho kì hết => Ti quan Tròn trĩnh phúc hậu nh lòng đỏ qủa trứng sỏt, liờn tng thỳ v, thiên nhiên đầy đặn so sỏnh c Quả trứng hồng hào thăm thẳm đờng bệ đặt lên ỏo, mi l, mâm bạc mà đờng kính mâm rộng h thng cỏc chân trời màu ngọc trai nớc biển hửng hồng tớnh t ch Nh mâm lễ phẩm tiến mừng cho mu sc trờng thọ ngời chài lới => Bc tranh thiờn nhiờn rng ln, lng ly, rc r, kỡ v, l Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Trớc mặt trời mọc: * Cảnh mặt trời mọc biển: - Mặt trời nhú lên lên cho kì hết => Ti quan Tròn trĩnh phúc hậu nh lòng đỏ qủa trứng sỏt, liờn tng thỳ v, thiên nhiên đầy đặn so sỏnh c Quả trứng hồng hào thăm thẳm đờng bệ đặt lên ỏo, mi l, mâm bạc mà đờng kính mâm rộng h thng cỏc chân trời màu ngọc trai nớc biển hửng hồng tớnh t ch Nh mâm lễ phẩm tiến mừng cho mu sc trờng thọ ngời chài lới => Bc tranh thiờn nhiờn rng ln, lng ly, rc r, kỡ v, l Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: Cảnh mặt trời mọc biển: * Cảnh sau mặt trời mọc: - Vài nhạn chao chao lại - Một hải âu bay ngang là nhịp cỏnh => Bút pháp chấm phá => tạo vẻ sống động cho tranh Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm Tìm hiểu hiểu văn văn bản: bản: II Cảnh mặt trời mọc biển: Cảnh sinh hoạt lao động ngời đảo Cô Tô: Cái giếng nớc vui nh bến, đặm đà mát nhẹ chợ đất liền => So sánh -> đông vui, tấp nập - Đông ngời tắm, gánh, múc nớc - Các thuyền chờ đổ nớc chuẩn bị khơi - Anh hùng Châu Hoà Mãn gánh nớc - Chị Châu Hoà Mãn địu - =>Lit kờ, ng t Cnh sinh hot, lao ng khn trng, np, yờn , bỡnh Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: III.Tổng kết: - Nghệ thuật: + Từ ngữ, hình ảnh đặc sắc + So sánh lạ, táo bạo, độc đáo + Ngôn ngữ gợi hình, giàu nhạc điệu - Nội dung: - Vẻ đẹp cảnh thiên nhiên ngời ỏ đảo Cô Tô lên thật sáng tơi đẹp - Ghi nhớ (sgk 91) Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: III.Tổng kết: - Nghệ thuật: + Từ ngữ, hình ảnh đặc sắc + So sánh lạ, táo bạo, độc đáo + Ngôn ngữ gợi hình, giàu nhạc điệu - Nội dung: - Vẻ đẹp cảnh thiên nhiên ngời ỏ đảo Cô Tô lên thật sáng tơi đẹp - Ghi nhớ (sgk 91) Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: III Tổng kết: IV Luyện tập: TRề CHI ễ CH N G U Y N T U N S O S A N H TL M T T R I M C B I T L O N G C I G I N G N C TL TL TL TL Bin phỏp ngh thut no c sTụ dng nhiu nht bi? Tỏc gi bi Cụ Tụ l ai? cnh hot vca lao ng ca ngi dõn, tỏc gi chn v trớ Xỏc V nh thiờn vsinh trớ nhiờn ca o no Cụ caTụ o Cụ vnh c Bc coi B? l lng ly nht quan trongsỏt binao? ký? T I H O A TRề CHI ễ CH N G U Y N T U N S O S A N H TL M T T R I M C B I T L O N G C I G I N G N C TL TL TL TL Bin phỏp ngh thut no c sTụ dng nhiu nht bi? Tỏc gi bi Cụ Tụ l ai? cnh hot vca lao ng ca ngi dõn, tỏc gi chn v trớ Xỏc V nh thiờn vsinh trớ nhiờn ca o no Cụ caTụ o Cụ vnh c Bc coi B? l lng ly nht quan trongsỏt binao? ký? T I H O A HNG DN V NH - Hc, nm ni dung ca bi c trc bi: Cỏc thnh phn chớnh ca cõu Xin chân thành cảm ơn thầy cô em ! [...]...Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: 2 Cảnh mặt trời mọc trên biển: * Cảnh sau khi mặt trời mọc: - Vài chiếc nhạn chao đi chao lại - Một con hải âu bay ngang là là nhịp cỏnh => Bút pháp chấm phá => tạo vẻ sống động cho bức tranh Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm Tìm hiểu hiểu văn văn bản:... con ngời ỏ đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tơi đẹp - Ghi nhớ (sgk 91) Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu văn bản: III.Tổng kết: - Nghệ thuật: + Từ ngữ, hình ảnh đặc sắc + So sánh mới lạ, táo bạo, độc đáo + Ngôn ngữ gợi hình, giàu nhạc điệu - Nội dung: - Vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên và con ngời ỏ đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tơi đẹp - Ghi nhớ (sgk 91) Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân... động của con ngời trên đảo Cô Tô: Cái giếng nớc ngọt vui nh cái bến, đặm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền => So sánh -> sự đông vui, tấp nập - Đông ngời tắm, gánh, múc nớc - Các thuyền chờ đổ nớc ngọt chuẩn bị ra khơi - Anh hùng Châu Hoà Mãn gánh nớc - Chị Châu Hoà Mãn địu con - =>Lit kờ, ng t Cnh sinh hot, lao ng khn trng, tp np, yờn , thanh bỡnh Tiết 104: Cô Tô - Nguyễn Tuân II Tìm hiểu... nhiờn ca o no Cụ caTụ o trong Cụ vnh c Bc coi B? l lng ly nht quan trongsỏt binao? ký? T I H O A HNG DN V NH - Hc, nm ni dung ca bi c trc bi: Cỏc thnh phn chớnh ca cõu Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em !
- Xem thêm -

Xem thêm: cô tô , cô tô , cô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay