Tiết 62 bài tập

12 59 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:18

trường trung học sở thuỵ vân TIN HC trình bày: tạ đức thắng Tiết 62: tập Kiểm tra cũ Cõu 1: to bng ta s dng bng chn no sau õy? A Insert Table B Fotmat Table C Table Insert Table D View Table Kiểm tra cũ Cõu 1: to bng ta s dng bng chn no sau õy? A Insert Table B Fotmat Table C Table Insert Table D View Table Cõu 2: Nhỏy nỳt lnh cn gia, tr son tho ang ụ, bn ụ no s c cn gia ? A Vn bn ụ cha tr son tho B Vn bn ton b cỏc ụ bng C Khụng thc hin thao tỏc ny c D Vn bn c ct cha ụ ú Cõu 3: Em a tr chut vo biờn phi ca mt ụ v thay i rng ca ụ ú Khi ú: A Ton b cỏc ct ca bng s thay i rng B Ton b cỏc ụ ct cha ụ ú s thay i rng C Ch ụ ú thay i rng D Ton b cỏc ụ hng cha ụ ú s thay i rng tập tập * Dn dũ - Học thuộc bài, phần ghi nhớ SGK/106 - Làm tập 3,4 SGK/106, đọc trước Bài thực hành * Dn dũ - Học thuộc bài, phần ghi nhớ SGK/106 - Làm tập 3,4 SGK/106, đọc trước Bài thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 62 bài tập , Tiết 62 bài tập , Tiết 62 bài tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay