tạo trang web

11 49 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:18

Bước : bạn vào trang http://kyniem.easyvn.com/_easyweb/index.php Nhấn vào để đăng kí Bước 2: Đăng kí tài khoản Nhập đầy đủ thông tin vào Và Ok Bước 3: Đăng nhập để thiết kế Bước 5:Nhấn vào quản lí website cuối trang Sau nhấn vào xuất hiên trang Nhấn vào để chọn tạo hiệu ứng Thêm menu Sau quản lí website xong bạn thiết kế trang Sau nhấn vào ta Chữ hình Đoạn code Âm nhạc Tạo bảng Sau quản lí website xong bạn thiết kế trang Sau nhấn vào ta Chữ hình Đoạn code Âm nhạc Tạo bảng Sau làm xong Để trang Sau làm xong thứ bạn có trang web riêng dành cho
- Xem thêm -

Xem thêm: tạo trang web , tạo trang web , tạo trang web

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay